5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số - Tổng kết hiệu quả của cao thủ

Đúng như với cái tên của mình: 'Cao thủ chốt số' là chuyên mục tổng hợp dự đoán xổ số bằng phương pháp soi cầu xổ sốbạc nhớ của các cao thủ trên Ketquaplus.

Họ gồm 3 người: Anh Vinh, Bình Tâm, Tiêu Dao - Đều là những người đã có kinh nghiệm nhiều năm bắt số, và để được gọi là cao thủ thì tất nhiên họ có phương pháp chơi, bắt số hơn người. 

Mặc dù vậy, cao thủ thì vẫn là con người, vẫn sẽ có lúc thắng lúc thua. Thế nên các bạn khi theo cao thủ hãy chọn số của  cao thủ nào đang trong dây đỏ (ăn dài ngày) để có được hiệu quả cao nhất.  

Mong mọi người tìm được may mắn và thắng lợi tại đây. 

Tham khảo chốt số của từng cao thủ lại đường link sau:

1. Anh Vinh: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh

2. Bình Tâm: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/41-cao-thu-chot-so-binh-tam

3. Tiêu Dao: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/40-cao-thu-chot-so-tieu-dao

du doan xo so cao thu chot so 

Cao thủ chốt số ngày 17/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 16/07/2019 đến 18/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp
Ngày 2: 25,5260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 17/07/2019 đến 19/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 16/07/2019 đến 18/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 16/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 16/07/2019 đến 18/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 15/07/2019 đến 17/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 45,5420 điểm/cặp
Ngày 2: 45,5460 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 16/07/2019 đến 18/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 15/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 13/07/2019 đến 15/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp
Ngày 2: 57,7560 điểm/cặp
Ngày 3: 57,75200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 15/07/2019 đến 17/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 45,5420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 14/07/2019 đến 16/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 78,8720 điểm/cặp
Ngày 2: 78,8760 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 14/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 13/07/2019 đến 15/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp
Ngày 2: 57,7560 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 14/07/2019 đến 16/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 14/07/2019 đến 16/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 78,8720 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 13/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 13/07/2019 đến 15/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 12/07/2019 đến 14/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp
Ngày 2: 12,2160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 11/07/2019 đến 13/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 39,9320 điểm/cặp
Ngày 2: 39,9360 điểm/cặp
Ngày 3: 39,93200 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 12/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 12/07/2019 đến 14/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 12/07/2019 đến 14/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 11/07/2019 đến 13/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 39,9320 điểm/cặp
Ngày 2: 39,9360 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 11/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 11/07/2019 đến 13/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 10/07/2019 đến 12/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp
Ngày 2: 24,4260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 11/07/2019 đến 13/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 39,9320 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 10/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 08/07/2019 đến 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp
Ngày 2: 34,4360 điểm/cặp
Ngày 3: 34,43200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 10/07/2019 đến 12/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 10/07/2019 đến 12/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 09/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 08/07/2019 đến 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp
Ngày 2: 34,4360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 07/07/2019 đến 09/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 45,5420 điểm/cặp
Ngày 2: 45,5460 điểm/cặp
Ngày 3: 45,54200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 08/07/2019 đến 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 03,3020 điểm/cặp
Ngày 2: 03,3060 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Cao thủ chốt số ngày 08/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 08/07/2019 đến 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 07/07/2019 đến 09/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 45,5420 điểm/cặp
Ngày 2: 45,5460 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 08/07/2019 đến 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 03,3020 điểm/cặp

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*