5

Hướng dẫn đăng ký thành viên VIP trên ketquaplus

CLICK ĐỂ XEM CẶP NUÔI 3 NGÀY ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY

1. Nếu bạn chưa có tài khoản thì vui lòng xem cách đăng ký tài khoản, nếu có tài khoản sẵn rồi thì vui lòng đăng nhập và xem tiếp bước 2.

http://ketquaplus.com/images/huongdan/dk_1.jpg

 

http://ketquaplus.com/images/huongdan/dk_2.jpg
2. Sau khi đăng ký thành công các bạn vào phần NẠP VIP:

http://ketquaplus.com/images/huongdan/dk_21.jpg

 

http://ketquaplus.com/images/huongdan/dk_2.jpg

http://ketquaplus.com/images/huongdan/dk_3.jpg

 

 

*