5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ hằng ngày

Thống kê bạc nhớ hàng ngày sẽ được cập nhật mỗi ngày 3 cặp đẹp nhất được lựa chọn bởi 3 phương pháp bạc nhớ chủ đạo là: bạc nhớ theo giải, bạc nhớ theo đầu đuôi câmbạc nhớ theo nháy kết hợp với tần suất và gan.

Nếu bạn chưa hiểu bạc nhớ là gì, tham khảo bài viết 'bạc nhớ và các phương pháp bổ trợ

Bạc nhớ lô tô sẽ được nuôi trong 3 ngày, nên mọi người chú ý khi chọn cặp để theo. Số chỉ mang tính chất tham khảo. 

Ketquaplus cũng nhận làm phần mềm thống kê theo yêu cầu, với điều kiện phương pháp của bạn đã được kiểm chứng và có cơ sở thực tế. Đừng ngại liên hệ với ketquaplus nếu bạn có phương pháp hay nhưng thiếu công nghệ để thống kê, vận dụng. 

 Ngoài phương pháp bạc nhớ, phương pháp soi cầu lô tô cũng là 1 cách bắt số cực kì hiệu quả và được dân gian tin dùng. Soi cầu xổ số là việc tìm 2 vị trí trong bảng kết quả xếp thành kết quả ngày hôm sau và xảy ra liên tiếp nhiều ngày.  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/06/2019

  Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ xem số trên web, đăng nhập bên dưới:

Nhớ tài khoản?

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 19/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 57 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất - 28 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 18/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 74 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 18/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 18/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 94 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 18 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 17/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.1 - 58 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 15/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 28 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 35 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 15/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/06/2018 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 17/06

- Từ 17/06/2018 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-82 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 17/06

- Từ 17/06/2018 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 17/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 17/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.3 - 12 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 30 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 16/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất - 98 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 14/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 98 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 15/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/06/2018 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/06

- Từ 16/06/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 15/06

- Từ 16/06/2018 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 16/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.2 - 51 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 15/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất - 31 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 21 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 13/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.2 - 51 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 14/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/06/2018 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 15/06

- Từ 15/06/2018 đến nay, bộ số 13 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 14/06

- Từ 15/06/2018 đến nay, bộ số 13 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 15/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 15/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.1 - 58 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 12/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 44 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 12/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 23 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 14/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/06/2018 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 7 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 13/06

- Từ 14/06/2018 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/06

- Từ 14/06/2018 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 14/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 14/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.2 - 81 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-61 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 13/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 46 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 19 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 13/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 46 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 13/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/06/2018 đến nay, bộ số 34 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 12/06

- Từ 13/06/2018 đến nay, bộ số 34 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 13/06

- Từ 13/06/2018 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 13/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.3 - 99 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-84 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 11/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.2 - 28 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-61 về 25 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 11/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.5 - 20 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/06/2018 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

- Từ 12/06/2018 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-60 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

- Từ 12/06/2018 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 12/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 12/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.3 - 99 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.3 - 99 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-84 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 11/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.2 - 99 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 21 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 11/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/06/2018 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/06

- Từ 11/06/2018 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

- Từ 11/06/2018 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 11/06/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 - 39 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 09/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.2 - 24 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 09/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 - 06 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/06/2018 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

- Từ 10/06/2018 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 09/06

- Từ 10/06/2018 đến nay, bộ số 06 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*