5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 3 ngày được tạo với 2 vị trí 3-3-3 và 7-3-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 13/12/2018
    Đặc biệt 83517
    Giải nhất
17884
    Giải nhì
57757
80167
    Giải ba
80426
90705
61683
41303
54762
01224
    Giải tư
7700
1471
9634
2656
    Giải năm
7486
2244
1483
8392
2116
8758
    Giải sáu
785
792
839
    Giải bảy
69
68
94
75
Đầu lotto ngày 13/12/2018
0 00, 03, 05,
1 16, 17,
2 24, 26,
3 34, 39,
4 44,
5 56, 57, 58,
6 62, 67, 68, 69,
7 71, 75,
8 83, 83, 84, 85, 86,
9 92, 92, 94,
Đít lotto ngày 13/12/2018
0 00,
1 71,
2 62, 92, 92,
3 03, 83, 83,
4 24, 34, 44, 84, 94,
5 05, 75, 85,
6 16, 26, 56, 86,
7 17, 57, 67,
8 58, 68,
9 39, 69,
Kết quả xổ số ngày 14/12/2018
    Đặc biệt 47788
    Giải nhất
90784
    Giải nhì
50283
26317
    Giải ba
84915
00450
53073
93506
83632
67588
    Giải tư
5041
7887
9992
2424
    Giải năm
7677
6954
9906
9474
5173
9841
    Giải sáu
720
521
185
    Giải bảy
02
83
07
54
Đầu lotto ngày 14/12/2018
0 02, 06, 06, 07,
1 15, 17,
2 20, 21, 24,
3 32,
4 41, 41,
5 50, 54, 54,
6
7 73, 73, 74, 77,
8 83, 83, 84, 85, 87, 88, 88,
9 92,
Đít lotto ngày 14/12/2018
0 20, 50,
1 21, 41, 41,
2 02, 32, 92,
3 73, 73, 83, 83,
4 24, 54, 54, 74, 84,
5 15, 85,
6 06, 06,
7 07, 17, 77, 87,
8 88, 88,
9
Kết quả xổ số ngày 15/12/2018
    Đặc biệt 22750
    Giải nhất
77177
    Giải nhì
83135
42496
    Giải ba
05354
71980
42609
86089
47159
11552
    Giải tư
9448
5778
5874
6283
    Giải năm
7420
0214
0200
9230
2931
3741
    Giải sáu
728
712
281
    Giải bảy
71
55
06
03
Đầu lotto ngày 15/12/2018
0 00, 03, 06, 09,
1 12, 14,
2 20, 28,
3 30, 31, 35,
4 41, 48,
5 50, 52, 54, 55, 59,
6
7 71, 74, 77, 78,
8 80, 81, 83, 89,
9 96,
Đít lotto ngày 15/12/2018
0 00, 20, 30, 50, 80,
1 31, 41, 71, 81,
2 12, 52,
3 03, 83,
4 14, 54, 74,
5 35, 55,
6 06, 96,
7 77,
8 28, 48, 78,
9 09, 59, 89,
*