5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ hằng ngày

Thống kê bạc nhớ hàng ngày sẽ được cập nhật mỗi ngày 3 cặp đẹp nhất được lựa chọn bởi 3 phương pháp bạc nhớ chủ đạo là: bạc nhớ theo giải, bạc nhớ theo đầu đuôi câmbạc nhớ theo nháy kết hợp với tần suất và gan.

Nếu bạn chưa hiểu bạc nhớ là gì, tham khảo bài viết 'bạc nhớ và các phương pháp bổ trợ

Bạc nhớ lô tô sẽ được nuôi trong 3 ngày, nên mọi người chú ý khi chọn cặp để theo. Số chỉ mang tính chất tham khảo. 

Ketquaplus cũng nhận làm phần mềm thống kê theo yêu cầu, với điều kiện phương pháp của bạn đã được kiểm chứng và có cơ sở thực tế. Đừng ngại liên hệ với ketquaplus nếu bạn có phương pháp hay nhưng thiếu công nghệ để thống kê, vận dụng. 

 Ngoài phương pháp bạc nhớ, phương pháp soi cầu lô tô cũng là 1 cách bắt số cực kì hiệu quả và được dân gian tin dùng. Soi cầu xổ số là việc tìm 2 vị trí trong bảng kết quả xếp thành kết quả ngày hôm sau và xảy ra liên tiếp nhiều ngày.  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 38 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 24 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.3 - 82 về tất cả 12 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 12 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.6 - 95 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 14 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/01

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 16/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất - 84 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.3 - 80 về tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 10 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.3 - 80 về tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 15/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 73 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/01/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 15/01/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 15/01/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 14/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 - 63 về tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 - 52 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 18 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt - 64 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 14 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/01/2017 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

- Từ 14/01/2017 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

- Từ 14/01/2017 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 13/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 - 80 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 24 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.2 - 59 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.5 - 05 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 12/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 73 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.3 - 93 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.4 - 86 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 11 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/01/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 12/01/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 10/01

- Từ 12/01/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 11/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 - 84 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 19 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 88 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.1 - 72 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 19 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/01/2017 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 10/01

- Từ 11/01/2017 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

- Từ 11/01/2017 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 10/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 88 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 39 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 - 64 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-21 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/01/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 10/01/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 10/01/2017 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 7 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 09/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.3 - 42 về tất cả 12 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 12 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 09 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 15 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 09 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 15 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/01/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

- Từ 09/01/2017 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/01

- Từ 09/01/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 08/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 - 82 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 18 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.3 - 00 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 15 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.3 - 70 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/01/2017 đến nay, bộ số 80 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 05/01

- Từ 08/01/2017 đến nay, bộ số 80 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 06/01

- Từ 08/01/2017 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/01

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*