5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Dương vật (chim) 12, 21, 51
2 Dương vật 21, 12, 51
3 Dùng lửa đốt súc vật 48
4 Dông bão 08
5 Dọn nhà vệ sinh 26, 62
6 Diều hâu 68, 67
7 56
8 Dây xích 40, 46, 61
9 Dậy võ 56, 06
10 Dây chuyền vàng 08, 80
11 Dầu hỏa 17, 71, 16, 61
12 Dắt trâu 29
13 Dắt bò 02, 28
14 Dao xây 16, 61
15 Dao phay 85
16 Dao găm 07, 17, 16
17 Đá bóng 00, 09, 08, 05
18 Đá lửa 06, 60
19 Đái dầm 20, 60, 70
20 Đám cưới 75, 09, 07
21 Đám ma 34, 35
22 Đám tang 27, 72
23 Đắm thuyền trong ao 38, 54
24 Đàn bà 28, 87
25 Đàn bà chửa 10, 82
26 Đàn bà ghen 23, 16, 09
27 Đàn bà khỏa thân 03, 32
28 Đàn chó 36, 63
29 Đàn kiến 29
30 Đàn lợn 38, 49
*