5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Ổ khóa 95, 86
2 Ô tô cháy 47, 56
3 Ô tô hồ lô kẹt chết người 12, 21, 26
4 Ô tô kẹp chết người 07, 70
5 Ôm nhau 64, 85, 97
6 Ông Bà vải 75, 68, 38
7 Ông chủ 21, 26, 22, 27
8 Ông cụ già 15, 65, 56, 96
9 Ông già 36, 56, 76
10 Ông già cho quà 75
11 Ông sãi, bà sãi 16, 56, 36
12 Ông sư 16, 61, 36
13 Ông táo 20, 60, 80
14 Ông trời 17, 75, 84
15 Ông tượng 82, 06, 43, 88
*