5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 2-1-5 và 4-1-1 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 12/02/2019
    Đặc biệt 11333
    Giải nhất
32253
    Giải nhì
96164
93077
    Giải ba
39190
54426
03846
67682
41730
07962
    Giải tư
4866
4169
4717
3868
    Giải năm
2004
8702
2945
6120
7938
3317
    Giải sáu
647
127
083
    Giải bảy
48
44
52
43
Đầu lotto ngày 12/02/2019
0 02, 04,
1 17, 17,
2 20, 26, 27,
3 30, 33, 38,
4 43, 44, 45, 46, 47, 48,
5 52, 53,
6 62, 64, 66, 68, 69,
7 77,
8 82, 83,
9 90,
Đít lotto ngày 12/02/2019
0 20, 30, 90,
1
2 02, 52, 62, 82,
3 33, 43, 53, 83,
4 04, 44, 64,
5 45,
6 26, 46, 66,
7 17, 17, 27, 47, 77,
8 38, 48, 68,
9 69,
Kết quả xổ số ngày 13/02/2019
    Đặc biệt 67091
    Giải nhất
07897
    Giải nhì
87967
60602
    Giải ba
15619
84309
54261
80289
01115
34728
    Giải tư
3941
8480
2160
4635
    Giải năm
2786
5003
5136
6893
2177
9925
    Giải sáu
876
959
773
    Giải bảy
15
83
09
36
Đầu lotto ngày 13/02/2019
0 02, 03, 09, 09,
1 15, 15, 19,
2 25, 28,
3 35, 36, 36,
4 41,
5 59,
6 60, 61, 67,
7 73, 76, 77,
8 80, 83, 86, 89,
9 91, 93, 97,
Đít lotto ngày 13/02/2019
0 60, 80,
1 41, 61, 91,
2 02,
3 03, 73, 83, 93,
4
5 15, 15, 25, 35,
6 36, 36, 76, 86,
7 67, 77, 97,
8 28,
9 09, 09, 19, 59, 89,
Kết quả xổ số ngày 14/02/2019
    Đặc biệt 28929
    Giải nhất
12758
    Giải nhì
13138
05847
    Giải ba
59431
76798
62214
11510
84446
58671
    Giải tư
9374
6665
4420
4353
    Giải năm
8562
6734
9287
5749
3439
4287
    Giải sáu
878
973
592
    Giải bảy
40
92
41
78
Đầu lotto ngày 14/02/2019
0
1 10, 14,
2 20, 29,
3 31, 34, 38, 39,
4 40, 41, 46, 47, 49,
5 53, 58,
6 62, 65,
7 71, 73, 74, 78, 78,
8 87, 87,
9 92, 92, 98,
Đít lotto ngày 14/02/2019
0 10, 20, 40,
1 31, 41, 71,
2 62, 92, 92,
3 53, 73,
4 14, 34, 74,
5 65,
6 46,
7 47, 87, 87,
8 38, 58, 78, 78, 98,
9 29, 39, 49,
Kết quả xổ số ngày 15/02/2019
    Đặc biệt 65132
    Giải nhất
27219
    Giải nhì
20750
71078
    Giải ba
31697
48439
09036
11799
98809
04611
    Giải tư
1896
7354
5909
4400
    Giải năm
8028
5553
7838
4068
0831
8115
    Giải sáu
609
959
670
    Giải bảy
24
80
68
02
Đầu lotto ngày 15/02/2019
0 00, 02, 09, 09, 09,
1 11, 15, 19,
2 24, 28,
3 31, 32, 36, 38, 39,
4
5 50, 53, 54, 59,
6 68, 68,
7 70, 78,
8 80,
9 96, 97, 99,
Đít lotto ngày 15/02/2019
0 00, 50, 70, 80,
1 11, 31,
2 02, 32,
3 53,
4 24, 54,
5 15,
6 36, 96,
7 97,
8 28, 38, 68, 68, 78,
9 09, 09, 09, 19, 39, 59, 99,
*