5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ hằng ngày

Thống kê bạc nhớ hàng ngày sẽ được cập nhật mỗi ngày 3 cặp đẹp nhất được lựa chọn bởi 3 phương pháp bạc nhớ chủ đạo là: bạc nhớ theo giải, bạc nhớ theo đầu đuôi câmbạc nhớ theo nháy kết hợp với tần suất và gan.

Nếu bạn chưa hiểu bạc nhớ là gì, tham khảo bài viết 'bạc nhớ và các phương pháp bổ trợ

Bạc nhớ lô tô sẽ được nuôi trong 3 ngày, nên mọi người chú ý khi chọn cặp để theo. Số chỉ mang tính chất tham khảo. 

Ketquaplus cũng nhận làm phần mềm thống kê theo yêu cầu, với điều kiện phương pháp của bạn đã được kiểm chứng và có cơ sở thực tế. Đừng ngại liên hệ với ketquaplus nếu bạn có phương pháp hay nhưng thiếu công nghệ để thống kê, vận dụng. 

 Ngoài phương pháp bạc nhớ, phương pháp soi cầu lô tô cũng là 1 cách bắt số cực kì hiệu quả và được dân gian tin dùng. Soi cầu xổ số là việc tìm 2 vị trí trong bảng kết quả xếp thành kết quả ngày hôm sau và xảy ra liên tiếp nhiều ngày.  

Thống kê bạc nhớ ngày 25/11/2017

  Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ xem số trên web, đăng nhập bên dưới:

Nhớ tài khoản?
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 24/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.6 - 33 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 23 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 23/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.1 - 67 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 11 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 23/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt - 62 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 24/11/2016 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 23/11

- Từ 24/11/2016 đến nay, bộ số 87 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 23/11

- Từ 24/11/2016 đến nay, bộ số 87 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 23/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 22 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 28 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 28 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.3 - 63 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 23/11/2016 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 23/11/2016 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

- Từ 23/11/2016 đến nay, bộ số 19 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 22/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.6 - 48 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 13 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt - 53 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.3 - 70 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 18 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/11/2016 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 22/11/2016 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 22/11/2016 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 10 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 21/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 38 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.5 - 10 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 15 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 - 00 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/11/2016 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 21/11/2016 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 21/11/2016 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 20/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.2 - 91 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.1 - 97 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.1 - 02 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 13 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 19/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.4 - 22 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.1 - 38 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 21 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 28 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/11/2016 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 19/11/2016 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 19/11/2016 đến nay, bộ số 22 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 18/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 - 50 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 18 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 53 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 - 78 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 16 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/11/2016 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

- Từ 18/11/2016 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

- Từ 18/11/2016 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 17/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.3 - 12 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.5 - 17 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 11 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.5 - 17 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 11 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/11/2016 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

- Từ 17/11/2016 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 17/11/2016 đến nay, bộ số 16 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Thống kê bạc nhớ ngày 16/11/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.1 - 01 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 17 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.2 - 79 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.2 - 90 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 17 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/11/2016 đến nay, bộ số 79 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 16/11/2016 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

- Từ 16/11/2016 đến nay, bộ số 79 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*