5
Soi cầu lô tô miền bắc
Soi cầu lô tô
Phương pháp truyền thống, dân gian, đã thành truyền thuyết
Soi cầu lô tô 2 nháy
Là soi cầu truyền thống, nhưng chỉ giữ lại các cầu về 2 nháy
Soi cầu đặc biệt tổng
Soi cầu để bắt giải đặc biệt bằng phương pháp tổng
Soi cầu đặc biệt chạm đầu đít
Soi cầu để bắt giải đặc biệt bằng phương pháp chạm đầu - đít
*