5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 1-1-4 và 2-2-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 24/05/2018
    Đặc biệt 42876
    Giải nhất
19449
    Giải nhì
26883
48018
    Giải ba
95699
48052
93001
58938
02285
66341
    Giải tư
1565
5482
8448
0774
    Giải năm
8791
8042
0992
3709
9431
0546
    Giải sáu
327
146
876
    Giải bảy
53
43
54
52
Đầu lotto ngày 24/05/2018
0 01, 09,
1 18,
2 27,
3 31, 38,
4 41, 42, 43, 46, 46, 48, 49,
5 52, 52, 53, 54,
6 65,
7 74, 76, 76,
8 82, 83, 85,
9 91, 92, 99,
Đít lotto ngày 24/05/2018
0
1 01, 31, 41, 91,
2 42, 52, 52, 82, 92,
3 43, 53, 83,
4 54, 74,
5 65, 85,
6 46, 46, 76, 76,
7 27,
8 18, 38, 48,
9 09, 49, 99,
Kết quả xổ số ngày 25/05/2018
    Đặc biệt 89936
    Giải nhất
92694
    Giải nhì
62170
63572
    Giải ba
51396
67295
81548
78652
23679
58275
    Giải tư
5337
5944
8805
1944
    Giải năm
9721
6739
3545
3059
6456
8621
    Giải sáu
435
048
344
    Giải bảy
55
29
84
11
Đầu lotto ngày 25/05/2018
0 05,
1 11,
2 21, 21, 29,
3 35, 36, 37, 39,
4 44, 44, 44, 45, 48, 48,
5 52, 55, 56, 59,
6
7 70, 72, 75, 79,
8 84,
9 94, 95, 96,
Đít lotto ngày 25/05/2018
0 70,
1 11, 21, 21,
2 52, 72,
3
4 44, 44, 44, 84, 94,
5 05, 35, 45, 55, 75, 95,
6 36, 56, 96,
7 37,
8 48, 48,
9 29, 39, 59, 79,
Kết quả xổ số ngày 26/05/2018
    Đặc biệt 70873
    Giải nhất
33167
    Giải nhì
37308
09513
    Giải ba
65247
20262
45946
46825
60484
98810
    Giải tư
8138
7638
7918
4378
    Giải năm
1649
3129
1584
5534
9247
3785
    Giải sáu
265
553
473
    Giải bảy
37
92
10
64
Đầu lotto ngày 26/05/2018
0 08,
1 10, 10, 13, 18,
2 25, 29,
3 34, 37, 38, 38,
4 46, 47, 47, 49,
5 53,
6 62, 64, 65, 67,
7 73, 73, 78,
8 84, 84, 85,
9 92,
Đít lotto ngày 26/05/2018
0 10, 10,
1
2 62, 92,
3 13, 53, 73, 73,
4 34, 64, 84, 84,
5 25, 65, 85,
6 46,
7 37, 47, 47, 67,
8 08, 18, 38, 38, 78,
9 29, 49,
Kết quả xổ số ngày 27/05/2018
    Đặc biệt 63408
    Giải nhất
31831
    Giải nhì
14085
55434
    Giải ba
41023
24969
62977
11749
14130
13754
    Giải tư
2640
3473
1917
4170
    Giải năm
1412
4080
0809
5185
3125
0691
    Giải sáu
175
715
865
    Giải bảy
21
68
79
18
Đầu lotto ngày 27/05/2018
0 08, 09,
1 12, 15, 17, 18,
2 21, 23, 25,
3 30, 31, 34,
4 40, 49,
5 54,
6 65, 68, 69,
7 70, 73, 75, 77, 79,
8 80, 85, 85,
9 91,
Đít lotto ngày 27/05/2018
0 30, 40, 70, 80,
1 21, 31, 91,
2 12,
3 23, 73,
4 34, 54,
5 15, 25, 65, 75, 85, 85,
6
7 17, 77,
8 08, 18, 68,
9 09, 49, 69, 79,
*