5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số - Tổng kết hiệu quả của cao thủ

Đúng như với cái tên của mình: 'Cao thủ chốt số' là chuyên mục tổng hợp dự đoán xổ số bằng phương pháp soi cầu xổ sốbạc nhớ của các cao thủ trên Ketquaplus.

Họ gồm 3 người: Anh Vinh, Bình Tâm, Tiêu Dao - Đều là những người đã có kinh nghiệm nhiều năm bắt số, và để được gọi là cao thủ thì tất nhiên họ có phương pháp chơi, bắt số hơn người. 

Mặc dù vậy, cao thủ thì vẫn là con người, vẫn sẽ có lúc thắng lúc thua. Thế nên các bạn khi theo cao thủ hãy chọn số của  cao thủ nào đang trong dây đỏ (ăn dài ngày) để có được hiệu quả cao nhất.  

Mong mọi người tìm được may mắn và thắng lợi tại đây. 

Tham khảo chốt số của từng cao thủ lại đường link sau:

1. Anh Vinh: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh

2. Bình Tâm: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/41-cao-thu-chot-so-binh-tam

3. Tiêu Dao: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/40-cao-thu-chot-so-tieu-dao

du doan xo so cao thu chot so 

Cao thủ chốt số ngày 25/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 25/09/2017 đến 27/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 14,4120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 24/09/2017 đến 26/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp
Ngày 2: 37,7360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 24/09/2017 đến 26/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 24/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 23/09/2017 đến 25/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 69,9620 điểm/cặp
Ngày 2: 69,9660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 24/09/2017 đến 26/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 24/09/2017 đến 26/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 23/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 23/09/2017 đến 25/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 69,9620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 21/09/2017 đến 23/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp
Ngày 2: 01,1060 điểm/cặp
Ngày 3: 01,10200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 22/09/2017 đến 24/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp
Ngày 2: 37,7360 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 22/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 22/09/2017 đến 24/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 21/09/2017 đến 23/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp
Ngày 2: 01,1060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 22/09/2017 đến 24/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 21/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp
Ngày 2: 36,6360 điểm/cặp
Ngày 3: 36,63200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 21/09/2017 đến 23/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
Ngày 2: 15,5160 điểm/cặp
Ngày 3: 15,51200 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 20/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp
Ngày 2: 36,6360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp
Ngày 2: 01,1060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
Ngày 2: 15,5160 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 19/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 19/09/2017 đến 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 18/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 17/09/2017 đến 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 06,6020 điểm/cặp
Ngày 2: 06,6060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 17/09/2017 đến 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 79,9720 điểm/cặp
Ngày 2: 79,9760 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 16/09/2017 đến 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 08,8020 điểm/cặp
Ngày 2: 08,8060 điểm/cặp
Ngày 3: 08,80200 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 17/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 17/09/2017 đến 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 06,6020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 17/09/2017 đến 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 79,9720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 16/09/2017 đến 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 08,8020 điểm/cặp
Ngày 2: 08,8060 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số ngày 16/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 14/09/2017 đến 16/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 69,9620 điểm/cặp
Ngày 2: 69,9660 điểm/cặp
Ngày 3: 69,96200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 14/09/2017 đến 16/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp
Ngày 3: 38,83200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 16/09/2017 đến 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 08,8020 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*