5

SỔ MƠ VÀ GIẢI MÃ GIẤC MƠ

Từ khóa:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
61 Nhà ở bình thường 26, 66, 86, 96
62 Nhà to 51, 89
63 Nhà tối tăm 25, 65
64 Nhà trẻ 27, 37
65 Nhà trọ 92, 19
66 Nhà trong rừng 02, 18, 51
67 Nhà vệ sinh 34, 71
68 Nhà xe 65, 66, 67
69 Nhà đất lợp rạ 82, 84
70 Nhà đẹp 66, 16
71 Nhầm tiền 39, 72
72 Nhẫn ngọc 37, 73
73 Nằm mơ 33, 73, 93
74 Mũi khoan 34, 54, 74
75 Mũi dao 36, 76
76 Mực đen 10, 30, 70
77 Múc nước giếng 06, 37, 63
78 Mưa rào 07, 67, 87
79 Mua quạt điện 35
80 Mưa nhỏ 68, 08, 78
81 Mưa bão 68, 08, 88
82 Mua bán 15, 52
83 Mưa 07, 47, 67, 82
84 Mũ sắt 77, 27, 72
85 Mũ phớt 01, 02, 16
86 Mũ cứng 56, 65
87 Một mình trong quán 79
88 Món tiền nhỏ 03, 07, 16
89 Mồm 18, 81, 85
90 Mơ đi học 17, 41, 91, 71
*