5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 3-4-4 và 6-2-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 16/03/2019
    Đặc biệt 26682
    Giải nhất
37391
    Giải nhì
69238
41265
    Giải ba
99604
33178
15445
02256
77604
72373
    Giải tư
3377
3461
4799
2904
    Giải năm
3625
2394
6750
3738
5696
3484
    Giải sáu
190
477
144
    Giải bảy
39
60
06
04
Đầu lotto ngày 16/03/2019
0 04, 04, 04, 04, 06,
1
2 25,
3 38, 38, 39,
4 44, 45,
5 50, 56,
6 60, 61, 65,
7 73, 77, 77, 78,
8 82, 84,
9 90, 91, 94, 96, 99,
Đít lotto ngày 16/03/2019
0 50, 60, 90,
1 61, 91,
2 82,
3 73,
4 04, 04, 04, 04, 44, 84, 94,
5 25, 45, 65,
6 06, 56, 96,
7 77, 77,
8 38, 38, 78,
9 39, 99,
Kết quả xổ số ngày 17/03/2019
    Đặc biệt 96651
    Giải nhất
20755
    Giải nhì
02892
71843
    Giải ba
24309
39768
86989
50331
48962
87734
    Giải tư
5261
5531
6377
5755
    Giải năm
4144
7521
9652
1928
0870
8821
    Giải sáu
257
627
613
    Giải bảy
51
94
70
75
Đầu lotto ngày 17/03/2019
0 09,
1 13,
2 21, 21, 27, 28,
3 31, 31, 34,
4 43, 44,
5 51, 51, 52, 55, 55, 57,
6 61, 62, 68,
7 70, 70, 75, 77,
8 89,
9 92, 94,
Đít lotto ngày 17/03/2019
0 70, 70,
1 21, 21, 31, 31, 51, 51, 61,
2 52, 62, 92,
3 13, 43,
4 34, 44, 94,
5 55, 55, 75,
6
7 27, 57, 77,
8 28, 68,
9 09, 89,
Kết quả xổ số ngày 18/03/2019
    Đặc biệt 41334
    Giải nhất
84633
    Giải nhì
72738
00524
    Giải ba
18777
03831
84391
89767
83971
46277
    Giải tư
6034
2275
0216
2821
    Giải năm
9548
1032
2492
4431
5680
1932
    Giải sáu
794
392
508
    Giải bảy
31
62
72
67
Đầu lotto ngày 18/03/2019
0 08,
1 16,
2 21, 24,
3 31, 31, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 38,
4 48,
5
6 62, 67, 67,
7 71, 72, 75, 77, 77,
8 80,
9 91, 92, 92, 94,
Đít lotto ngày 18/03/2019
0 80,
1 21, 31, 31, 31, 71, 91,
2 32, 32, 62, 72, 92, 92,
3 33,
4 24, 34, 34, 94,
5 75,
6 16,
7 67, 67, 77, 77,
8 08, 38, 48,
9
Kết quả xổ số ngày 19/03/2019
    Đặc biệt 39473
    Giải nhất
88431
    Giải nhì
31815
38423
    Giải ba
64458
89906
03787
27881
94072
71547
    Giải tư
5191
5100
9125
0817
    Giải năm
8470
8897
3780
7097
7989
1463
    Giải sáu
754
571
139
    Giải bảy
32
39
05
47
Đầu lotto ngày 19/03/2019
0 00, 05, 06,
1 15, 17,
2 23, 25,
3 31, 32, 39, 39,
4 47, 47,
5 54, 58,
6 63,
7 70, 71, 72, 73,
8 80, 81, 87, 89,
9 91, 97, 97,
Đít lotto ngày 19/03/2019
0 00, 70, 80,
1 31, 71, 81, 91,
2 32, 72,
3 23, 63, 73,
4 54,
5 05, 15, 25,
6 06,
7 17, 47, 47, 87, 97, 97,
8 58,
9 39, 39, 89,
*