5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 4-2-2 và 4-3-3 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 17/08/2018
    Đặc biệt 92527
    Giải nhất
98631
    Giải nhì
19670
10736
    Giải ba
61392
12020
85338
84594
36260
41012
    Giải tư
9929
9246
8862
3113
    Giải năm
9334
2255
7983
4562
5280
4525
    Giải sáu
325
931
501
    Giải bảy
68
74
91
22
Đầu lotto ngày 17/08/2018
0 01,
1 12, 13,
2 20, 22, 25, 25, 27, 29,
3 31, 31, 34, 36, 38,
4 46,
5 55,
6 60, 62, 62, 68,
7 70, 74,
8 80, 83,
9 91, 92, 94,
Đít lotto ngày 17/08/2018
0 20, 60, 70, 80,
1 01, 31, 31, 91,
2 12, 22, 62, 62, 92,
3 13, 83,
4 34, 74, 94,
5 25, 25, 55,
6 36, 46,
7 27,
8 38, 68,
9 29,
Kết quả xổ số ngày 18/08/2018
    Đặc biệt 00177
    Giải nhất
22289
    Giải nhì
57860
48409
    Giải ba
67890
77140
59527
80430
03471
32036
    Giải tư
4355
6723
4339
5688
    Giải năm
8676
9779
4414
9619
1433
9171
    Giải sáu
765
966
292
    Giải bảy
35
44
54
46
Đầu lotto ngày 18/08/2018
0 09,
1 14, 19,
2 23, 27,
3 30, 33, 35, 36, 39,
4 40, 44, 46,
5 54, 55,
6 60, 65, 66,
7 71, 71, 76, 77, 79,
8 88, 89,
9 90, 92,
Đít lotto ngày 18/08/2018
0 30, 40, 60, 90,
1 71, 71,
2 92,
3 23, 33,
4 14, 44, 54,
5 35, 55, 65,
6 36, 46, 66, 76,
7 27, 77,
8 88,
9 09, 19, 39, 79, 89,
Kết quả xổ số ngày 19/08/2018
    Đặc biệt 11219
    Giải nhất
41453
    Giải nhì
06491
76098
    Giải ba
24551
58984
52666
67104
14093
16634
    Giải tư
5246
6871
9737
7119
    Giải năm
0499
2059
0139
8152
1503
7221
    Giải sáu
201
965
907
    Giải bảy
65
63
19
91
Đầu lotto ngày 19/08/2018
0 01, 03, 04, 07,
1 19, 19, 19,
2 21,
3 34, 37, 39,
4 46,
5 51, 52, 53, 59,
6 63, 65, 65, 66,
7 71,
8 84,
9 91, 91, 93, 98, 99,
Đít lotto ngày 19/08/2018
0
1 01, 21, 51, 71, 91, 91,
2 52,
3 03, 53, 63, 93,
4 04, 34, 84,
5 65, 65,
6 46, 66,
7 07, 37,
8 98,
9 19, 19, 19, 39, 59, 99,
Kết quả xổ số ngày 20/08/2018
    Đặc biệt 93757
    Giải nhất
35604
    Giải nhì
61096
44364
    Giải ba
99354
59281
60959
15259
08892
25279
    Giải tư
8876
8887
5165
6469
    Giải năm
5485
6159
5596
3190
3158
6451
    Giải sáu
703
387
858
    Giải bảy
78
83
95
53
Đầu lotto ngày 20/08/2018
0 03, 04,
1
2
3
4
5 51, 53, 54, 57, 58, 58, 59, 59, 59,
6 64, 65, 69,
7 76, 78, 79,
8 81, 83, 85, 87, 87,
9 90, 92, 95, 96, 96,
Đít lotto ngày 20/08/2018
0 90,
1 51, 81,
2 92,
3 03, 53, 83,
4 04, 54, 64,
5 65, 85, 95,
6 76, 96, 96,
7 57, 87, 87,
8 58, 58, 78,
9 59, 59, 59, 69, 79,
*