5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Nam nữ yêu nhau 12, 21
2 Nằm đất 92
3 Nam đèo nữ 12, 25, 92
4 Nam đi xe máy 88, 38
5 Nắng 52, 72, 29, 92
6 Nạo thai 53, 63, 42
7 Ném 05, 65, 85
8 Ném vào ma 65, 66
9 Nêm đồ chua chát 68, 54, 45
10 Nếm đồ ngọt 34, 39
11 Ngã 66, 16, 61
12 Ngắm vuốt 17, 38, 81
13 Nghe caset điện yếu 74
14 Nghệ sỹ 10
15 Nghèo khổ 19, 14
16 Nghi ngờ 49, 94
17 Nghi ngờ vàng giả 60
18 Nghĩa địa 12, 72, 92
19 Ngọc 45, 54, 15
20 Ngồi gãi chấy 15, 14, 16
21 Ngủ 04, 54, 92
22 Ngũ hương 28, 92
23 Ngủ lang 96, 86
24 Ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
25 Ngựa 01, 62
26 Ngựa ăn cỏ 60, 82
27 Ngựa bay 77
28 Người ăn bánh mỳ 69
29 Người bệnh 58, 85, 80
30 Người bị chó cắn 96
*