Lotto cặp nuôi 3 ngày

1. Chú ý phương pháp:

- Chúng tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp cho việc bắt số và khung tiền cặp lotto sao cho hiệu quả, thì phương pháp dự đoán xổ số cặp nuôi 3 ngày với tỉ lệ 1 - 3 - 10 qua bao năm đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất.

- Việc khung 3 ngày gãy khung 1 - 2 lần/tháng là chuyện rất bình thường. Anh em cần chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc gãy khung. Nếu tháng gãy khung 1 - 2 lần, ta sẽ lãi khoảng 30% so với số vốn. Nếu không bị gãy, sẽ lại > 100%. Mong anh em chú ý việc gãy khung để không cạn vốn.

 

2. Phương pháp vào tiền:

  Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn 6,500,000:

- Ngày 1: 10đ/con    

- Ngày 2: 30đ/con      

- Ngày 3: 100 đ/con

  Khi ăn khung, ta quay lại mức vào của ngày 1.

3. Cách bắt số:

  Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dưa trên rất nhiều phương pháp như: bạc nhớ, gan, tần suất, soi cầu xổ số...

du doan xo so

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/12/2016 -> 05/12

Số đẹp ngày hôm nay chỉ dành cho VIP. Tìm hiểu thêm

Đăng nhập

Nhớ tài khoản?

Đăng ký

Nếu bạn muốn sử dụng TÀI KHOẢN VIP luôn, click vào trang đăng ký dịch vụ VIP tại đây
Xem phương pháp khác Đăng ký nhận tin nhắn dự đoán

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 30/11/2016 -> 02/12

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/11: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 01/12: 22,77 60 điểm/cặp
Ngày 02/12: 22,77 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 29/11/2016 -> 01/12

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/11: 47,74 (Ăn 74) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 28/11/2016 -> 30/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/11: 3,30 (Ăn 30) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 25/11/2016 -> 27/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/11: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 26/11: 33,88 60 điểm/cặp
Ngày 27/11: 33,88 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/11/2016 -> 24/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/11: 08,80 20 điểm/cặp
Ngày 23/11: 08,80 60 điểm/cặp
Ngày 24/11: 08,80 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/11/2016 -> 21/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/11: 03,30 20 điểm/cặp
Ngày 20/11: 03,30 60 điểm/cặp
Ngày 21/11: 03,30 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 18/11/2016 -> 20/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/11: 3,30 (Ăn 30,30) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/11/2016 -> 19/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/11: 25,52 (Ăn 25,52) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 14/11/2016 -> 16/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/11: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 15/11: 26,62 60 điểm/cặp
Ngày 16/11: 26,62 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/11/2016 -> 13/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/11: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 12/11: 37,73 60 điểm/cặp
Ngày 13/11: 37,73 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 10/11/2016 -> 12/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/11: 1,10 (Ăn 01) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 07/11/2016 -> 09/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/11: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 08/11: 37,73 60 điểm/cặp
Ngày 09/11: 37,73 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 06/11/2016 -> 08/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/11: 1,10 (Ăn 10) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 05/11/2016 -> 07/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/11: 12,21 (Ăn 12) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 02/11/2016 -> 04/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/11: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 03/11: 26,62 60 điểm/cặp
Ngày 04/11: 26,62 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 31/10/2016 -> 02/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/10: 0,55 20 điểm/cặp
Ngày 01/11: 0,55 (Ăn 00) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 30/10/2016 -> 01/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/10: 2,20 (Ăn 20) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 30/10/2016 -> 01/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/10: 26,62 (Ăn 26) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 28/10/2016 -> 30/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/10: 2,20 (Ăn 02) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 26/10/2016 -> 28/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/10: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 27/10: 12,21 (Ăn 21) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 25/10/2016 -> 27/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/10: 2,20 (Ăn 20) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 24/10/2016 -> 26/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/10: 12,21 (Ăn 21) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 23/10/2016 -> 25/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/10: 26,62 (Ăn 26) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/10/2016 -> 24/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/10: 1,10 (Ăn 10) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/10/2016 -> 21/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/10: 28,82 20 điểm/cặp
Ngày 20/10: 28,82 60 điểm/cặp
Ngày 21/10: 28,82 (Ăn 28,82,82) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/10/2016 -> 19/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/10: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 18/10: 4,40 (Ăn 04) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/10/2016 -> 17/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/10: 35,53 20 điểm/cặp
Ngày 16/10: 35,53 (Ăn 53) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 14/10/2016 -> 16/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/10: 35,53 (Ăn 35) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/10/2016 -> 15/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/10: 0,55 (Ăn 55) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/10/2016 -> 14/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/10: 26,62 (Ăn 26) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 09/10/2016 -> 11/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/10: 16,61 20 điểm/cặp
Ngày 10/10: 16,61 60 điểm/cặp
Ngày 11/10: 16,61 (Ăn 16) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 08/10/2016 -> 10/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/10: 11,66 (Ăn 11) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 05/10/2016 -> 07/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/10: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 06/10: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 07/10: 58,85 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/10/2016 -> 05/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/10: 9,90 20 điểm/cặp
Ngày 04/10: 9,90 (Ăn 09) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 01/10/2016 -> 03/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/10: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 02/10: 24,42 (Ăn 42) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 29/09/2016 -> 01/10

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/09: 0,55 20 điểm/cặp
Ngày 30/09: 0,55 (Ăn 55) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 27/09/2016 -> 29/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/09: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 28/09: 58,85 (Ăn 85,85) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 26/09/2016 -> 28/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/09: 1,10 (Ăn 01) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 25/09/2016 -> 27/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/09: 9,90 (Ăn 90) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/09/2016 -> 24/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/09: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 23/09: 67,76 60 điểm/cặp
Ngày 24/09: 67,76 (Ăn 76) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 21/09/2016 -> 23/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/09: 58,85 (Ăn 85) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 20/09/2016 -> 22/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/09: 37,73 (Ăn 73) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/09/2016 -> 21/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/09: 78,87 (Ăn 87) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/09/2016 -> 19/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/09: 3,30 20 điểm/cặp
Ngày 18/09: 3,30 (Ăn 03) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/09/2016 -> 18/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/09: 0,55 (Ăn 55) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/09/2016 -> 15/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/09: 78,87 20 điểm/cặp
Ngày 14/09: 78,87 60 điểm/cặp
Ngày 15/09: 78,87 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/09/2016 -> 14/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/09: 3,30 (Ăn 03) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/09/2016 -> 13/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/09: 9,90 (Ăn 09) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 09/09/2016 -> 11/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/09: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 10/09: 12,21 (Ăn 12) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 06/09/2016 -> 08/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/09: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 07/09: 33,88 60 điểm/cặp
Ngày 08/09: 33,88 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 05/09/2016 -> 07/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/09: 37,73 (Ăn 73) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 02/09/2016 -> 04/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/09: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 03/09: 49,94 60 điểm/cặp
Ngày 04/09: 49,94 (Ăn 49,94) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 01/09/2016 -> 03/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/09: 37,73 (Ăn 37,73,73) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 30/08/2016 -> 01/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/08: 6,60 20 điểm/cặp
Ngày 31/08: 6,60 (Ăn 06) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 27/08/2016 -> 29/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/08: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 28/08: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 29/08: 58,85 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 25/08/2016 -> 27/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/08: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 26/08: 58,85 (Ăn 58) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 24/08/2016 -> 26/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/08: 2,20 (Ăn 02) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 23/08/2016 -> 25/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/08: 13,31 (Ăn 13) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 20/08/2016 -> 22/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/08: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 21/08: 37,73 60 điểm/cặp
Ngày 22/08: 37,73 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/08/2016 -> 19/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/08: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 18/08: 12,21 60 điểm/cặp
Ngày 19/08: 12,21 (Ăn 12) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/08/2016 -> 18/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/08: 49,94 (Ăn 49) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 14/08/2016 -> 16/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/08: 16,61 20 điểm/cặp
Ngày 15/08: 16,61 (Ăn 16) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/08/2016 -> 13/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/08: 48,84 20 điểm/cặp
Ngày 12/08: 48,84 60 điểm/cặp
Ngày 13/08: 48,84 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 10/08/2016 -> 12/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/08: 17,71 (Ăn 17,17) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 09/08/2016 -> 11/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/08: 3,30 (Ăn 03,30) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 07/08/2016 -> 09/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/08: 17,71 20 điểm/cặp
Ngày 08/08: 17,71 (Ăn 71) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 06/08/2016 -> 08/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/08: 16,61 (Ăn 16) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 04/08/2016 -> 06/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/08: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 05/08: 4,40 (Ăn 04) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/08/2016 -> 05/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/08: 25,52 (Ăn 25,52) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 02/08/2016 -> 04/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/08: 22,77 (Ăn 22) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 31/07/2016 -> 02/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/07: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 01/08: 33,88 (Ăn 88) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 29/07/2016 -> 31/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/07: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 30/07: 37,73 (Ăn 37) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 26/07/2016 -> 28/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/07: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 27/07: 33,88 60 điểm/cặp
Ngày 28/07: 33,88 (Ăn 88) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 25/07/2016 -> 27/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/07: 16,61 (Ăn 16,61) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/07/2016 -> 24/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/07: 8,80 20 điểm/cặp
Ngày 23/07: 8,80 60 điểm/cặp
Ngày 24/07: 8,80 (Ăn 80) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/07/2016 -> 21/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/07: 00,55 20 điểm/cặp
Ngày 20/07: 00,55 60 điểm/cặp
Ngày 21/07: 00,55 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/07/2016 -> 17/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/07: 04,40 20 điểm/cặp
Ngày 16/07: 04,40 (Ăn 04,40) 60 điểm/cặp


Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/07/2016 -> 14/07

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/07: 16,61 20 điểm/cặp
Ngày 13/07: 16,61 60 điểm/cặp
Ngày 14/07: 16,61 200 điểm/cặp

Dự đoán xổ số ngày 09/07

Cập nhật tình hình ăn uống của anh Vinh: ĂN THÔNG 6 KHUNG. LÃI 7TR2 SAU 8 NGÀY CHƠI.

Lấy số anh Vinh tại: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh 

 

dự đoán xổ số ngày 09/07 

Chiến thắng rực rỡ của anh Vinh

 

Đã trôi qua 1 tuần của tháng 7, và phong độ của anh Vinh thì cứ phải gọi là VÃI CẢ ĐỈNH CAO.

Còn chờ gì mà không lấy số của anh Vinh hôm nay tại: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh 

Chiến thắng rực rỡ của anh Vinh

Trao Thưởng CHỐT SỐ Tuần 22/06-29/06

ĐÃ NÓI LÀ PHẢI LÀM. ĐÃ TỔ CHỨC THÌ PHẢI TRAO THƯỞNG.

Anh em tin tưởng chưa?

Chốt số miễn phí tại đây: http://ketquaplus.com/chot-so 

Trao thưởng CHỐT SỐ tuần 22/06-29/06

Dự đoán xổ số ngày 03/07

Chúc mừng Anh Vinh hôm qua ăn 69-96 cả cặp vào ngày 2. Mới đầu tháng mà đã rực rỡ quá cơ.

Hôm nay với đà tự tin của mình, Anh Vinh đang bắt 1 lô BẠCH THỦ CHÍNH XÁC CAO tại đây: http://ketquaplus.com/du-doan-trong-ngay/55-bach-thu-chinh-xac-80-90--ko-can-lot 

Tổng kết anh Vinh

Một cái bảng nói hết lên tất cả

 

Dự đoán xổ số ngày 24/06 

Dự đoán xổ số ngày 23/06

Tính từ đầu tháng 6 đến giờ, Anh Vinh đang lãi hơn 11tr đồng, tức là hơn gấp đôi số vốn của mình.

Cặp nuôi 3 ngày vẫn tạm dừng để tập trung cho anh Vinh.

Mọi ngươi tham khảo số anh VInh tại đây: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh 

Dự đoán xổ số ngày 22/06

Ai rảnh thì đếm số lãi của anh Vinh trong tháng 6 giùm ad mới nhé. Ăn kinh hoàng quá. Hôm qua thì mới ăn ngày 3 hẳn 2 nháy. 

Chắc không phải nói nhiều nữa nhỉ, anh Vinh là lưa chọn số 1 thời điểm hiện tại rồi.

Ngoài ra, hôm nay các admin cũng bắt được 1 BẠCH THỦ LÔ TÔ ĐẸP. Anh em có thể tham khảo tại đây: http://ketquaplus.com/du-doan-trong-ngay/55-bach-thu-chinh-xac-80-90--ko-can-lot 

Dự đoán xổ số ngày 22/06 

Gơi ý tham khảo số ngày 17/06

Phương pháp cặp lô tô nuôi 3 ngày vẫn tạm ngưng để cho qua dây đen.

 Hiện Anh Vinh đang ăn thông 7 khung với 2 khung nháy. Rất phong độ. Mọi người nên theo anh Vinh tại đây: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh

 Ngoài ra, hnay các chuyên gia cũng thống nhất được 1 cặp Song Thủ Lô tỉ lệ cực kì cao. Anh em tham khảo tại: http://ketquaplus.com/du-doan-trong-ngay/56-song-thu-trong-ngay-chat-luong-cao 

Duy nhất hôm nay, ad bắt được cặp số đẹp long lanh

Số má có vẻ là đã ổn định trở lại. Anh em có thấy vây ko? Ad đã ngừng cặp 3 ngày một khoảng thời gian, để anh em tập trung vào anh Vinh. Và anh Vinh đã ko lam mọi người thất vọng.

Ăn thun thút.

 Hôm nay còn có tin vui hơn, hôm nay ad có bạch thủ và song thủ đẹp long lanh, tỉ lê về cực kì cao. Ad đã soi mãi rồi. Anh em tham khảo tại:

http://ketquaplus.com/du-doan-trong-ngay/55-bach-thu-chinh-xac-80-90--ko-can-lot

và đây

http://ketquaplus.com/du-doan-trong-ngay/56-song-thu-trong-ngay-chat-luong-cao

 Chúc các bạn may mắn.  Phương pháp này chỉ có 1 ngày duy nhất hôm nay thôi. 

 

Lời khuyên khi chơi cặp 3 ngày

CHÚC MỪNG ANH EM ĂN 2 NHÁY 74 THEO ANH VINH

 Dự đoán xổ số ngày 12/06

Như ad đã nói ngày hôm qua, chúng ta tạm dừng cặp nuôi 3 ngày đẻ theo anh Vinh. Số ai đẹp thì mình theo. Ai đang đỏ thì mình theo. Không nên cố chấp chỉ chơi theo 1 phương pháp.

Từ trước đến giờ ad chưa thấy ai cố chấp mà thành công cả.

Chúc anh em thành công, ai đang thua thì gỡ lại được, còn lại thì cố gắng thắng thật to nhé. 

Tạm dừng cặp nuôi 3 ngày

Dự đoán xổ số hàng ngày - ngày 11/06 

Hiện khung ba ngày vừa ăn 70 ngày 3. Mình biết nhiều anh em rất đau tim, và bỏ khung. Mình biết điều đó. Và mình biết rằng khung 3 ngày giờ đang rất bất ổn. 

 Nên mình sẽ tạm dừng phương pháp nuôi 3 ngày. Mong anh em tập trung vào số má của anh Vinh

Anh Vinh đang ăn mãnh liệt. Tham khảo số anh Vinh tại: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh 

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 07/06/2016 -> 09/06

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/06: 7,70 20 điểm/cặp
Ngày 07/06: 7,70 60 điểm/cặp
Ngày 08/06: 7,70 (Ăn 70) 200 điểm/cặp

Cặp nuôi 3 ngày tạm dừng 1 khung để lấy lại tinh thần


Gửi toàn thể anh em đồng đạo chơi số

Như đã nhắn gửi với các anh em mấy hôm nay rằng cặp nuôi 3 ngày đang rất bất ổn, nên mọi người đừng nên tập trung vào phương pháp này trong thời điểm này.

Thay vào đó, mọi người nên theo số của anh Vinh. Anh Vinh đang thể hiện một phong độ vẫn rất ổn đinh đi cùng năm tháng.

Tham khảo tại: http://ketquaplus.com/du-doan-ket-qua/39-cao-thu-chot-so-anh-vinh 

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/06/2016 -> 05/06

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/06: 13,31 20 điểm/cặp
Ngày 04/06: 13,31 60 điểm/cặp
Ngày 05/06: 13,31 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 31/05/2016 -> 02/06

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/05: 04,40 20 điểm/cặp
Ngày 01/06: 04,40 60 điểm/cặp
Ngày 02/06: 04,40 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 28/05/2016 -> 30/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/05: 79,97 20 điểm/cặp
Ngày 29/05: 79,97 60 điểm/cặp
Ngày 30/05: 79,97 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 26/05/2016 -> 28/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/05: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 27/05: 49,94 (Ăn 49) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 25/05/2016 -> 27/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/05: 23,32 (Ăn 32) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/05/2016 -> 24/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/05: 13,31 20 điểm/cặp
Ngày 23/05: 13,31 60 điểm/cặp
Ngày 24/05: 13,31 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/05/2016 -> 21/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/05: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 20/05: 4,40 60 điểm/cặp
Ngày 21/05: 4,40 (Ăn 40) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/05/2016 -> 18/05

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/05: 39,93 20 điểm/cặp
Ngày 17/05: 39,93 60 điểm/cặp
Ngày 18/05: 39,93 200 điểm/cặp