5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 3 ngày được tạo với 2 vị trí 3-6-5 và 4-2-1 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 21/02/2018
    Đặc biệt 29059
    Giải nhất
31161
    Giải nhì
87842
53997
    Giải ba
73354
78277
25794
90657
74610
37523
    Giải tư
3375
3443
0061
2797
    Giải năm
2897
9027
2330
0051
8438
0841
    Giải sáu
848
437
617
    Giải bảy
06
05
85
77
Đầu lotto ngày 21/02/2018
0 05, 06,
1 10, 17,
2 23, 27,
3 30, 37, 38,
4 41, 42, 43, 48,
5 51, 54, 57, 59,
6 61, 61,
7 75, 77, 77,
8 85,
9 94, 97, 97, 97,
Đít lotto ngày 21/02/2018
0 10, 30,
1 41, 51, 61, 61,
2 42,
3 23, 43,
4 54, 94,
5 05, 75, 85,
6 06,
7 17, 27, 37, 57, 77, 77, 97, 97, 97,
8 38, 48,
9 59,
Kết quả xổ số ngày 22/02/2018
    Đặc biệt 69965
    Giải nhất
48034
    Giải nhì
58813
25488
    Giải ba
81810
68220
02324
66167
74024
47113
    Giải tư
6591
0834
4117
0891
    Giải năm
6323
7818
9359
0004
5886
0061
    Giải sáu
471
495
055
    Giải bảy
09
90
47
65
Đầu lotto ngày 22/02/2018
0 04, 09,
1 10, 13, 13, 17, 18,
2 20, 23, 24, 24,
3 34, 34,
4 47,
5 55, 59,
6 61, 65, 65, 67,
7 71,
8 86, 88,
9 90, 91, 91, 95,
Đít lotto ngày 22/02/2018
0 10, 20, 90,
1 61, 71, 91, 91,
2
3 13, 13, 23,
4 04, 24, 24, 34, 34,
5 55, 65, 65, 95,
6 86,
7 17, 47, 67,
8 18, 88,
9 09, 59,
Kết quả xổ số ngày 23/02/2018
    Đặc biệt 61444
    Giải nhất
48915
    Giải nhì
81984
67377
    Giải ba
93182
21719
63464
72184
03048
34348
    Giải tư
7359
6060
8852
9547
    Giải năm
2695
7980
8798
7792
4314
1756
    Giải sáu
286
816
555
    Giải bảy
51
92
21
02
Đầu lotto ngày 23/02/2018
0 02,
1 14, 15, 16, 19,
2 21,
3
4 44, 47, 48, 48,
5 51, 52, 55, 56, 59,
6 60, 64,
7 77,
8 80, 82, 84, 84, 86,
9 92, 92, 95, 98,
Đít lotto ngày 23/02/2018
0 60, 80,
1 21, 51,
2 02, 52, 82, 92, 92,
3
4 14, 44, 64, 84, 84,
5 15, 55, 95,
6 16, 56, 86,
7 47, 77,
8 48, 48, 98,
9 19, 59,
*