5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 3 ngày được tạo với 2 vị trí 4-2-1 và 5-6-3 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 21/09/2018
    Đặc biệt 31221
    Giải nhất
67255
    Giải nhì
44069
84551
    Giải ba
96767
39359
09902
17284
67390
24710
    Giải tư
0412
1704
1549
2348
    Giải năm
5252
6717
7041
5213
7569
9200
    Giải sáu
772
023
654
    Giải bảy
83
03
29
13
Đầu lotto ngày 21/09/2018
0 00, 02, 03, 04,
1 10, 12, 13, 13, 17,
2 21, 23, 29,
3
4 41, 48, 49,
5 51, 52, 54, 55, 59,
6 67, 69, 69,
7 72,
8 83, 84,
9 90,
Đít lotto ngày 21/09/2018
0 00, 10, 90,
1 21, 41, 51,
2 02, 12, 52, 72,
3 03, 13, 13, 23, 83,
4 04, 54, 84,
5 55,
6
7 17, 67,
8 48,
9 29, 49, 59, 69, 69,
Kết quả xổ số ngày 22/09/2018
    Đặc biệt 29578
    Giải nhất
41490
    Giải nhì
77307
19069
    Giải ba
42148
38797
09499
91318
86136
56087
    Giải tư
9297
7950
4971
2306
    Giải năm
2157
7354
3010
7317
5375
6870
    Giải sáu
012
497
756
    Giải bảy
83
65
77
27
Đầu lotto ngày 22/09/2018
0 06, 07,
1 10, 12, 17, 18,
2 27,
3 36,
4 48,
5 50, 54, 56, 57,
6 65, 69,
7 70, 71, 75, 77, 78,
8 83, 87,
9 90, 97, 97, 97, 99,
Đít lotto ngày 22/09/2018
0 10, 50, 70, 90,
1 71,
2 12,
3 83,
4 54,
5 65, 75,
6 06, 36, 56,
7 07, 17, 27, 57, 77, 87, 97, 97, 97,
8 18, 48, 78,
9 69, 99,
Kết quả xổ số ngày 23/09/2018
    Đặc biệt 12662
    Giải nhất
00576
    Giải nhì
93787
32156
    Giải ba
42431
29249
41410
54961
60765
61044
    Giải tư
0648
9835
4471
5979
    Giải năm
6116
9869
4838
4220
8575
1003
    Giải sáu
621
691
365
    Giải bảy
28
23
46
17
Đầu lotto ngày 23/09/2018
0 03,
1 10, 16, 17,
2 20, 21, 23, 28,
3 31, 35, 38,
4 44, 46, 48, 49,
5 56,
6 61, 62, 65, 65, 69,
7 71, 75, 76, 79,
8 87,
9 91,
Đít lotto ngày 23/09/2018
0 10, 20,
1 21, 31, 61, 71, 91,
2 62,
3 03, 23,
4 44,
5 35, 65, 65, 75,
6 16, 46, 56, 76,
7 17, 87,
8 28, 38, 48,
9 49, 69, 79,
*