5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ hằng ngày

Thống kê bạc nhớ hàng ngày sẽ được cập nhật mỗi ngày 3 cặp đẹp nhất được lựa chọn bởi 3 phương pháp bạc nhớ chủ đạo là: bạc nhớ theo giải, bạc nhớ theo đầu đuôi câmbạc nhớ theo nháy kết hợp với tần suất và gan.

Nếu bạn chưa hiểu bạc nhớ là gì, tham khảo bài viết 'bạc nhớ và các phương pháp bổ trợ

Bạc nhớ lô tô sẽ được nuôi trong 3 ngày, nên mọi người chú ý khi chọn cặp để theo. Số chỉ mang tính chất tham khảo. 

Ketquaplus cũng nhận làm phần mềm thống kê theo yêu cầu, với điều kiện phương pháp của bạn đã được kiểm chứng và có cơ sở thực tế. Đừng ngại liên hệ với ketquaplus nếu bạn có phương pháp hay nhưng thiếu công nghệ để thống kê, vận dụng. 

 Ngoài phương pháp bạc nhớ, phương pháp soi cầu lô tô cũng là 1 cách bắt số cực kì hiệu quả và được dân gian tin dùng. Soi cầu xổ số là việc tìm 2 vị trí trong bảng kết quả xếp thành kết quả ngày hôm sau và xảy ra liên tiếp nhiều ngày.  

Thống kê bạc nhớ ngày 27/05/2018

  Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ xem số trên web, đăng nhập bên dưới:

Nhớ tài khoản?
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 26/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 26/05/2017 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

- Từ 26/05/2017 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/05

- Từ 26/05/2017 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 25/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 99 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 18 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 92 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 21 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 27 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 25/05/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

- Từ 25/05/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

- Từ 25/05/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 24/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 - 24 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 - 66 về tất cả 12 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 12 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 - 66 về tất cả 12 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 12 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 23/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.1 - 71 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt - 30 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.3 - 30 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 23/05/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

- Từ 23/05/2017 đến nay, bộ số 72 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

- Từ 23/05/2017 đến nay, bộ số 72 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 22/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất - 16 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 20 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 - 90 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 18 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.1 - 12 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/05/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

- Từ 22/05/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

- Từ 22/05/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 21/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/05/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 7 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

- Từ 21/05/2017 đến nay, bộ số 40 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

- Từ 21/05/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 20/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.2 - 34 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.5 - 87 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.2 - 64 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/05/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 19/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 50 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.4 - 11 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 23 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 11 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/05/2017 đến nay, bộ số 84 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

- Từ 19/05/2017 đến nay, bộ số 84 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

- Từ 19/05/2017 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 18/05/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt - 23 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 18 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.3 - 34 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 11 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/05/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

- Từ 18/05/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

- Từ 18/05/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*