5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ hằng ngày

Thống kê bạc nhớ hàng ngày sẽ được cập nhật mỗi ngày 3 cặp đẹp nhất được lựa chọn bởi 3 phương pháp bạc nhớ chủ đạo là: bạc nhớ theo giải, bạc nhớ theo đầu đuôi câmbạc nhớ theo nháy kết hợp với tần suất và gan.

Nếu bạn chưa hiểu bạc nhớ là gì, tham khảo bài viết 'bạc nhớ và các phương pháp bổ trợ

Bạc nhớ lô tô sẽ được nuôi trong 3 ngày, nên mọi người chú ý khi chọn cặp để theo. Số chỉ mang tính chất tham khảo. 

Ketquaplus cũng nhận làm phần mềm thống kê theo yêu cầu, với điều kiện phương pháp của bạn đã được kiểm chứng và có cơ sở thực tế. Đừng ngại liên hệ với ketquaplus nếu bạn có phương pháp hay nhưng thiếu công nghệ để thống kê, vận dụng. 

 Ngoài phương pháp bạc nhớ, phương pháp soi cầu lô tô cũng là 1 cách bắt số cực kì hiệu quả và được dân gian tin dùng. Soi cầu xổ số là việc tìm 2 vị trí trong bảng kết quả xếp thành kết quả ngày hôm sau và xảy ra liên tiếp nhiều ngày.  

Thống kê bạc nhớ ngày 26/03/2019

  Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ xem số trên web, đăng nhập bên dưới:

Nhớ tài khoản?

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 25/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 - 22 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 18 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.1 - 50 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.6 - 39 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 24/03/2018 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/03

- Từ 24/03/2018 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 24/03

- Từ 24/03/2018 đến nay, bộ số 87 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 9 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 24/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 34 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 23/03/2018 đến nay, bộ số 30 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/03

- Từ 23/03/2018 đến nay, bộ số 26 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 8 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/03

- Từ 23/03/2018 đến nay, bộ số 30 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 23/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 89 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 17 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/03/2018 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 0 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 0 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

- Từ 22/03/2018 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 0 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 0 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/03

- Từ 22/03/2018 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 0 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 0 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 22/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 22/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.6 - 72 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.3 - 71 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/03/2018 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

- Từ 21/03/2018 đến nay, bộ số 22 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/03

- Từ 21/03/2018 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 21/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 34 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 27 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.2 - 41 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 15 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/03/2018 đến nay, bộ số 24 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

- Từ 21/03/2018 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

- Từ 21/03/2018 đến nay, bộ số 27 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 20/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 06 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-82 về 31 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 80 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.3 - 05 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/03/2018 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

- Từ 19/03/2018 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-82 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 19/03/2018 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 19/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.2 - 32 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.3 - 08 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 14 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/03/2018 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 18/03/2018 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 18/03/2018 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 11 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 18/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.6 - 34 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 28 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.2 - 94 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 23 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/03/2018 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/03

- Từ 18/03/2018 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 18/03/2018 đến nay, bộ số 51 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

Thống kê bạc nhớ ngày 17/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/03/2018 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/03

- Từ 16/03/2018 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

- Từ 16/03/2018 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

Cùng Bình Chọn phương pháp chơi yêu thích của bạn để chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng
Kết quả bình chọn của mọi người sẽ hiện sau khi bạn gửi bình chọn của bạn

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0188 405 6845

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*