5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 3 ngày được tạo với 2 vị trí 3-3-3 và 7-3-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 23/03/2019
    Đặc biệt 40005
    Giải nhất
35790
    Giải nhì
21352
90568
    Giải ba
61698
49234
44747
45726
24442
62083
    Giải tư
0077
9626
2022
1450
    Giải năm
8585
8330
1643
8467
7111
7308
    Giải sáu
730
414
899
    Giải bảy
44
46
15
02
Đầu lotto ngày 23/03/2019
0 02, 05, 08,
1 11, 14, 15,
2 22, 26, 26,
3 30, 30, 34,
4 42, 43, 44, 46, 47,
5 50, 52,
6 67, 68,
7 77,
8 83, 85,
9 90, 98, 99,
Đít lotto ngày 23/03/2019
0 30, 30, 50, 90,
1 11,
2 02, 22, 42, 52,
3 43, 83,
4 14, 34, 44,
5 05, 15, 85,
6 26, 26, 46,
7 47, 67, 77,
8 08, 68, 98,
9 99,
Kết quả xổ số ngày 24/03/2019
    Đặc biệt 86472
    Giải nhất
34087
    Giải nhì
23223
46303
    Giải ba
27124
01743
05559
18022
77787
34939
    Giải tư
7350
6083
3925
5316
    Giải năm
8954
0009
4021
9354
7213
7050
    Giải sáu
009
961
792
    Giải bảy
13
89
64
22
Đầu lotto ngày 24/03/2019
0 03, 09, 09,
1 13, 13, 16,
2 21, 22, 22, 23, 24, 25,
3 39,
4 43,
5 50, 50, 54, 54, 59,
6 61, 64,
7 72,
8 83, 87, 87, 89,
9 92,
Đít lotto ngày 24/03/2019
0 50, 50,
1 21, 61,
2 22, 22, 72, 92,
3 03, 13, 13, 23, 43, 83,
4 24, 54, 54, 64,
5 25,
6 16,
7 87, 87,
8
9 09, 09, 39, 59, 89,
Kết quả xổ số ngày 25/03/2019
    Đặc biệt 25019
    Giải nhất
08621
    Giải nhì
82233
79658
    Giải ba
14697
02085
93733
22191
60065
92953
    Giải tư
6311
1591
8863
0220
    Giải năm
3517
0751
1717
1323
9063
7651
    Giải sáu
347
498
704
    Giải bảy
99
86
40
76
Đầu lotto ngày 25/03/2019
0 04,
1 11, 17, 17, 19,
2 20, 21, 23,
3 33, 33,
4 40, 47,
5 51, 51, 53, 58,
6 63, 63, 65,
7 76,
8 85, 86,
9 91, 91, 97, 98, 99,
Đít lotto ngày 25/03/2019
0 20, 40,
1 11, 21, 51, 51, 91, 91,
2
3 23, 33, 33, 53, 63, 63,
4 04,
5 65, 85,
6 76, 86,
7 17, 17, 47, 97,
8 58, 98,
9 19, 99,
*