5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188.320.0364

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ hằng ngày

Thống kê bạc nhớ hàng ngày sẽ được cập nhật mỗi ngày 3 cặp đẹp nhất được lựa chọn bởi 3 phương pháp bạc nhớ chủ đạo là: bạc nhớ theo giải, bạc nhớ theo đầu đuôi câmbạc nhớ theo nháy kết hợp với tần suất và gan.

Nếu bạn chưa hiểu bạc nhớ là gì, tham khảo bài viết 'bạc nhớ và các phương pháp bổ trợ

Bạc nhớ lô tô sẽ được nuôi trong 3 ngày, nên mọi người chú ý khi chọn cặp để theo. Số chỉ mang tính chất tham khảo. 

Ketquaplus cũng nhận làm phần mềm thống kê theo yêu cầu, với điều kiện phương pháp của bạn đã được kiểm chứng và có cơ sở thực tế. Đừng ngại liên hệ với ketquaplus nếu bạn có phương pháp hay nhưng thiếu công nghệ để thống kê, vận dụng. 

 Ngoài phương pháp bạc nhớ, phương pháp soi cầu lô tô cũng là 1 cách bắt số cực kì hiệu quả và được dân gian tin dùng. Soi cầu xổ số là việc tìm 2 vị trí trong bảng kết quả xếp thành kết quả ngày hôm sau và xảy ra liên tiếp nhiều ngày.  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 35 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 - 74 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 15 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.3 - 50 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 27 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/07/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

- Từ 18/07/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

- Từ 18/07/2017 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/07

Thống kê bạc nhớ ngày 17/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất - 26 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.1 - 40 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.2 - 41 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 14 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/07/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

- Từ 17/07/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

- Từ 17/07/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

Thống kê bạc nhớ ngày 16/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.1 - 18 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-61 về 11 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 44 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.1 - 18 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 11 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/07/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

- Từ 16/07/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 6 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

Thống kê bạc nhớ ngày 15/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất - 28 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 17 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 56 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 16 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 - 46 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 14 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/07/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

- Từ 15/07/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

- Từ 15/07/2017 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

Thống kê bạc nhớ ngày 14/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.4 - 89 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 - 95 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 13 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.5 - 61 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 14 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/07/2017 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

- Từ 14/07/2017 đến nay, bộ số 61 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

- Từ 14/07/2017 đến nay, bộ số 61 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

Thống kê bạc nhớ ngày 13/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.3 - 82 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 13 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 - 74 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 21 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 23 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/07/2017 đến nay, bộ số 27 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

- Từ 13/07/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/07

- Từ 13/07/2017 đến nay, bộ số 27 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

Thống kê bạc nhớ ngày 12/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 - 93 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/07/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/07

- Từ 12/07/2017 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/07

- Từ 12/07/2017 đến nay, bộ số 02 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

Thống kê bạc nhớ ngày 11/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 56 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 15 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 00 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 15 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.4 - 12 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 30 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/07/2017 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

- Từ 11/07/2017 đến nay, bộ số 75 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/07

- Từ 11/07/2017 đến nay, bộ số 75 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/07

Thống kê bạc nhớ ngày 10/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 31 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 33 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 - 67 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 24 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/07/2017 đến nay, bộ số 65 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/07

- Từ 10/07/2017 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/07

- Từ 10/07/2017 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/07

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 09/07/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.1 - 36 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/07/2017 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/07

- Từ 09/07/2017 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/07

- Từ 09/07/2017 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/07

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0922 561 690

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188.320.0364

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*