5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 7 ngày được tạo với 2 vị trí 4-4-1 và 5-2-3 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 05/12/2018
    Đặc biệt 12188
    Giải nhất
98049
    Giải nhì
19111
30689
    Giải ba
03403
69565
76882
53750
38900
87956
    Giải tư
9668
0249
7168
2353
    Giải năm
7194
6601
3680
7653
8547
5548
    Giải sáu
169
412
816
    Giải bảy
55
86
98
87
Đầu lotto ngày 05/12/2018
0 00, 01, 03,
1 11, 12, 16,
2
3
4 47, 48, 49, 49,
5 50, 53, 53, 55, 56,
6 65, 68, 68, 69,
7
8 80, 82, 86, 87, 88, 89,
9 94, 98,
Đít lotto ngày 05/12/2018
0 00, 50, 80,
1 01, 11,
2 12, 82,
3 03, 53, 53,
4 94,
5 55, 65,
6 16, 56, 86,
7 47, 87,
8 48, 68, 68, 88, 98,
9 49, 49, 69, 89,
Kết quả xổ số ngày 06/12/2018
    Đặc biệt 81154
    Giải nhất
41297
    Giải nhì
70567
14701
    Giải ba
95589
46574
25137
75744
85932
17662
    Giải tư
0406
4522
5238
4538
    Giải năm
8978
4401
6833
4529
5067
1586
    Giải sáu
164
994
904
    Giải bảy
93
84
54
88
Đầu lotto ngày 06/12/2018
0 01, 01, 04, 06,
1
2 22, 29,
3 32, 33, 37, 38, 38,
4 44,
5 54, 54,
6 62, 64, 67, 67,
7 74, 78,
8 84, 86, 88, 89,
9 93, 94, 97,
Đít lotto ngày 06/12/2018
0
1 01, 01,
2 22, 32, 62,
3 33, 93,
4 04, 44, 54, 54, 64, 74, 84, 94,
5
6 06, 86,
7 37, 67, 67, 97,
8 38, 38, 78, 88,
9 29, 89,
Kết quả xổ số ngày 07/12/2018
    Đặc biệt 25367
    Giải nhất
15164
    Giải nhì
11972
66004
    Giải ba
88562
98452
31364
19311
11254
11625
    Giải tư
2905
2832
4688
7268
    Giải năm
1341
9742
9018
9663
2859
5962
    Giải sáu
406
281
771
    Giải bảy
48
09
36
90
Đầu lotto ngày 07/12/2018
0 04, 05, 06, 09,
1 11, 18,
2 25,
3 32, 36,
4 41, 42, 48,
5 52, 54, 59,
6 62, 62, 63, 64, 64, 67, 68,
7 71, 72,
8 81, 88,
9 90,
Đít lotto ngày 07/12/2018
0 90,
1 11, 41, 71, 81,
2 32, 42, 52, 62, 62, 72,
3 63,
4 04, 54, 64, 64,
5 05, 25,
6 06, 36,
7 67,
8 18, 48, 68, 88,
9 09, 59,
Kết quả xổ số ngày 08/12/2018
    Đặc biệt 64793
    Giải nhất
11002
    Giải nhì
57292
04037
    Giải ba
12514
31068
92657
46207
70589
79122
    Giải tư
5232
6601
5398
6602
    Giải năm
3047
8575
6500
9552
2905
9536
    Giải sáu
070
109
979
    Giải bảy
39
50
21
11
Đầu lotto ngày 08/12/2018
0 00, 01, 02, 02, 05, 07, 09,
1 11, 14,
2 21, 22,
3 32, 36, 37, 39,
4 47,
5 50, 52, 57,
6 68,
7 70, 75, 79,
8 89,
9 92, 93, 98,
Đít lotto ngày 08/12/2018
0 00, 50, 70,
1 01, 11, 21,
2 02, 02, 22, 32, 52, 92,
3 93,
4 14,
5 05, 75,
6 36,
7 07, 37, 47, 57,
8 68, 98,
9 09, 39, 79, 89,
Kết quả xổ số ngày 09/12/2018
    Đặc biệt 77308
    Giải nhất
42084
    Giải nhì
50461
10314
    Giải ba
14059
47606
96282
99086
01825
98135
    Giải tư
2522
4568
5248
6359
    Giải năm
2303
6245
0377
3626
0604
5555
    Giải sáu
151
427
345
    Giải bảy
47
49
99
44
Đầu lotto ngày 09/12/2018
0 03, 04, 06, 08,
1 14,
2 22, 25, 26, 27,
3 35,
4 44, 45, 45, 47, 48, 49,
5 51, 55, 59, 59,
6 61, 68,
7 77,
8 82, 84, 86,
9 99,
Đít lotto ngày 09/12/2018
0
1 51, 61,
2 22, 82,
3 03,
4 04, 14, 44, 84,
5 25, 35, 45, 45, 55,
6 06, 26, 86,
7 27, 47, 77,
8 08, 48, 68,
9 49, 59, 59, 99,
Kết quả xổ số ngày 10/12/2018
    Đặc biệt 39341
    Giải nhất
39185
    Giải nhì
62826
38885
    Giải ba
87724
97300
07530
57907
92902
82203
    Giải tư
3827
8092
3696
0301
    Giải năm
2207
1685
1255
2593
9906
3278
    Giải sáu
691
078
105
    Giải bảy
81
66
67
71
Đầu lotto ngày 10/12/2018
0 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 07,
1
2 24, 26, 27,
3 30,
4 41,
5 55,
6 66, 67,
7 71, 78, 78,
8 81, 85, 85, 85,
9 91, 92, 93, 96,
Đít lotto ngày 10/12/2018
0 00, 30,
1 01, 41, 71, 81, 91,
2 02, 92,
3 03, 93,
4 24,
5 05, 55, 85, 85, 85,
6 06, 26, 66, 96,
7 07, 07, 27, 67,
8 78, 78,
9
Kết quả xổ số ngày 11/12/2018
    Đặc biệt 38991
    Giải nhất
70217
    Giải nhì
42511
71943
    Giải ba
41118
09980
47721
33656
58484
33062
    Giải tư
4672
5112
7870
2403
    Giải năm
7814
5195
6567
6514
9738
8673
    Giải sáu
855
607
086
    Giải bảy
79
36
86
99
Đầu lotto ngày 11/12/2018
0 03, 07,
1 11, 12, 14, 14, 17, 18,
2 21,
3 36, 38,
4 43,
5 55, 56,
6 62, 67,
7 70, 72, 73, 79,
8 80, 84, 86, 86,
9 91, 95, 99,
Đít lotto ngày 11/12/2018
0 70, 80,
1 11, 21, 91,
2 12, 62, 72,
3 03, 43, 73,
4 14, 14, 84,
5 55, 95,
6 36, 56, 86, 86,
7 07, 17, 67,
8 18, 38,
9 79, 99,
*