5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 1-1-2 và 3-1-4 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 15/07/2018
    Đặc biệt 84740
    Giải nhất
15088
    Giải nhì
83141
38821
    Giải ba
48636
37454
64598
99073
35570
04221
    Giải tư
8118
0397
9184
3855
    Giải năm
8823
9549
6644
5081
1614
2990
    Giải sáu
909
620
817
    Giải bảy
38
57
95
58
Đầu lotto ngày 15/07/2018
0 09,
1 14, 17, 18,
2 20, 21, 21, 23,
3 36, 38,
4 40, 41, 44, 49,
5 54, 55, 57, 58,
6
7 70, 73,
8 81, 84, 88,
9 90, 95, 97, 98,
Đít lotto ngày 15/07/2018
0 20, 40, 70, 90,
1 21, 21, 41, 81,
2
3 23, 73,
4 14, 44, 54, 84,
5 55, 95,
6 36,
7 17, 57, 97,
8 18, 38, 58, 88, 98,
9 09, 49,
Kết quả xổ số ngày 16/07/2018
    Đặc biệt 44371
    Giải nhất
38326
    Giải nhì
10518
38657
    Giải ba
38697
47666
68942
18825
29296
54572
    Giải tư
5586
0171
0290
4334
    Giải năm
9029
7133
1571
7084
9038
1203
    Giải sáu
060
041
335
    Giải bảy
40
70
06
07
Đầu lotto ngày 16/07/2018
0 03, 06, 07,
1 18,
2 25, 26, 29,
3 33, 34, 35, 38,
4 40, 41, 42,
5 57,
6 60, 66,
7 70, 71, 71, 71, 72,
8 84, 86,
9 90, 96, 97,
Đít lotto ngày 16/07/2018
0 40, 60, 70, 90,
1 41, 71, 71, 71,
2 42, 72,
3 03, 33,
4 34, 84,
5 25, 35,
6 06, 26, 66, 86, 96,
7 07, 57, 97,
8 18, 38,
9 29,
Kết quả xổ số ngày 17/07/2018
    Đặc biệt 88323
    Giải nhất
12739
    Giải nhì
33074
36293
    Giải ba
66566
88487
05131
09596
71509
48275
    Giải tư
1516
9035
8650
5997
    Giải năm
6839
4460
6258
2707
6424
3259
    Giải sáu
052
972
116
    Giải bảy
19
74
88
17
Đầu lotto ngày 17/07/2018
0 07, 09,
1 16, 16, 17, 19,
2 23, 24,
3 31, 35, 39, 39,
4
5 50, 52, 58, 59,
6 60, 66,
7 72, 74, 74, 75,
8 87, 88,
9 93, 96, 97,
Đít lotto ngày 17/07/2018
0 50, 60,
1 31,
2 52, 72,
3 23, 93,
4 24, 74, 74,
5 35, 75,
6 16, 16, 66, 96,
7 07, 17, 87, 97,
8 58, 88,
9 09, 19, 39, 39, 59,
Kết quả xổ số ngày 18/07/2018
    Đặc biệt 09669
    Giải nhất
89036
    Giải nhì
40022
59729
    Giải ba
13697
86117
03997
95095
35001
03027
    Giải tư
8980
4630
7303
3420
    Giải năm
1249
0203
4353
9665
0677
1756
    Giải sáu
383
976
145
    Giải bảy
45
53
65
37
Đầu lotto ngày 18/07/2018
0 01, 03, 03,
1 17,
2 20, 22, 27, 29,
3 30, 36, 37,
4 45, 45, 49,
5 53, 53, 56,
6 65, 65, 69,
7 76, 77,
8 80, 83,
9 95, 97, 97,
Đít lotto ngày 18/07/2018
0 20, 30, 80,
1 01,
2 22,
3 03, 03, 53, 53, 83,
4
5 45, 45, 65, 65, 95,
6 36, 56, 76,
7 17, 27, 37, 77, 97, 97,
8
9 29, 49, 69,
*