5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 0-1-1 và 3-5-5 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 19/10/2018
    Đặc biệt 91214
    Giải nhất
39092
    Giải nhì
49787
32635
    Giải ba
92715
73561
29872
93170
54264
82265
    Giải tư
9902
8119
1994
4505
    Giải năm
3125
1093
4267
8324
9489
9241
    Giải sáu
513
367
957
    Giải bảy
59
54
16
83
Đầu lotto ngày 19/10/2018
0 02, 05,
1 13, 14, 15, 16, 19,
2 24, 25,
3 35,
4 41,
5 54, 57, 59,
6 61, 64, 65, 67, 67,
7 70, 72,
8 83, 87, 89,
9 92, 93, 94,
Đít lotto ngày 19/10/2018
0 70,
1 41, 61,
2 02, 72, 92,
3 13, 83, 93,
4 14, 24, 54, 64, 94,
5 05, 15, 25, 35, 65,
6 16,
7 57, 67, 67, 87,
8
9 19, 59, 89,
Kết quả xổ số ngày 20/10/2018
    Đặc biệt 72328
    Giải nhất
18300
    Giải nhì
24627
00463
    Giải ba
65434
30534
72131
43422
59804
66679
    Giải tư
3693
7732
8131
5045
    Giải năm
7883
4890
7025
7849
0149
6971
    Giải sáu
556
658
101
    Giải bảy
49
13
80
66
Đầu lotto ngày 20/10/2018
0 00, 01, 04,
1 13,
2 22, 25, 27, 28,
3 31, 31, 32, 34, 34,
4 45, 49, 49, 49,
5 56, 58,
6 63, 66,
7 71, 79,
8 80, 83,
9 90, 93,
Đít lotto ngày 20/10/2018
0 00, 80, 90,
1 01, 31, 31, 71,
2 22, 32,
3 13, 63, 83, 93,
4 04, 34, 34,
5 25, 45,
6 56, 66,
7 27,
8 28, 58,
9 49, 49, 49, 79,
Kết quả xổ số ngày 21/10/2018
    Đặc biệt 15132
    Giải nhất
40702
    Giải nhì
72270
67668
    Giải ba
18778
34990
22643
61605
55842
98732
    Giải tư
0742
6556
9936
5684
    Giải năm
2594
8724
4960
4914
7082
4261
    Giải sáu
445
791
086
    Giải bảy
97
64
45
18
Đầu lotto ngày 21/10/2018
0 02, 05,
1 14, 18,
2 24,
3 32, 32, 36,
4 42, 42, 43, 45, 45,
5 56,
6 60, 61, 64, 68,
7 70, 78,
8 82, 84, 86,
9 90, 91, 94, 97,
Đít lotto ngày 21/10/2018
0 60, 70, 90,
1 61, 91,
2 02, 32, 32, 42, 42, 82,
3 43,
4 14, 24, 64, 84, 94,
5 05, 45, 45,
6 36, 56, 86,
7 97,
8 18, 68, 78,
9
Kết quả xổ số ngày 22/10/2018
    Đặc biệt 81258
    Giải nhất
34812
    Giải nhì
71321
79016
    Giải ba
26210
05924
04724
87059
91779
58866
    Giải tư
8121
1132
6985
0287
    Giải năm
2112
6748
7196
3282
3525
4315
    Giải sáu
675
192
917
    Giải bảy
05
62
09
93
Đầu lotto ngày 22/10/2018
0 05, 09,
1 10, 12, 12, 15, 16, 17,
2 21, 21, 24, 24, 25,
3 32,
4 48,
5 58, 59,
6 62, 66,
7 75, 79,
8 82, 85, 87,
9 92, 93, 96,
Đít lotto ngày 22/10/2018
0 10,
1 21, 21,
2 12, 12, 32, 62, 82, 92,
3 93,
4 24, 24,
5 05, 15, 25, 75, 85,
6 16, 66, 96,
7 17, 87,
8 48, 58,
9 09, 59, 79,
*