5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 8 ngày được tạo với 2 vị trí 3-5-1 và 5-6-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 18/05/2018
    Đặc biệt 38740
    Giải nhất
87804
    Giải nhì
97669
68599
    Giải ba
42323
61234
34678
42826
43764
10284
    Giải tư
9446
8850
5222
5011
    Giải năm
8516
0892
0661
2556
8284
3423
    Giải sáu
443
927
918
    Giải bảy
12
37
86
89
Đầu lotto ngày 18/05/2018
0 04,
1 11, 12, 16, 18,
2 22, 23, 23, 26, 27,
3 34, 37,
4 40, 43, 46,
5 50, 56,
6 61, 64, 69,
7 78,
8 84, 84, 86, 89,
9 92, 99,
Đít lotto ngày 18/05/2018
0 40, 50,
1 11, 61,
2 12, 22, 92,
3 23, 23, 43,
4 04, 34, 64, 84, 84,
5
6 16, 26, 46, 56, 86,
7 27, 37,
8 18, 78,
9 69, 89, 99,
Kết quả xổ số ngày 19/05/2018
    Đặc biệt 15245
    Giải nhất
78955
    Giải nhì
03119
26234
    Giải ba
25690
03923
79311
12278
50932
09673
    Giải tư
1314
9584
0384
2840
    Giải năm
2582
3366
7661
9826
8687
7388
    Giải sáu
954
867
401
    Giải bảy
10
64
46
82
Đầu lotto ngày 19/05/2018
0 01,
1 10, 11, 14, 19,
2 23, 26,
3 32, 34,
4 40, 45, 46,
5 54, 55,
6 61, 64, 66, 67,
7 73, 78,
8 82, 82, 84, 84, 87, 88,
9 90,
Đít lotto ngày 19/05/2018
0 10, 40, 90,
1 01, 11, 61,
2 32, 82, 82,
3 23, 73,
4 14, 34, 54, 64, 84, 84,
5 45, 55,
6 26, 46, 66,
7 67, 87,
8 78, 88,
9 19,
Kết quả xổ số ngày 20/05/2018
    Đặc biệt 32370
    Giải nhất
81373
    Giải nhì
36705
53815
    Giải ba
36962
33240
54949
61253
56764
03388
    Giải tư
0563
3549
1669
6955
    Giải năm
0080
5003
4326
5840
1125
2268
    Giải sáu
629
602
909
    Giải bảy
77
24
29
04
Đầu lotto ngày 20/05/2018
0 02, 03, 04, 05, 09,
1 15,
2 24, 25, 26, 29, 29,
3
4 40, 40, 49, 49,
5 53, 55,
6 62, 63, 64, 68, 69,
7 70, 73, 77,
8 80, 88,
9
Đít lotto ngày 20/05/2018
0 40, 40, 70, 80,
1
2 02, 62,
3 03, 53, 63, 73,
4 04, 24, 64,
5 05, 15, 25, 55,
6 26,
7 77,
8 68, 88,
9 09, 29, 29, 49, 49, 69,
Kết quả xổ số ngày 21/05/2018
    Đặc biệt 06511
    Giải nhất
43116
    Giải nhì
05917
85701
    Giải ba
30295
66724
14858
75890
97210
39425
    Giải tư
0869
0764
7121
9932
    Giải năm
6820
4764
4347
7471
5158
4332
    Giải sáu
162
164
819
    Giải bảy
12
23
49
41
Đầu lotto ngày 21/05/2018
0 01,
1 10, 11, 12, 16, 17, 19,
2 20, 21, 23, 24, 25,
3 32, 32,
4 41, 47, 49,
5 58, 58,
6 62, 64, 64, 64, 69,
7 71,
8
9 90, 95,
Đít lotto ngày 21/05/2018
0 10, 20, 90,
1 01, 11, 21, 41, 71,
2 12, 32, 32, 62,
3 23,
4 24, 64, 64, 64,
5 25, 95,
6 16,
7 17, 47,
8 58, 58,
9 19, 49, 69,
Kết quả xổ số ngày 22/05/2018
    Đặc biệt 81330
    Giải nhất
19024
    Giải nhì
18124
78679
    Giải ba
43885
06760
25314
51693
25372
87564
    Giải tư
6334
8572
7030
7216
    Giải năm
3208
2109
9436
5665
7552
7991
    Giải sáu
911
773
211
    Giải bảy
71
60
76
72
Đầu lotto ngày 22/05/2018
0 08, 09,
1 11, 11, 14, 16,
2 24, 24,
3 30, 30, 34, 36,
4
5 52,
6 60, 60, 64, 65,
7 71, 72, 72, 72, 73, 76, 79,
8 85,
9 91, 93,
Đít lotto ngày 22/05/2018
0 30, 30, 60, 60,
1 11, 11, 71, 91,
2 52, 72, 72, 72,
3 73, 93,
4 14, 24, 24, 34, 64,
5 65, 85,
6 16, 36, 76,
7
8 08,
9 09, 79,
Kết quả xổ số ngày 23/05/2018
    Đặc biệt 37544
    Giải nhất
86683
    Giải nhì
89324
68549
    Giải ba
08603
29724
08391
34033
25487
53176
    Giải tư
3567
9251
2471
6977
    Giải năm
3916
0472
3873
9966
9940
5142
    Giải sáu
672
222
661
    Giải bảy
82
17
99
94
Đầu lotto ngày 23/05/2018
0 03,
1 16, 17,
2 22, 24, 24,
3 33,
4 40, 42, 44, 49,
5 51,
6 61, 66, 67,
7 71, 72, 72, 73, 76, 77,
8 82, 83, 87,
9 91, 94, 99,
Đít lotto ngày 23/05/2018
0 40,
1 51, 61, 71, 91,
2 22, 42, 72, 72, 82,
3 03, 33, 73, 83,
4 24, 24, 44, 94,
5
6 16, 66, 76,
7 17, 67, 77, 87,
8
9 49, 99,
Kết quả xổ số ngày 24/05/2018
    Đặc biệt 42876
    Giải nhất
19449
    Giải nhì
26883
48018
    Giải ba
95699
48052
93001
58938
02285
66341
    Giải tư
1565
5482
8448
0774
    Giải năm
8791
8042
0992
3709
9431
0546
    Giải sáu
327
146
876
    Giải bảy
53
43
54
52
Đầu lotto ngày 24/05/2018
0 01, 09,
1 18,
2 27,
3 31, 38,
4 41, 42, 43, 46, 46, 48, 49,
5 52, 52, 53, 54,
6 65,
7 74, 76, 76,
8 82, 83, 85,
9 91, 92, 99,
Đít lotto ngày 24/05/2018
0
1 01, 31, 41, 91,
2 42, 52, 52, 82, 92,
3 43, 53, 83,
4 54, 74,
5 65, 85,
6 46, 46, 76, 76,
7 27,
8 18, 38, 48,
9 09, 49, 99,
Kết quả xổ số ngày 25/05/2018
    Đặc biệt 89936
    Giải nhất
92694
    Giải nhì
62170
63572
    Giải ba
51396
67295
81548
78652
23679
58275
    Giải tư
5337
5944
8805
1944
    Giải năm
9721
6739
3545
3059
6456
8621
    Giải sáu
435
048
344
    Giải bảy
55
29
84
11
Đầu lotto ngày 25/05/2018
0 05,
1 11,
2 21, 21, 29,
3 35, 36, 37, 39,
4 44, 44, 44, 45, 48, 48,
5 52, 55, 56, 59,
6
7 70, 72, 75, 79,
8 84,
9 94, 95, 96,
Đít lotto ngày 25/05/2018
0 70,
1 11, 21, 21,
2 52, 72,
3
4 44, 44, 44, 84, 94,
5 05, 35, 45, 55, 75, 95,
6 36, 56, 96,
7 37,
8 48, 48,
9 29, 39, 59, 79,
*