5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số - Tổng kết hiệu quả của cao thủ

Đúng như với cái tên của mình: 'Cao thủ chốt số' là chuyên mục tổng hợp dự đoán xổ số bằng phương pháp soi cầu xổ sốbạc nhớ của các cao thủ trên Ketquaplus.

Họ gồm 3 người: Anh Vinh, Bình Tâm, Tiêu Dao - Đều là những người đã có kinh nghiệm nhiều năm bắt số, và để được gọi là cao thủ thì tất nhiên họ có phương pháp chơi, bắt số hơn người. 

Mặc dù vậy, cao thủ thì vẫn là con người, vẫn sẽ có lúc thắng lúc thua. Thế nên các bạn khi theo cao thủ hãy chọn số của  cao thủ nào đang trong dây đỏ (ăn dài ngày) để có được hiệu quả cao nhất.  

Mong mọi người tìm được may mắn và thắng lợi tại đây. 

Tham khảo chốt số của từng cao thủ lại đường link sau:

1. Anh Vinh: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh

2. Bình Tâm: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/41-cao-thu-chot-so-binh-tam

3. Tiêu Dao: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/40-cao-thu-chot-so-tieu-dao

du doan xo so cao thu chot so 

Cao thủ chốt số ngày 26/03

  Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ xem số trên web, đăng nhập bên dưới:

Nhớ tài khoản?

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 25/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 25/03/2019 đến 27/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 23/03/2019 đến 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
Ngày 2: 49,9460 điểm/cặp
Ngày 3: 49,94200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 25/03/2019 đến 27/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 24/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 23/03/2019 đến 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 23/03/2019 đến 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
Ngày 2: 49,9460 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 23/03/2019 đến 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 39,8820 điểm/cặp
Ngày 2: 39,8860 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 23/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 23/03/2019 đến 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 23/03/2019 đến 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 23/03/2019 đến 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 39,8820 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 22/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 21/03/2019 đến 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 20/03/2019 đến 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 28,8220 điểm/cặp
Ngày 2: 28,8260 điểm/cặp
Ngày 3: 28,82200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 21/03/2019 đến 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
Ngày 2: 49,9460 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 21/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 21/03/2019 đến 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 20/03/2019 đến 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 28,8220 điểm/cặp
Ngày 2: 28,8260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 21/03/2019 đến 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 20/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 18/03/2019 đến 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp
Ngày 2: 68,8660 điểm/cặp
Ngày 3: 68,86200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 20/03/2019 đến 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 28,8220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 20/03/2019 đến 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 19/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 18/03/2019 đến 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp
Ngày 2: 68,8660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 18/03/2019 đến 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp
Ngày 2: 36,6360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 19/03/2019 đến 21/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 18/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 18/03/2019 đến 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 18/03/2019 đến 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 18/03/2019 đến 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 17/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 17/03/2019 đến 19/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 15/03/2019 đến 17/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 03,3020 điểm/cặp
Ngày 2: 03,3060 điểm/cặp
Ngày 3: 03,30200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 15/03/2019 đến 17/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
Ngày 2: 15,5160 điểm/cặp
Ngày 3: 15,51200 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*