5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 7 ngày được tạo với 2 vị trí 5-1-1 và 5-4-4 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 19/04/2018
    Đặc biệt 34580
    Giải nhất
02976
    Giải nhì
59985
50213
    Giải ba
66144
93179
90465
76458
14945
96862
    Giải tư
8663
1412
6540
6534
    Giải năm
4235
6783
4787
4496
8033
9992
    Giải sáu
290
154
813
    Giải bảy
70
31
41
23
Đầu lotto ngày 19/04/2018
0
1 12, 13, 13,
2 23,
3 31, 33, 34, 35,
4 40, 41, 44, 45,
5 54, 58,
6 62, 63, 65,
7 70, 76, 79,
8 80, 83, 85, 87,
9 90, 92, 96,
Đít lotto ngày 19/04/2018
0 40, 70, 80, 90,
1 31, 41,
2 12, 62, 92,
3 13, 13, 23, 33, 63, 83,
4 34, 44, 54,
5 35, 45, 65, 85,
6 76, 96,
7 87,
8 58,
9 79,
Kết quả xổ số ngày 20/04/2018
    Đặc biệt 23061
    Giải nhất
63094
    Giải nhì
31238
47613
    Giải ba
72144
55643
89018
42097
78121
65008
    Giải tư
8768
3210
9740
9906
    Giải năm
1222
6702
6256
4610
1028
8138
    Giải sáu
612
930
941
    Giải bảy
77
23
44
37
Đầu lotto ngày 20/04/2018
0 02, 06, 08,
1 10, 10, 12, 13, 18,
2 21, 22, 23, 28,
3 30, 37, 38, 38,
4 40, 41, 43, 44, 44,
5 56,
6 61, 68,
7 77,
8
9 94, 97,
Đít lotto ngày 20/04/2018
0 10, 10, 30, 40,
1 21, 41, 61,
2 02, 12, 22,
3 13, 23, 43,
4 44, 44, 94,
5
6 06, 56,
7 37, 77, 97,
8 08, 18, 28, 38, 38, 68,
9
Kết quả xổ số ngày 21/04/2018
    Đặc biệt 69966
    Giải nhất
77778
    Giải nhì
19331
18945
    Giải ba
46237
48133
71075
07885
45838
67656
    Giải tư
0296
1827
3767
5764
    Giải năm
1713
0280
0727
6134
2182
6086
    Giải sáu
984
843
753
    Giải bảy
52
30
97
16
Đầu lotto ngày 21/04/2018
0
1 13, 16,
2 27, 27,
3 30, 31, 33, 34, 37, 38,
4 43, 45,
5 52, 53, 56,
6 64, 66, 67,
7 75, 78,
8 80, 82, 84, 85, 86,
9 96, 97,
Đít lotto ngày 21/04/2018
0 30, 80,
1 31,
2 52, 82,
3 13, 33, 43, 53,
4 34, 64, 84,
5 45, 75, 85,
6 16, 56, 66, 86, 96,
7 27, 27, 37, 67, 97,
8 38, 78,
9
Kết quả xổ số ngày 22/04/2018
    Đặc biệt 29568
    Giải nhất
72177
    Giải nhì
20992
18154
    Giải ba
91108
44422
67881
15419
93331
63137
    Giải tư
8049
7265
3568
7849
    Giải năm
1498
8072
5921
6753
1552
8851
    Giải sáu
915
226
411
    Giải bảy
53
00
68
25
Đầu lotto ngày 22/04/2018
0 00, 08,
1 11, 15, 19,
2 21, 22, 25, 26,
3 31, 37,
4 49, 49,
5 51, 52, 53, 53, 54,
6 65, 68, 68, 68,
7 72, 77,
8 81,
9 92, 98,
Đít lotto ngày 22/04/2018
0 00,
1 11, 21, 31, 51, 81,
2 22, 52, 72, 92,
3 53, 53,
4 54,
5 15, 25, 65,
6 26,
7 37, 77,
8 08, 68, 68, 68, 98,
9 19, 49, 49,
Kết quả xổ số ngày 23/04/2018
    Đặc biệt 32369
    Giải nhất
97691
    Giải nhì
89240
07680
    Giải ba
06628
05025
94129
65720
45518
75574
    Giải tư
2181
4185
4973
9648
    Giải năm
5963
0945
9232
8473
9767
7146
    Giải sáu
677
816
271
    Giải bảy
99
63
27
77
Đầu lotto ngày 23/04/2018
0
1 16, 18,
2 20, 25, 27, 28, 29,
3 32,
4 40, 45, 46, 48,
5
6 63, 63, 67, 69,
7 71, 73, 73, 74, 77, 77,
8 80, 81, 85,
9 91, 99,
Đít lotto ngày 23/04/2018
0 20, 40, 80,
1 71, 81, 91,
2 32,
3 63, 63, 73, 73,
4 74,
5 25, 45, 85,
6 16, 46,
7 27, 67, 77, 77,
8 18, 28, 48,
9 29, 69, 99,
Kết quả xổ số ngày 24/04/2018
    Đặc biệt 28845
    Giải nhất
68279
    Giải nhì
32624
23831
    Giải ba
19531
94046
69770
44263
50954
59694
    Giải tư
9085
5097
7692
7760
    Giải năm
1127
8924
5561
6016
1559
3072
    Giải sáu
356
244
831
    Giải bảy
20
11
18
61
Đầu lotto ngày 24/04/2018
0
1 11, 16, 18,
2 20, 24, 24, 27,
3 31, 31, 31,
4 44, 45, 46,
5 54, 56, 59,
6 60, 61, 61, 63,
7 70, 72, 79,
8 85,
9 92, 94, 97,
Đít lotto ngày 24/04/2018
0 20, 60, 70,
1 11, 31, 31, 31, 61, 61,
2 72, 92,
3 63,
4 24, 24, 44, 54, 94,
5 45, 85,
6 16, 46, 56,
7 27, 97,
8 18,
9 59, 79,
Kết quả xổ số ngày 25/04/2018
    Đặc biệt 26550
    Giải nhất
29832
    Giải nhì
77662
58122
    Giải ba
25242
48879
52017
72008
10032
96515
    Giải tư
8040
0591
5337
1115
    Giải năm
5929
0387
1994
6644
6227
6337
    Giải sáu
019
154
662
    Giải bảy
75
97
59
79
Đầu lotto ngày 25/04/2018
0 08,
1 15, 15, 17, 19,
2 22, 27, 29,
3 32, 32, 37, 37,
4 40, 42, 44,
5 50, 54, 59,
6 62, 62,
7 75, 79, 79,
8 87,
9 91, 94, 97,
Đít lotto ngày 25/04/2018
0 40, 50,
1 91,
2 22, 32, 32, 42, 62, 62,
3
4 44, 54, 94,
5 15, 15, 75,
6
7 17, 27, 37, 37, 87, 97,
8 08,
9 19, 29, 59, 79, 79,
*