5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Sấm sét 94, 95, 54
2 Sang nhà láng giềng 42, 43, 64
3 Sao trên trời 33, 38
4 Sắt 93, 58
5 Say rượu 35, 45, 90
6 Sinh lí hai người 02, 22, 16
7 Sinh đẻ 27, 56
8 Sợ ma 75, 23, 96
9 Sổ rách bìa 45, 49
10 Sổ sách 38, 88
11 Sổ điểm 30, 35
12 Sông ngòi 42
13 Sông suối 54
14 Sư sãi bắt đồn 76, 46
15 Sư tử 25, 45
16 Sửa lại hố xí 79, 70
17 Súng ak 86
18 Súng b40 18, 64
19 Súng bắn dài 68
20 Súng hơi 00, 97
21 Suối nước trong 41, 47
22 Suối nước đục 09, 18, 16
23 Sụt lở 09, 13, 16
*