5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188.405.6850

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Cao thủ chốt số - Tổng kết hiệu quả của cao thủ

Đúng như với cái tên của mình: 'Cao thủ chốt số' là chuyên mục tổng hợp dự đoán xổ số bằng phương pháp soi cầu xổ sốbạc nhớ của các cao thủ trên Ketquaplus.

Họ gồm 3 người: Anh Vinh, Bình Tâm, Tiêu Dao - Đều là những người đã có kinh nghiệm nhiều năm bắt số, và để được gọi là cao thủ thì tất nhiên họ có phương pháp chơi, bắt số hơn người. 

Mặc dù vậy, cao thủ thì vẫn là con người, vẫn sẽ có lúc thắng lúc thua. Thế nên các bạn khi theo cao thủ hãy chọn số của  cao thủ nào đang trong dây đỏ (ăn dài ngày) để có được hiệu quả cao nhất.  

Mong mọi người tìm được may mắn và thắng lợi tại đây. 

Tham khảo chốt số của từng cao thủ lại đường link sau:

1. Anh Vinh: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh

2. Bình Tâm: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/41-cao-thu-chot-so-binh-tam

3. Tiêu Dao: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/40-cao-thu-chot-so-tieu-dao

du doan xo so cao thu chot so 

Cao thủ chốt số ngày 18/08

Cao thủ chốt số ngày 17/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 16/08/2018 đến 18/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 17/08/2018 đến 19/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 16/08/2018 đến 18/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 16/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 16/08/2018 đến 18/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 14/08/2018 đến 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 59,9520 điểm/cặp
Ngày 2: 59,9560 điểm/cặp
Ngày 3: 59,95200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 16/08/2018 đến 18/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 15/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 14/08/2018 đến 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 14/08/2018 đến 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 59,9520 điểm/cặp
Ngày 2: 59,9560 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 14/08/2018 đến 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 14/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 14/08/2018 đến 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 14/08/2018 đến 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 59,9520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 14/08/2018 đến 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 13/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 12/08/2018 đến 14/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp
Ngày 2: 02,2060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 13/08/2018 đến 15/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 11/08/2018 đến 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp
Ngày 3: 38,83200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 12/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 12/08/2018 đến 14/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 11/08/2018 đến 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp
Ngày 2: 33,8860 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 11/08/2018 đến 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 11/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 11/08/2018 đến 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 11/08/2018 đến 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 11/08/2018 đến 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 10/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 10/08/2018 đến 12/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 10/08/2018 đến 12/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 10/08/2018 đến 12/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 46,6420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 09/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Anh Vinh từ ngày 09/08/2018 đến 11/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Tiêu Dao từ ngày 08/08/2018 đến 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp
Ngày 2: 68,8660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Bình Tâm từ ngày 07/08/2018 đến 09/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp
Ngày 2: 24,4260 điểm/cặp
Ngày 3: 24,42200 điểm/cặp
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188.405.6850

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*