5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 5 ngày được tạo với 2 vị trí 4-3-3 và 7-2-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 15/01/2018
    Đặc biệt 85298
    Giải nhất
66584
    Giải nhì
94021
07197
    Giải ba
23194
03782
45695
22526
52121
46928
    Giải tư
6912
9705
9023
7075
    Giải năm
3271
8761
0728
8341
3853
0942
    Giải sáu
649
301
994
    Giải bảy
45
15
80
46
Đầu lotto ngày 15/01/2018
0 01, 05,
1 12, 15,
2 21, 21, 23, 26, 28, 28,
3
4 41, 42, 45, 46, 49,
5 53,
6 61,
7 71, 75,
8 80, 82, 84,
9 94, 94, 95, 97, 98,
Đít lotto ngày 15/01/2018
0 80,
1 01, 21, 21, 41, 61, 71,
2 12, 42, 82,
3 23, 53,
4 84, 94, 94,
5 05, 15, 45, 75, 95,
6 26, 46,
7 97,
8 28, 28, 98,
9 49,
Kết quả xổ số ngày 16/01/2018
    Đặc biệt 13766
    Giải nhất
19837
    Giải nhì
07606
42385
    Giải ba
47087
56438
91653
69267
03282
21195
    Giải tư
4577
2896
7929
7377
    Giải năm
0334
7000
5916
4124
6482
5611
    Giải sáu
038
407
382
    Giải bảy
60
20
07
02
Đầu lotto ngày 16/01/2018
0 00, 02, 06, 07, 07,
1 11, 16,
2 20, 24, 29,
3 34, 37, 38, 38,
4
5 53,
6 60, 66, 67,
7 77, 77,
8 82, 82, 82, 85, 87,
9 95, 96,
Đít lotto ngày 16/01/2018
0 00, 20, 60,
1 11,
2 02, 82, 82, 82,
3 53,
4 24, 34,
5 85, 95,
6 06, 16, 66, 96,
7 07, 07, 37, 67, 77, 77, 87,
8 38, 38,
9 29,
Kết quả xổ số ngày 17/01/2018
    Đặc biệt 62609
    Giải nhất
53142
    Giải nhì
13097
95979
    Giải ba
67322
03009
05080
08283
10593
11060
    Giải tư
0834
4106
7269
7377
    Giải năm
5370
7594
2189
8276
9405
3503
    Giải sáu
863
905
236
    Giải bảy
08
55
71
28
Đầu lotto ngày 17/01/2018
0 03, 05, 05, 06, 08, 09, 09,
1
2 22, 28,
3 34, 36,
4 42,
5 55,
6 60, 63, 69,
7 70, 71, 76, 77, 79,
8 80, 83, 89,
9 93, 94, 97,
Đít lotto ngày 17/01/2018
0 60, 70, 80,
1 71,
2 22, 42,
3 03, 63, 83, 93,
4 34, 94,
5 05, 05, 55,
6 06, 36, 76,
7 77, 97,
8 08, 28,
9 09, 09, 69, 79, 89,
Kết quả xổ số ngày 18/01/2018
    Đặc biệt 41201
    Giải nhất
81415
    Giải nhì
67252
33787
    Giải ba
09739
48094
15123
29155
23283
06298
    Giải tư
3953
6591
1586
2762
    Giải năm
4876
6162
6483
6491
6591
9204
    Giải sáu
247
237
617
    Giải bảy
08
04
14
39
Đầu lotto ngày 18/01/2018
0 01, 04, 04, 08,
1 14, 15, 17,
2 23,
3 37, 39, 39,
4 47,
5 52, 53, 55,
6 62, 62,
7 76,
8 83, 83, 86, 87,
9 91, 91, 91, 94, 98,
Đít lotto ngày 18/01/2018
0
1 01, 91, 91, 91,
2 52, 62, 62,
3 23, 53, 83, 83,
4 04, 04, 14, 94,
5 15, 55,
6 76, 86,
7 17, 37, 47, 87,
8 08, 98,
9 39, 39,
Kết quả xổ số ngày 19/01/2018
    Đặc biệt 67721
    Giải nhất
19940
    Giải nhì
39557
52449
    Giải ba
12494
57279
50133
36591
38271
69351
    Giải tư
7372
9108
6444
1631
    Giải năm
7529
6437
8297
7262
9279
3799
    Giải sáu
018
975
385
    Giải bảy
34
56
61
31
Đầu lotto ngày 19/01/2018
0 08,
1 18,
2 21, 29,
3 31, 31, 33, 34, 37,
4 40, 44, 49,
5 51, 56, 57,
6 61, 62,
7 71, 72, 75, 79, 79,
8 85,
9 91, 94, 97, 99,
Đít lotto ngày 19/01/2018
0 40,
1 21, 31, 31, 51, 61, 71, 91,
2 62, 72,
3 33,
4 34, 44, 94,
5 75, 85,
6 56,
7 37, 57, 97,
8 08, 18,
9 29, 49, 79, 79, 99,
*