5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 3 ngày được tạo với 2 vị trí 3-2-5 và 6-3-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 14/02/2019
    Đặc biệt 28929
    Giải nhất
12758
    Giải nhì
13138
05847
    Giải ba
59431
76798
62214
11510
84446
58671
    Giải tư
9374
6665
4420
4353
    Giải năm
8562
6734
9287
5749
3439
4287
    Giải sáu
878
973
592
    Giải bảy
40
92
41
78
Đầu lotto ngày 14/02/2019
0
1 10, 14,
2 20, 29,
3 31, 34, 38, 39,
4 40, 41, 46, 47, 49,
5 53, 58,
6 62, 65,
7 71, 73, 74, 78, 78,
8 87, 87,
9 92, 92, 98,
Đít lotto ngày 14/02/2019
0 10, 20, 40,
1 31, 41, 71,
2 62, 92, 92,
3 53, 73,
4 14, 34, 74,
5 65,
6 46,
7 47, 87, 87,
8 38, 58, 78, 78, 98,
9 29, 39, 49,
Kết quả xổ số ngày 15/02/2019
    Đặc biệt 65132
    Giải nhất
27219
    Giải nhì
20750
71078
    Giải ba
31697
48439
09036
11799
98809
04611
    Giải tư
1896
7354
5909
4400
    Giải năm
8028
5553
7838
4068
0831
8115
    Giải sáu
609
959
670
    Giải bảy
24
80
68
02
Đầu lotto ngày 15/02/2019
0 00, 02, 09, 09, 09,
1 11, 15, 19,
2 24, 28,
3 31, 32, 36, 38, 39,
4
5 50, 53, 54, 59,
6 68, 68,
7 70, 78,
8 80,
9 96, 97, 99,
Đít lotto ngày 15/02/2019
0 00, 50, 70, 80,
1 11, 31,
2 02, 32,
3 53,
4 24, 54,
5 15,
6 36, 96,
7 97,
8 28, 38, 68, 68, 78,
9 09, 09, 09, 19, 39, 59, 99,
Kết quả xổ số ngày 16/02/2019
    Đặc biệt 57480
    Giải nhất
40751
    Giải nhì
27130
69477
    Giải ba
75916
39968
22680
35750
67352
15052
    Giải tư
5258
0129
0749
0873
    Giải năm
3925
2275
6617
8019
5827
5047
    Giải sáu
126
308
876
    Giải bảy
00
49
12
55
Đầu lotto ngày 16/02/2019
0 00, 08,
1 12, 16, 17, 19,
2 25, 26, 27, 29,
3 30,
4 47, 49, 49,
5 50, 51, 52, 52, 55, 58,
6 68,
7 73, 75, 76, 77,
8 80, 80,
9
Đít lotto ngày 16/02/2019
0 00, 30, 50, 80, 80,
1 51,
2 12, 52, 52,
3 73,
4
5 25, 55, 75,
6 16, 26, 76,
7 17, 27, 47, 77,
8 08, 58, 68,
9 19, 29, 49, 49,
*