5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 5 ngày được tạo với 2 vị trí 3-6-5 và 5-4-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 11/12/2018
    Đặc biệt 38991
    Giải nhất
70217
    Giải nhì
42511
71943
    Giải ba
41118
09980
47721
33656
58484
33062
    Giải tư
4672
5112
7870
2403
    Giải năm
7814
5195
6567
6514
9738
8673
    Giải sáu
855
607
086
    Giải bảy
79
36
86
99
Đầu lotto ngày 11/12/2018
0 03, 07,
1 11, 12, 14, 14, 17, 18,
2 21,
3 36, 38,
4 43,
5 55, 56,
6 62, 67,
7 70, 72, 73, 79,
8 80, 84, 86, 86,
9 91, 95, 99,
Đít lotto ngày 11/12/2018
0 70, 80,
1 11, 21, 91,
2 12, 62, 72,
3 03, 43, 73,
4 14, 14, 84,
5 55, 95,
6 36, 56, 86, 86,
7 07, 17, 67,
8 18, 38,
9 79, 99,
Kết quả xổ số ngày 12/12/2018
    Đặc biệt 63140
    Giải nhất
12581
    Giải nhì
97685
04032
    Giải ba
92111
77479
06208
82799
80396
56661
    Giải tư
6555
2405
2643
0153
    Giải năm
3315
6041
3734
0723
5982
8169
    Giải sáu
951
310
389
    Giải bảy
22
91
23
97
Đầu lotto ngày 12/12/2018
0 05, 08,
1 10, 11, 15,
2 22, 23, 23,
3 32, 34,
4 40, 41, 43,
5 51, 53, 55,
6 61, 69,
7 79,
8 81, 82, 85, 89,
9 91, 96, 97, 99,
Đít lotto ngày 12/12/2018
0 10, 40,
1 11, 41, 51, 61, 81, 91,
2 22, 32, 82,
3 23, 23, 43, 53,
4 34,
5 05, 15, 55, 85,
6 96,
7 97,
8 08,
9 69, 79, 89, 99,
Kết quả xổ số ngày 13/12/2018
    Đặc biệt 83517
    Giải nhất
17884
    Giải nhì
57757
80167
    Giải ba
80426
90705
61683
41303
54762
01224
    Giải tư
7700
1471
9634
2656
    Giải năm
7486
2244
1483
8392
2116
8758
    Giải sáu
785
792
839
    Giải bảy
69
68
94
75
Đầu lotto ngày 13/12/2018
0 00, 03, 05,
1 16, 17,
2 24, 26,
3 34, 39,
4 44,
5 56, 57, 58,
6 62, 67, 68, 69,
7 71, 75,
8 83, 83, 84, 85, 86,
9 92, 92, 94,
Đít lotto ngày 13/12/2018
0 00,
1 71,
2 62, 92, 92,
3 03, 83, 83,
4 24, 34, 44, 84, 94,
5 05, 75, 85,
6 16, 26, 56, 86,
7 17, 57, 67,
8 58, 68,
9 39, 69,
Kết quả xổ số ngày 14/12/2018
    Đặc biệt 47788
    Giải nhất
90784
    Giải nhì
50283
26317
    Giải ba
84915
00450
53073
93506
83632
67588
    Giải tư
5041
7887
9992
2424
    Giải năm
7677
6954
9906
9474
5173
9841
    Giải sáu
720
521
185
    Giải bảy
02
83
07
54
Đầu lotto ngày 14/12/2018
0 02, 06, 06, 07,
1 15, 17,
2 20, 21, 24,
3 32,
4 41, 41,
5 50, 54, 54,
6
7 73, 73, 74, 77,
8 83, 83, 84, 85, 87, 88, 88,
9 92,
Đít lotto ngày 14/12/2018
0 20, 50,
1 21, 41, 41,
2 02, 32, 92,
3 73, 73, 83, 83,
4 24, 54, 54, 74, 84,
5 15, 85,
6 06, 06,
7 07, 17, 77, 87,
8 88, 88,
9
Kết quả xổ số ngày 15/12/2018
    Đặc biệt 22750
    Giải nhất
77177
    Giải nhì
83135
42496
    Giải ba
05354
71980
42609
86089
47159
11552
    Giải tư
9448
5778
5874
6283
    Giải năm
7420
0214
0200
9230
2931
3741
    Giải sáu
728
712
281
    Giải bảy
71
55
06
03
Đầu lotto ngày 15/12/2018
0 00, 03, 06, 09,
1 12, 14,
2 20, 28,
3 30, 31, 35,
4 41, 48,
5 50, 52, 54, 55, 59,
6
7 71, 74, 77, 78,
8 80, 81, 83, 89,
9 96,
Đít lotto ngày 15/12/2018
0 00, 20, 30, 50, 80,
1 31, 41, 71, 81,
2 12, 52,
3 03, 83,
4 14, 54, 74,
5 35, 55,
6 06, 96,
7 77,
8 28, 48, 78,
9 09, 59, 89,
*