5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 2-2-3 và 3-1-3 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 10/08/2018
    Đặc biệt 93681
    Giải nhất
32897
    Giải nhì
26769
73802
    Giải ba
85686
97610
80686
43817
86246
91304
    Giải tư
9631
6326
5931
9597
    Giải năm
8794
0281
7886
4886
7526
0534
    Giải sáu
135
028
553
    Giải bảy
23
72
91
39
Đầu lotto ngày 10/08/2018
0 02, 04,
1 10, 17,
2 23, 26, 26, 28,
3 31, 31, 34, 35, 39,
4 46,
5 53,
6 69,
7 72,
8 81, 81, 86, 86, 86, 86,
9 91, 94, 97, 97,
Đít lotto ngày 10/08/2018
0 10,
1 31, 31, 81, 81, 91,
2 02, 72,
3 23, 53,
4 04, 34, 94,
5 35,
6 26, 26, 46, 86, 86, 86, 86,
7 17, 97, 97,
8 28,
9 39, 69,
Kết quả xổ số ngày 11/08/2018
    Đặc biệt 10460
    Giải nhất
50896
    Giải nhì
23618
35499
    Giải ba
35745
98881
78586
51068
79193
01467
    Giải tư
7455
2184
0966
6848
    Giải năm
7704
6419
4428
6011
1075
1223
    Giải sáu
017
062
208
    Giải bảy
64
53
82
21
Đầu lotto ngày 11/08/2018
0 04, 08,
1 11, 17, 18, 19,
2 21, 23, 28,
3
4 45, 48,
5 53, 55,
6 60, 62, 64, 66, 67, 68,
7 75,
8 81, 82, 84, 86,
9 93, 96, 99,
Đít lotto ngày 11/08/2018
0 60,
1 11, 21, 81,
2 62, 82,
3 23, 53, 93,
4 04, 64, 84,
5 45, 55, 75,
6 66, 86, 96,
7 17, 67,
8 08, 18, 28, 48, 68,
9 19, 99,
Kết quả xổ số ngày 12/08/2018
    Đặc biệt 46677
    Giải nhất
00916
    Giải nhì
78280
66177
    Giải ba
35328
85318
64767
33112
20348
51027
    Giải tư
9941
3367
1795
4442
    Giải năm
3545
2382
1578
2074
0609
1296
    Giải sáu
522
993
700
    Giải bảy
94
19
24
33
Đầu lotto ngày 12/08/2018
0 00, 09,
1 12, 16, 18, 19,
2 22, 24, 27, 28,
3 33,
4 41, 42, 45, 48,
5
6 67, 67,
7 74, 77, 77, 78,
8 80, 82,
9 93, 94, 95, 96,
Đít lotto ngày 12/08/2018
0 00, 80,
1 41,
2 12, 22, 42, 82,
3 33, 93,
4 24, 74, 94,
5 45, 95,
6 16, 96,
7 27, 67, 67, 77, 77,
8 18, 28, 48, 78,
9 09, 19,
Kết quả xổ số ngày 13/08/2018
    Đặc biệt 62149
    Giải nhất
81906
    Giải nhì
01726
77637
    Giải ba
67925
18847
99895
73784
16954
31583
    Giải tư
3729
4465
1824
3786
    Giải năm
2496
3302
2442
8681
2901
2516
    Giải sáu
784
912
501
    Giải bảy
00
02
67
38
Đầu lotto ngày 13/08/2018
0 00, 01, 01, 02, 02, 06,
1 12, 16,
2 24, 25, 26, 29,
3 37, 38,
4 42, 47, 49,
5 54,
6 65, 67,
7
8 81, 83, 84, 84, 86,
9 95, 96,
Đít lotto ngày 13/08/2018
0 00,
1 01, 01, 81,
2 02, 02, 12, 42,
3 83,
4 24, 54, 84, 84,
5 25, 65, 95,
6 06, 16, 26, 86, 96,
7 37, 47, 67,
8 38,
9 29, 49,
*