5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 5 ngày được tạo với 2 vị trí 3-4-4 và 3-6-4 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 13/08/2018
    Đặc biệt 62149
    Giải nhất
81906
    Giải nhì
01726
77637
    Giải ba
67925
18847
99895
73784
16954
31583
    Giải tư
3729
4465
1824
3786
    Giải năm
2496
3302
2442
8681
2901
2516
    Giải sáu
784
912
501
    Giải bảy
00
02
67
38
Đầu lotto ngày 13/08/2018
0 00, 01, 01, 02, 02, 06,
1 12, 16,
2 24, 25, 26, 29,
3 37, 38,
4 42, 47, 49,
5 54,
6 65, 67,
7
8 81, 83, 84, 84, 86,
9 95, 96,
Đít lotto ngày 13/08/2018
0 00,
1 01, 01, 81,
2 02, 02, 12, 42,
3 83,
4 24, 54, 84, 84,
5 25, 65, 95,
6 06, 16, 26, 86, 96,
7 37, 47, 67,
8 38,
9 29, 49,
Kết quả xổ số ngày 14/08/2018
    Đặc biệt 79386
    Giải nhất
76807
    Giải nhì
37122
24309
    Giải ba
70623
15810
83130
02198
93673
74266
    Giải tư
1373
5578
4143
7548
    Giải năm
3898
4208
3219
6080
3781
0124
    Giải sáu
827
982
155
    Giải bảy
41
51
25
14
Đầu lotto ngày 14/08/2018
0 07, 08, 09,
1 10, 14, 19,
2 22, 23, 24, 25, 27,
3 30,
4 41, 43, 48,
5 51, 55,
6 66,
7 73, 73, 78,
8 80, 81, 82, 86,
9 98, 98,
Đít lotto ngày 14/08/2018
0 10, 30, 80,
1 41, 51, 81,
2 22, 82,
3 23, 43, 73, 73,
4 14, 24,
5 25, 55,
6 66, 86,
7 07, 27,
8 08, 48, 78, 98, 98,
9 09, 19,
Kết quả xổ số ngày 15/08/2018
    Đặc biệt 33662
    Giải nhất
56108
    Giải nhì
01914
79749
    Giải ba
77912
18928
89207
74638
28192
04500
    Giải tư
7679
8693
1646
5149
    Giải năm
9977
1453
9785
0376
8554
2167
    Giải sáu
591
904
892
    Giải bảy
26
84
98
24
Đầu lotto ngày 15/08/2018
0 00, 04, 07, 08,
1 12, 14,
2 24, 26, 28,
3 38,
4 46, 49, 49,
5 53, 54,
6 62, 67,
7 76, 77, 79,
8 84, 85,
9 91, 92, 92, 93, 98,
Đít lotto ngày 15/08/2018
0 00,
1 91,
2 12, 62, 92, 92,
3 53, 93,
4 04, 14, 24, 54, 84,
5 85,
6 26, 46, 76,
7 07, 67, 77,
8 08, 28, 38, 98,
9 49, 49, 79,
Kết quả xổ số ngày 16/08/2018
    Đặc biệt 89187
    Giải nhất
67700
    Giải nhì
08153
74389
    Giải ba
00345
99448
40860
44671
06666
23254
    Giải tư
2957
6261
5720
4487
    Giải năm
5367
4867
6224
4747
5676
5151
    Giải sáu
488
955
564
    Giải bảy
69
28
20
89
Đầu lotto ngày 16/08/2018
0 00,
1
2 20, 20, 24, 28,
3
4 45, 47, 48,
5 51, 53, 54, 55, 57,
6 60, 61, 64, 66, 67, 67, 69,
7 71, 76,
8 87, 87, 88, 89, 89,
9
Đít lotto ngày 16/08/2018
0 00, 20, 20, 60,
1 51, 61, 71,
2
3 53,
4 24, 54, 64,
5 45, 55,
6 66, 76,
7 47, 57, 67, 67, 87, 87,
8 28, 48, 88,
9 69, 89, 89,
Kết quả xổ số ngày 17/08/2018
    Đặc biệt 92527
    Giải nhất
98631
    Giải nhì
19670
10736
    Giải ba
61392
12020
85338
84594
36260
41012
    Giải tư
9929
9246
8862
3113
    Giải năm
9334
2255
7983
4562
5280
4525
    Giải sáu
325
931
501
    Giải bảy
68
74
91
22
Đầu lotto ngày 17/08/2018
0 01,
1 12, 13,
2 20, 22, 25, 25, 27, 29,
3 31, 31, 34, 36, 38,
4 46,
5 55,
6 60, 62, 62, 68,
7 70, 74,
8 80, 83,
9 91, 92, 94,
Đít lotto ngày 17/08/2018
0 20, 60, 70, 80,
1 01, 31, 31, 91,
2 12, 22, 62, 62, 92,
3 13, 83,
4 34, 74, 94,
5 25, 25, 55,
6 36, 46,
7 27,
8 38, 68,
9 29,
*