5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Lựu đạn 54, 46
2 Lửa đốt dế mèn 27, 72
3 Lửa đảo 59
4 Lúa gạo 08, 80
5 Lửa cháy 07, 27, 67, 87
6 Lốp xe đạp 01, 08, 16
7 Lớp học đông người 81, 84
8 Lợn đen nhỏ 38
9 Lớn trắng 74, 79
10 Lợn quay 04, 40
11 Lợn nhà 39
12 Lợn cắn 17, 71, 61
13 Lội ruộng 09, 90, 99
14 Lội bì bõm 04, 09, 32
15 Lội ao vớt bèo 08, 18, 16
16 Lọc dầu 37, 57, 97
17 Lò sưởi tắt 42, 47
18 Lịch bắt cá 21, 32
19 Lấy đàn bà điên 83
20 Lấy nước trong bể 02, 07, 16
21 Lâu đài bị đốt 03, 87
22 Lâu đài 82, 87
23 Làm tình 38, 39, 90, 96
24 Làm nhà hộ bạn 07, 19, 16
25 Làm cổng 56
26 Lái buôn 32
27 Lá vàng 86, 48
28 Lá thư 75, 76, 83
29 Lá rụng 51, 59
*