5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 3-2-3 và 7-3-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 19/01/2019
    Đặc biệt 71892
    Giải nhất
00967
    Giải nhì
76205
84573
    Giải ba
46326
54946
97053
56226
70714
61043
    Giải tư
6340
3945
0048
2066
    Giải năm
1714
8635
0031
8551
4438
4918
    Giải sáu
163
257
436
    Giải bảy
34
64
70
85
Đầu lotto ngày 19/01/2019
0 05,
1 14, 14, 18,
2 26, 26,
3 31, 34, 35, 36, 38,
4 40, 43, 45, 46, 48,
5 51, 53, 57,
6 63, 64, 66, 67,
7 70, 73,
8 85,
9 92,
Đít lotto ngày 19/01/2019
0 40, 70,
1 31, 51,
2 92,
3 43, 53, 63, 73,
4 14, 14, 34, 64,
5 05, 35, 45, 85,
6 26, 26, 36, 46, 66,
7 57, 67,
8 18, 38, 48,
9
Kết quả xổ số ngày 20/01/2019
    Đặc biệt 65208
    Giải nhất
55223
    Giải nhì
07010
34387
    Giải ba
20869
01911
46035
14971
85545
83460
    Giải tư
7858
6779
2452
3511
    Giải năm
0574
6987
0889
1676
3179
8622
    Giải sáu
547
914
882
    Giải bảy
72
54
95
92
Đầu lotto ngày 20/01/2019
0 08,
1 10, 11, 11, 14,
2 22, 23,
3 35,
4 45, 47,
5 52, 54, 58,
6 60, 69,
7 71, 72, 74, 76, 79, 79,
8 82, 87, 87, 89,
9 92, 95,
Đít lotto ngày 20/01/2019
0 10, 60,
1 11, 11, 71,
2 22, 52, 72, 82, 92,
3 23,
4 14, 54, 74,
5 35, 45, 95,
6 76,
7 47, 87, 87,
8 08, 58,
9 69, 79, 79, 89,
Kết quả xổ số ngày 21/01/2019
    Đặc biệt 00962
    Giải nhất
78214
    Giải nhì
99820
58589
    Giải ba
51343
56552
49873
87235
72705
12629
    Giải tư
5985
4297
6393
2227
    Giải năm
0453
9542
1617
4281
6858
9617
    Giải sáu
838
293
287
    Giải bảy
69
39
97
78
Đầu lotto ngày 21/01/2019
0 05,
1 14, 17, 17,
2 20, 27, 29,
3 35, 38, 39,
4 42, 43,
5 52, 53, 58,
6 62, 69,
7 73, 78,
8 81, 85, 87, 89,
9 93, 93, 97, 97,
Đít lotto ngày 21/01/2019
0 20,
1 81,
2 42, 52, 62,
3 43, 53, 73, 93, 93,
4 14,
5 05, 35, 85,
6
7 17, 17, 27, 87, 97, 97,
8 38, 58, 78,
9 29, 39, 69, 89,
Kết quả xổ số ngày 22/01/2019
    Đặc biệt 40829
    Giải nhất
68434
    Giải nhì
88818
57861
    Giải ba
95658
31448
52838
39008
11262
25792
    Giải tư
3964
6652
7374
5203
    Giải năm
8316
2547
7973
6425
4080
0584
    Giải sáu
275
758
205
    Giải bảy
79
68
97
88
Đầu lotto ngày 22/01/2019
0 03, 05, 08,
1 16, 18,
2 25, 29,
3 34, 38,
4 47, 48,
5 52, 58, 58,
6 61, 62, 64, 68,
7 73, 74, 75, 79,
8 80, 84, 88,
9 92, 97,
Đít lotto ngày 22/01/2019
0 80,
1 61,
2 52, 62, 92,
3 03, 73,
4 34, 64, 74, 84,
5 05, 25, 75,
6 16,
7 47, 97,
8 08, 18, 38, 48, 58, 58, 68, 88,
9 29, 79,
*