5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Tai nạn 00, 07, 70, 46
2 Tai nạn ô tô 69, 54
3 Tai nạn tàu hỏa 07, 26, 16
4 Tai nạn xe máy 95
5 Tắm bồn 61, 82, 76
6 Tắm nước lạnh 61, 86
7 Tắm nước trong 16, 61
8 Tắm sông 94, 76
9 Tàn sát 05, 59
10 Tảng đá 02, 40, 60, 80
11 Tập võ 70, 72
12 Tầu bay 10, 11, 16
13 Tàu biển 11, 70, 90
14 Tầu hỏa 74, 72
15 Tàu thủy 11 , 31 , 71
16 Tàu thủy cháy 38, 83
17 Tẩy rửa 62, 41, 10, 01
18 Tên lửa 01
19 Thạch thùng 32, 72
20 Tham ăn 69, 48
21 Thẩm phán quan tòa 24, 89
22 Thần chết 83, 93
23 Thần tài 95, 97, 46
24 Than thở 90, 95
25 Thằng hề 03, 08, 16
26 Thằng ngốc 29, 90
27 Thằng điên 74, 75
28 Thành lũy 40, 45, 54
29 Thanh sắt 19, 09
30 Thắt cổ 66
*