5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Xa nhà 14, 34, 74
2 xác chết 03, 43, 83
3 Xác chết nhiều 07, 38, 78
4 Xây bể nước 21, 32
5 Xây cất-ruộng vườn 48
6 Xây dựng bàn thờ 27, 72
7 Xây nhà 14, 16
8 Xây nhà rỡ đi 16, 10, 08
9 Xe bò ba gác 07, 87
10 Xe cần cẩu 56, 65, 51
11 Xe cấp cứu 05, 50
12 Xe hơi 82, 92
13 Xe lu 31, 41
14 Xe máy 42, 47, 72
15 Xe máy - ô tô 63
16 Xe ngựa 15, 52, 92
17 Xe đạp 23
18 Xe điện 16, 06, 01
19 Xe đu 31, 63, 68
20 Xem hai bà cãi nhau 8
21 Xem kịch 13, 63, 35
22 Xem phim 90, 78
23 Xem đá bóng 72, 96
24 Xem đám ma 25, 52
25 Xem đánh nhau 89
26 Xi hơi xe 42, 92
27 Xích lô 18, 19, 94
28 Xích mích với bạn 06
29 Xiên cá rô 03, 50, 05
30 Xóm cũ 64, 47
*