facebook
5

Lotto trượt 8 - trượt 10

Chơi lotto trượt? Tại sao ko? Thay vì tìm 1 số về trong 27 giải sao tao ko tìm 1 số ko về trong 27 giải có phải xác suất sẽ cao hơn ko? Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 1 phương pháp chơi hoàn toàn mới. Do nhóm chuyên gia của kqplus nghiên cứu ra. Chơi dàn lotto trượt 8. Nhưng thật ra mỗi ngày bạn chỉ cần loại 4 con lotto (tìm số mà ngày hôm đó không về). Số lãi thì tương đương với chơi lotto bạch thủ.

Chắc hẳn các bạn tìm chỗ ghi lotto trượt 8 sẽ dễ dàng hơn. Với cách chơi này, nếu chơi trượt 7 bạn cần loại 1 ngày 3 con, trượt 8 thì cần loại 4 con. Còn trượt 10: 1 ngày bạn chỉ cần loại 6 con. Còn việc còn lại hãy để ketquaplus giúp bạn: 


Rất đơn giản bạn loại ra các số cố định và ghép với 18 dàn phong thủy. 18 dàn này 1 ngày sẽ có trung bình 7~8 dàn trượt trắng. Như thế với tỉ lệ nhân lotto trượt là 1 ăn 8 hoặc 1 ăn 10 thì số lãi thu về sẽ rất lớn: 

18 dàn phong thủy: 

1. 00 55 05 50
2. 11 66 16 61
3. 22 77 27 72
4. 33 88 38 83 
5. 44 99 49 94
6. 05 50 58 85
7. 07 70 49 94
8. 16 61 29 92
9. 27 36 63 72
10. 14 38 41 83
11. 00 99 09 90
12. 11 33 13 31
13. 09 90 67 76
14. 07 46 64 89 
15. 16 61 58 85
16. 44 66 46 64
17. 55 88 58 85
18. 13 31 69 96