5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 0-1-2 và 5-2-1 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 13/07/2018
    Đặc biệt 48401
    Giải nhất
89498
    Giải nhì
33695
17361
    Giải ba
10254
43317
11287
61554
73093
96016
    Giải tư
3591
8838
6814
7689
    Giải năm
1606
8554
1155
6995
1061
3702
    Giải sáu
261
010
889
    Giải bảy
16
87
46
50
Đầu lotto ngày 13/07/2018
0 01, 02, 06,
1 10, 14, 16, 16, 17,
2
3 38,
4 46,
5 50, 54, 54, 54, 55,
6 61, 61, 61,
7
8 87, 87, 89, 89,
9 91, 93, 95, 95, 98,
Đít lotto ngày 13/07/2018
0 10, 50,
1 01, 61, 61, 61, 91,
2 02,
3 93,
4 14, 54, 54, 54,
5 55, 95, 95,
6 06, 16, 16, 46,
7 17, 87, 87,
8 38, 98,
9 89, 89,
Kết quả xổ số ngày 14/07/2018
    Đặc biệt 78023
    Giải nhất
30328
    Giải nhì
86794
35471
    Giải ba
35975
91231
66283
48396
47735
62023
    Giải tư
7381
0043
8848
2335
    Giải năm
1821
3209
2124
2446
4430
7823
    Giải sáu
856
312
231
    Giải bảy
82
33
48
79
Đầu lotto ngày 14/07/2018
0 09,
1 12,
2 21, 23, 23, 23, 24, 28,
3 30, 31, 31, 33, 35, 35,
4 43, 46, 48, 48,
5 56,
6
7 71, 75, 79,
8 81, 82, 83,
9 94, 96,
Đít lotto ngày 14/07/2018
0 30,
1 21, 31, 31, 71, 81,
2 12, 82,
3 23, 23, 23, 33, 43, 83,
4 24, 94,
5 35, 35, 75,
6 46, 56, 96,
7
8 28, 48, 48,
9 09, 79,
Kết quả xổ số ngày 15/07/2018
    Đặc biệt 84740
    Giải nhất
15088
    Giải nhì
83141
38821
    Giải ba
48636
37454
64598
99073
35570
04221
    Giải tư
8118
0397
9184
3855
    Giải năm
8823
9549
6644
5081
1614
2990
    Giải sáu
909
620
817
    Giải bảy
38
57
95
58
Đầu lotto ngày 15/07/2018
0 09,
1 14, 17, 18,
2 20, 21, 21, 23,
3 36, 38,
4 40, 41, 44, 49,
5 54, 55, 57, 58,
6
7 70, 73,
8 81, 84, 88,
9 90, 95, 97, 98,
Đít lotto ngày 15/07/2018
0 20, 40, 70, 90,
1 21, 21, 41, 81,
2
3 23, 73,
4 14, 44, 54, 84,
5 55, 95,
6 36,
7 17, 57, 97,
8 18, 38, 58, 88, 98,
9 09, 49,
Kết quả xổ số ngày 16/07/2018
    Đặc biệt 44371
    Giải nhất
38326
    Giải nhì
10518
38657
    Giải ba
38697
47666
68942
18825
29296
54572
    Giải tư
5586
0171
0290
4334
    Giải năm
9029
7133
1571
7084
9038
1203
    Giải sáu
060
041
335
    Giải bảy
40
70
06
07
Đầu lotto ngày 16/07/2018
0 03, 06, 07,
1 18,
2 25, 26, 29,
3 33, 34, 35, 38,
4 40, 41, 42,
5 57,
6 60, 66,
7 70, 71, 71, 71, 72,
8 84, 86,
9 90, 96, 97,
Đít lotto ngày 16/07/2018
0 40, 60, 70, 90,
1 41, 71, 71, 71,
2 42, 72,
3 03, 33,
4 34, 84,
5 25, 35,
6 06, 26, 66, 86, 96,
7 07, 57, 97,
8 18, 38,
9 29,
*