5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Hương đèn 06, 31, 63, 82
2 Hương cháy 07, 20, 70, 57
3 Hùm beo 29, 40
4 Hồn quỷ 75
5 Hôn nhau 00, 84
6 Hồn người chết 04, 40, 80, 84
7 Hồn ma 88
8 Hòm đạn 90, 95, 59
9 Học trò 27, 37
10 Hoàng tử 83, 38
11 Hoa súng 10, 20, 16
12 Hoa sen 45
13 Hoa quả-trái cây 26, 60, 80
14 Hổ 78
15 Hiếp dâm 92, 84
16 Hiện vật 65, 56
17 Heo rừng 78
18 Hát văn 25, 50, 55
19 Hành kinh 67, 68
20 Hàn bánh xe 41, 46
21 Hầm tối tăm 87, 78, 82
22 Hãm hại 84
23 Hai thằng ăn cắp 26, 62
24 Hai quan tài 26, 16, 36
25 Hai người đàn ông chết đuối 04, 06, 16
26 Hai người khiêng quan tài 83, 87
27 Hai lần thấy mẹ 62, 83, 68, 80
28 Hai con mèo cắn nhau 86
29 Hai con chó 96, 94
30 Hai chị em gái đánh nhau 45, 57
*