5

Lotto trượt 8 - trượt 10

Chơi lotto trượt? Tại sao ko? Thay vì tìm 1 số về trong 27 giải sao tao ko tìm 1 số ko về trong 27 giải có phải xác suất sẽ cao hơn ko? Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 1 phương pháp chơi hoàn toàn mới. Do nhóm chuyên gia của kqplus nghiên cứu ra. Chơi dàn lotto trượt 8. Nhưng thật ra mỗi ngày bạn chỉ cần loại 4 con lotto (tìm số mà ngày hôm đó không về). Số lãi thì tương đương với chơi lotto bạch thủ.

Chắc hẳn các bạn tìm chỗ ghi lotto trượt 8 sẽ dễ dàng hơn. Với cách chơi này, nếu chơi trượt 7 bạn cần loại 1 ngày 3 con, trượt 8 thì cần loại 4 con. Còn trượt 10: 1 ngày bạn chỉ cần loại 6 con. Còn việc còn lại hãy để ketquaplus giúp bạn: 


Rất đơn giản bạn loại ra các số cố định và ghép với 18 dàn phong thủy. 18 dàn này 1 ngày sẽ có trung bình 7~8 dàn trượt trắng. Như thế với tỉ lệ nhân lotto trượt là 1 ăn 8 hoặc 1 ăn 10 thì số lãi thu về sẽ rất lớn: 

18 dàn phong thủy: 

1. 00 55 05 50
2. 11 66 16 61
3. 22 77 27 72
4. 33 88 38 83 
5. 44 99 49 94
6. 05 50 58 85
7. 07 70 49 94
8. 16 61 29 92
9. 27 36 63 72
10. 14 38 41 83
11. 00 99 09 90
12. 11 33 13 31
13. 09 90 67 76
14. 07 46 64 89 
15. 16 61 58 85
16. 44 66 46 64
17. 55 88 58 85
18. 13 31 69 96

Dàn trượt 8 : Loại 07 64 81 92.Trùng thay 10.Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10: Loại  07 64 81 92 35 65.Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 8: Loại 07 79 19 64.Trùng thay 59.Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10: Loại 07 79 19 64 98 28.Ghép với dàn phong thủy. 

Dàn trượt 8 : Loại 07 58 19 98.Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10 : Loại 07 58 19 98 69 94.Trùng thay 67.Ghép với dàn phong thủy. 

Dàn trượt 8 : Loại 16 34 53 91.Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10 : Loại 16 34 53 91 67 50 .Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 8 : Loại 01 17 91 60.Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10 : Loại 01 17 91 60 37 57 .Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 8 : loại 01 17 45 48 .Ghép với dàn phong thủy. (Loại chuẩn)

Dàn trượt 10 : Loại 01 17 45 48 21 55 .Trùng thay 91.Ghép với dàn phong thủy.  (Loại chuẩn)

 Dàn trượt 8 : Loại 28 91 01 48 .Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10 : Loại 17 28 91 01  48 65 .Ghép với dàn phong thủy.

 Dàn trượt 8 : Loại  65 76 01 28 .Ghép với dàn phong thủy. (Ăn dàn trượt 8)

Dàn trượt 10 : Loại 65 76 01 28 59 40 .Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 8 : Loại 24 37 87 75 .Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10 : Loại 24 37 87 75 47 51.Ghép với dàn phong thủy. 

Dàn trượt 8 : Loại 03 36 47 51 .Ghép với dàn phong thủy.

Dàn trượt 10 : Loại 03 36 47 51 24 48 .Ghép với dàn phong thủy.

Các phương pháp hiệu quả khác