5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 3 ngày được tạo với 2 vị trí 3-6-5 và 4-2-1 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 18/05/2018
    Đặc biệt 38740
    Giải nhất
87804
    Giải nhì
97669
68599
    Giải ba
42323
61234
34678
42826
43764
10284
    Giải tư
9446
8850
5222
5011
    Giải năm
8516
0892
0661
2556
8284
3423
    Giải sáu
443
927
918
    Giải bảy
12
37
86
89
Đầu lotto ngày 18/05/2018
0 04,
1 11, 12, 16, 18,
2 22, 23, 23, 26, 27,
3 34, 37,
4 40, 43, 46,
5 50, 56,
6 61, 64, 69,
7 78,
8 84, 84, 86, 89,
9 92, 99,
Đít lotto ngày 18/05/2018
0 40, 50,
1 11, 61,
2 12, 22, 92,
3 23, 23, 43,
4 04, 34, 64, 84, 84,
5
6 16, 26, 46, 56, 86,
7 27, 37,
8 18, 78,
9 69, 89, 99,
Kết quả xổ số ngày 19/05/2018
    Đặc biệt 15245
    Giải nhất
78955
    Giải nhì
03119
26234
    Giải ba
25690
03923
79311
12278
50932
09673
    Giải tư
1314
9584
0384
2840
    Giải năm
2582
3366
7661
9826
8687
7388
    Giải sáu
954
867
401
    Giải bảy
10
64
46
82
Đầu lotto ngày 19/05/2018
0 01,
1 10, 11, 14, 19,
2 23, 26,
3 32, 34,
4 40, 45, 46,
5 54, 55,
6 61, 64, 66, 67,
7 73, 78,
8 82, 82, 84, 84, 87, 88,
9 90,
Đít lotto ngày 19/05/2018
0 10, 40, 90,
1 01, 11, 61,
2 32, 82, 82,
3 23, 73,
4 14, 34, 54, 64, 84, 84,
5 45, 55,
6 26, 46, 66,
7 67, 87,
8 78, 88,
9 19,
Kết quả xổ số ngày 20/05/2018
    Đặc biệt 32370
    Giải nhất
81373
    Giải nhì
36705
53815
    Giải ba
36962
33240
54949
61253
56764
03388
    Giải tư
0563
3549
1669
6955
    Giải năm
0080
5003
4326
5840
1125
2268
    Giải sáu
629
602
909
    Giải bảy
77
24
29
04
Đầu lotto ngày 20/05/2018
0 02, 03, 04, 05, 09,
1 15,
2 24, 25, 26, 29, 29,
3
4 40, 40, 49, 49,
5 53, 55,
6 62, 63, 64, 68, 69,
7 70, 73, 77,
8 80, 88,
9
Đít lotto ngày 20/05/2018
0 40, 40, 70, 80,
1
2 02, 62,
3 03, 53, 63, 73,
4 04, 24, 64,
5 05, 15, 25, 55,
6 26,
7 77,
8 68, 88,
9 09, 29, 29, 49, 49, 69,
*