5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 5 ngày được tạo với 2 vị trí 7-2-2 và 7-4-1 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 13/10/2018
    Đặc biệt 48145
    Giải nhất
09500
    Giải nhì
30105
15223
    Giải ba
30969
61488
96739
78029
57542
12101
    Giải tư
5337
1478
9575
5666
    Giải năm
2382
6651
3181
9703
1466
6514
    Giải sáu
804
724
288
    Giải bảy
88
97
07
90
Đầu lotto ngày 13/10/2018
0 00, 01, 03, 04, 05, 07,
1 14,
2 23, 24, 29,
3 37, 39,
4 42, 45,
5 51,
6 66, 66, 69,
7 75, 78,
8 81, 82, 88, 88, 88,
9 90, 97,
Đít lotto ngày 13/10/2018
0 00, 90,
1 01, 51, 81,
2 42, 82,
3 03, 23,
4 04, 14, 24,
5 05, 45, 75,
6 66, 66,
7 07, 37, 97,
8 78, 88, 88, 88,
9 29, 39, 69,
Kết quả xổ số ngày 14/10/2018
    Đặc biệt 35128
    Giải nhất
62713
    Giải nhì
20359
73758
    Giải ba
53564
77328
65062
90851
90030
24099
    Giải tư
1226
2246
1603
7879
    Giải năm
7357
6641
4876
5847
3992
3457
    Giải sáu
853
512
498
    Giải bảy
86
64
46
53
Đầu lotto ngày 14/10/2018
0 03,
1 12, 13,
2 26, 28, 28,
3 30,
4 41, 46, 46, 47,
5 51, 53, 53, 57, 57, 58, 59,
6 62, 64, 64,
7 76, 79,
8 86,
9 92, 98, 99,
Đít lotto ngày 14/10/2018
0 30,
1 41, 51,
2 12, 62, 92,
3 03, 13, 53, 53,
4 64, 64,
5
6 26, 46, 46, 76, 86,
7 47, 57, 57,
8 28, 28, 58, 98,
9 59, 79, 99,
Kết quả xổ số ngày 15/10/2018
    Đặc biệt 47019
    Giải nhất
34645
    Giải nhì
75635
81081
    Giải ba
01237
97575
41873
71518
81155
48459
    Giải tư
9165
5112
0470
7877
    Giải năm
8964
1825
5654
1014
5895
2811
    Giải sáu
480
737
264
    Giải bảy
90
88
96
22
Đầu lotto ngày 15/10/2018
0
1 11, 12, 14, 18, 19,
2 22, 25,
3 35, 37, 37,
4 45,
5 54, 55, 59,
6 64, 64, 65,
7 70, 73, 75, 77,
8 80, 81, 88,
9 90, 95, 96,
Đít lotto ngày 15/10/2018
0 70, 80, 90,
1 11, 81,
2 12, 22,
3 73,
4 14, 54, 64, 64,
5 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95,
6 96,
7 37, 37, 77,
8 18, 88,
9 19, 59,
Kết quả xổ số ngày 16/10/2018
    Đặc biệt 82524
    Giải nhất
34244
    Giải nhì
34070
44290
    Giải ba
97357
76471
43109
97496
53085
93333
    Giải tư
2648
8832
1319
7867
    Giải năm
5675
1449
7035
6373
0023
6964
    Giải sáu
961
460
921
    Giải bảy
11
49
01
76
Đầu lotto ngày 16/10/2018
0 01, 09,
1 11, 19,
2 21, 23, 24,
3 32, 33, 35,
4 44, 48, 49, 49,
5 57,
6 60, 61, 64, 67,
7 70, 71, 73, 75, 76,
8 85,
9 90, 96,
Đít lotto ngày 16/10/2018
0 60, 70, 90,
1 01, 11, 21, 61, 71,
2 32,
3 23, 33, 73,
4 24, 44, 64,
5 35, 75, 85,
6 76, 96,
7 57, 67,
8 48,
9 09, 19, 49, 49,
Kết quả xổ số ngày 17/10/2018
    Đặc biệt 39416
    Giải nhất
60168
    Giải nhì
20593
20897
    Giải ba
18791
46357
60806
46604
36921
06778
    Giải tư
0382
7935
8299
4714
    Giải năm
7120
1470
0246
0814
8203
0885
    Giải sáu
878
694
346
    Giải bảy
14
41
17
70
Đầu lotto ngày 17/10/2018
0 03, 04, 06,
1 14, 14, 14, 16, 17,
2 20, 21,
3 35,
4 41, 46, 46,
5 57,
6 68,
7 70, 70, 78, 78,
8 82, 85,
9 91, 93, 94, 97, 99,
Đít lotto ngày 17/10/2018
0 20, 70, 70,
1 21, 41, 91,
2 82,
3 03, 93,
4 04, 14, 14, 14, 94,
5 35, 85,
6 06, 16, 46, 46,
7 17, 57, 97,
8 68, 78, 78,
9 99,
*