5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 7 ngày được tạo với 2 vị trí 2-1-2 và 5-4-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 14/11/2018
    Đặc biệt 25841
    Giải nhất
21941
    Giải nhì
20499
10901
    Giải ba
28468
25479
85385
96612
37169
84771
    Giải tư
6351
4078
6093
2395
    Giải năm
6989
7270
3165
0126
1293
3403
    Giải sáu
776
359
649
    Giải bảy
62
83
58
20
Đầu lotto ngày 14/11/2018
0 01, 03,
1 12,
2 20, 26,
3
4 41, 41, 49,
5 51, 58, 59,
6 62, 65, 68, 69,
7 70, 71, 76, 78, 79,
8 83, 85, 89,
9 93, 93, 95, 99,
Đít lotto ngày 14/11/2018
0 20, 70,
1 01, 41, 41, 51, 71,
2 12, 62,
3 03, 83, 93, 93,
4
5 65, 85, 95,
6 26, 76,
7
8 58, 68, 78,
9 49, 59, 69, 79, 89, 99,
Kết quả xổ số ngày 15/11/2018
    Đặc biệt 33888
    Giải nhất
35255
    Giải nhì
62327
34168
    Giải ba
32995
60096
42577
77893
19355
77678
    Giải tư
1906
3920
7366
9028
    Giải năm
3311
3479
6913
7757
4035
5520
    Giải sáu
221
307
061
    Giải bảy
37
64
62
48
Đầu lotto ngày 15/11/2018
0 06, 07,
1 11, 13,
2 20, 20, 21, 27, 28,
3 35, 37,
4 48,
5 55, 55, 57,
6 61, 62, 64, 66, 68,
7 77, 78, 79,
8 88,
9 93, 95, 96,
Đít lotto ngày 15/11/2018
0 20, 20,
1 11, 21, 61,
2 62,
3 13, 93,
4 64,
5 35, 55, 55, 95,
6 06, 66, 96,
7 07, 27, 37, 57, 77,
8 28, 48, 68, 78, 88,
9 79,
Kết quả xổ số ngày 16/11/2018
    Đặc biệt 52348
    Giải nhất
43720
    Giải nhì
40817
07830
    Giải ba
01007
92958
08927
60386
47228
16238
    Giải tư
4593
3785
8457
4547
    Giải năm
4406
3286
5166
0592
6493
6853
    Giải sáu
713
289
650
    Giải bảy
72
09
24
63
Đầu lotto ngày 16/11/2018
0 06, 07, 09,
1 13, 17,
2 20, 24, 27, 28,
3 30, 38,
4 47, 48,
5 50, 53, 57, 58,
6 63, 66,
7 72,
8 85, 86, 86, 89,
9 92, 93, 93,
Đít lotto ngày 16/11/2018
0 20, 30, 50,
1
2 72, 92,
3 13, 53, 63, 93, 93,
4 24,
5 85,
6 06, 66, 86, 86,
7 07, 17, 27, 47, 57,
8 28, 38, 48, 58,
9 09, 89,
Kết quả xổ số ngày 17/11/2018
    Đặc biệt 96702
    Giải nhất
07964
    Giải nhì
60948
79428
    Giải ba
08006
25477
08695
52648
77576
69068
    Giải tư
5758
4586
7307
9930
    Giải năm
8827
7809
3759
8672
4379
0448
    Giải sáu
715
039
426
    Giải bảy
62
09
28
91
Đầu lotto ngày 17/11/2018
0 02, 06, 07, 09, 09,
1 15,
2 26, 27, 28, 28,
3 30, 39,
4 48, 48, 48,
5 58, 59,
6 62, 64, 68,
7 72, 76, 77, 79,
8 86,
9 91, 95,
Đít lotto ngày 17/11/2018
0 30,
1 91,
2 02, 62, 72,
3
4 64,
5 15, 95,
6 06, 26, 76, 86,
7 07, 27, 77,
8 28, 28, 48, 48, 48, 58, 68,
9 09, 09, 39, 59, 79,
Kết quả xổ số ngày 18/11/2018
    Đặc biệt 16644
    Giải nhất
23276
    Giải nhì
54064
35249
    Giải ba
15875
83234
58265
89943
47425
14062
    Giải tư
1850
2438
0171
7231
    Giải năm
2798
7737
9514
6121
2643
9829
    Giải sáu
636
486
856
    Giải bảy
70
54
05
77
Đầu lotto ngày 18/11/2018
0 05,
1 14,
2 21, 25, 29,
3 31, 34, 36, 37, 38,
4 43, 43, 44, 49,
5 50, 54, 56,
6 62, 64, 65,
7 70, 71, 75, 76, 77,
8 86,
9 98,
Đít lotto ngày 18/11/2018
0 50, 70,
1 21, 31, 71,
2 62,
3 43, 43,
4 14, 34, 44, 54, 64,
5 05, 25, 65, 75,
6 36, 56, 76, 86,
7 37, 77,
8 38, 98,
9 29, 49,
Kết quả xổ số ngày 19/11/2018
    Đặc biệt 38201
    Giải nhất
04391
    Giải nhì
89226
43465
    Giải ba
76401
88715
96354
27474
52186
40417
    Giải tư
5990
4425
1706
0354
    Giải năm
2758
7737
9829
5168
8297
6872
    Giải sáu
229
318
488
    Giải bảy
61
57
36
42
Đầu lotto ngày 19/11/2018
0 01, 01, 06,
1 15, 17, 18,
2 25, 26, 29, 29,
3 36, 37,
4 42,
5 54, 54, 57, 58,
6 61, 65, 68,
7 72, 74,
8 86, 88,
9 90, 91, 97,
Đít lotto ngày 19/11/2018
0 90,
1 01, 01, 61, 91,
2 42, 72,
3
4 54, 54, 74,
5 15, 25, 65,
6 06, 26, 36, 86,
7 17, 37, 57, 97,
8 18, 58, 68, 88,
9 29, 29,
Kết quả xổ số ngày 20/11/2018
    Đặc biệt 02322
    Giải nhất
55967
    Giải nhì
14008
26166
    Giải ba
27322
34387
69206
36317
39271
91802
    Giải tư
2307
2646
4260
6375
    Giải năm
4497
1389
9326
8427
9201
0514
    Giải sáu
905
358
808
    Giải bảy
10
80
52
17
Đầu lotto ngày 20/11/2018
0 01, 02, 05, 06, 07, 08, 08,
1 10, 14, 17, 17,
2 22, 22, 26, 27,
3
4 46,
5 52, 58,
6 60, 66, 67,
7 71, 75,
8 80, 87, 89,
9 97,
Đít lotto ngày 20/11/2018
0 10, 60, 80,
1 01, 71,
2 02, 22, 22, 52,
3
4 14,
5 05, 75,
6 06, 26, 46, 66,
7 07, 17, 17, 27, 67, 87, 97,
8 08, 08, 58,
9 89,
*