5
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô - soi cầu xổ số - thống kê soi cầu

Từ trước đến nay, soi cầu lô tô luôn là phương pháp dân gian được nhiều người sử dụng nhất. Nhưng soi cầu xổ số có nhược điểm là:

mỗi ngày có quá nhiều cầu, vậy chúng ta nên đánh theo cầu nào hôm nay?


Như bạn đã biết, cầu là số được ghép từ 2 vị trí bất kỳ trên bảng kết quả. Nếu số ghép được về liên tục trong nhiều ngày thì gọi là cầu. Song trong lịch sử từ 2005, 2 vị trí đó cũng đã từng ra rất nhiều cầu như vây. Cho nên để đảm bảo tính xác suất của soi cầu, chúng tôi thống kê cầu theo vị trí đó từ năm 2005, và so sánh hiệu quả của các vị trí, rồi kèm theo các phương pháp như tần suất và gan thời kì hiện đại. Từ đó chọn ra những bạch thủ đẹp nhất trong ngày.

Nếu bạn muốn tự thống kê soi cầu, bạn có thể soi cầu tại đây  

Soi cầu lô tô ngày 17/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 23 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 0.1.2-4.2.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 0.1.2 - 4.2.1 cầu đang dài 5 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 2 ngày.

Bộ số 50 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.6.5-5.2.2,3.6.5-7.2.2,4.1.2-7.1.2,5.2.3-5.3.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.6.5 - 5.2.2 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 8 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 4 ngày.

Bộ số 07 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.1.2-3.5.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.1.2 - 3.5.1 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 16/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 59 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 0.1.4-4.2.4,2.1.1-3.5.1,3.1.4-4.4.4,3.3.5-6.1.3,3.5.1-5.6.2. Trong đó có 2 vị trí: 
+ 0.1.4 - 4.2.4 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
+ 2.1.1 - 3.5.1 cầu đang dài 5 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 7 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 8 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 3 ngày.

Bộ số 95 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 0.1.2-4.2.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 0.1.2 - 4.2.1 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 4 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 90 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 4.2.1-5.6.1,4.2.3-6.3.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 4.2.1 - 5.6.1 cầu đang dài 6 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 7 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 4 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 4 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 15/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 61 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.2.3-5.1.2,3.3.3-6.3.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.2.3 - 5.1.2 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 4 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 2 ngày.

Bộ số 73 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 1.1.5-5.5.4,2.1.5-5.2.3,3.4.4-5.5.4,5.2.3-5.4.1,5.4.1-7.1.1. Trong đó có 2 vị trí: 
+ 1.1.5 - 5.5.4 cầu đang dài 5 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 7 ngày.
+ 5.2.3 - 5.4.1 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 8 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 88 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.2.2-3.5.1,3.5.1-4.3.4,3.6.2-3.6.5,3.6.5-6.3.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.5.1 - 4.3.4 cầu đang dài 8 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 9 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 5 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 5 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 14/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 06 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 1.1.2-5.5.1,4.2.3-4.4.3,5.5.1-7.2.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 4.2.3 - 4.4.3 cầu đang dài 3 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 5 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 3 ngày.

Bộ số 49 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 1.1.1-3.2.5,2.1.1-3.4.2,2.1.1-3.5.1,3.2.4-3.2.5,4.2.1-5.6.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 4.2.1 - 5.6.1 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 2 ngày.

Bộ số 08 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 0.1.1-4.4.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 0.1.1 - 4.4.1 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 7 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 3 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 13/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 59 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.5.4-5.5.4. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.5.4 - 5.5.4 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 7 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 24 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 5.2.1-7.3.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 5.2.1 - 7.3.2 cầu đang dài 3 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 5 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 48 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 1.1.2-3.6.5,3.1.2-4.3.3,3.6.5-7.2.1. Trong đó có 3 vị trí: 
+ 1.1.2 - 3.6.5 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
+ 3.1.2 - 4.3.3 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
+ 3.6.5 - 7.2.1 cầu đang dài 5 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 7 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 12/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 88 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 1.1.5-3.6.5,3.5.1-7.4.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.5.1 - 7.4.1 cầu đang dài 3 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 2 ngày.

Bộ số 33 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 4.3.4-5.4.2,5.2.3-7.3.2,5.4.2-7.3.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 4.3.4 - 5.4.2 cầu đang dài 5 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 7 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 5 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 2 ngày.

Bộ số 22 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.2.4-3.3.5. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.2.4 - 3.3.5 cầu đang dài 8 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 9 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 5 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 11/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 46 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 4.1.4-4.3.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 4.1.4 - 4.3.2 cầu đang dài 5 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 7 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 4 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 4 ngày.

Bộ số 48 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 2.1.4-2.1.5,3.2.4-7.3.1,3.5.3-5.4.4,4.2.4-7.2.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.5.3 - 5.4.4 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 04 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 1.1.3-5.2.2,3.2.5-6.2.1,3.3.5-7.2.2,5.4.2-7.4.1. Trong đó có 2 vị trí: 
+ 1.1.3 - 5.2.2 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
+ 3.2.5 - 6.2.1 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 4 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 10/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 89 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.4.4-5.1.3,4.1.1-4.2.3,4.2.3-5.3.4. Trong đó có 2 vị trí: 
+ 3.4.4 - 5.1.3 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
+ 4.2.3 - 5.3.4 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 7 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 16 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 5.2.1-5.3.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 5.2.1 - 5.3.2 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 5 ngày.

Bộ số 78 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.1.4-3.3.5,3.5.3-7.3.1. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.1.4 - 3.3.5 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 7 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 3 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 09/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 52 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.3.5-4.3.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.3.5 - 4.3.2 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 7 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 5 ngày.

Bộ số 63 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 2.1.2-4.2.3. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 2.1.2 - 4.2.3 cầu đang dài 3 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 7 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 67 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 4.2.3-5.3.4. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 4.2.3 - 5.3.4 cầu đang dài 3 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 6 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 4 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.

Soi cầu lô tô ngày 08/01/2018

Thống kê từ năm 2005 đến hôm nay, ta có những cầu đẹp sau: 

Bộ số 26 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 2.2.4-3.5.4,3.1.2-3.6.2,4.3.2-7.1.2. Trong đó có 2 vị trí: 
+ 3.1.2 - 3.6.2 cầu đang dài 5 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 7 ngày.
+ 4.3.2 - 7.1.2 cầu đang dài 3 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 5 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 4 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 2 ngày.

Bộ số 53 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 3.4.1-5.2.2. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 3.4.1 - 5.2.2 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 5 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

Bộ số 92 có 2 vị trí cầu ra kết quả này: 1.1.3-4.2.3,1.1.3-6.1.3. Trong đó có 1 vị trí: 
+ 1.1.3 - 4.2.3 cầu đang dài 4 ngày. Độ dài đẹp nhất của cầu từ năm 2005là 6 ngày.
* Bổ trợ: Trong 15 ngày gần đây, bộ số về 4 lần. Bộ số lần về gần nhất là cách đây 1 ngày.

HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
HIỆN ADMIN ONLINE THƯỜNG XUYÊN TRAO ĐỔI SỐ MÁ VỚI ANH EM TRÊN ZALO: 0129 226 8391

SỐ TRÊN ZALO ĐƯỢC AD CÂN NHẮC TỪ CÁC CAO THỦ VÀ PHƯƠNG PHÁC KHÁC NÊN SẼ HIỆU QUẢ HƠN TRÊN WEB.
*