5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 3-3-5 và 6-3-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 18/08/2018
    Đặc biệt 00177
    Giải nhất
22289
    Giải nhì
57860
48409
    Giải ba
67890
77140
59527
80430
03471
32036
    Giải tư
4355
6723
4339
5688
    Giải năm
8676
9779
4414
9619
1433
9171
    Giải sáu
765
966
292
    Giải bảy
35
44
54
46
Đầu lotto ngày 18/08/2018
0 09,
1 14, 19,
2 23, 27,
3 30, 33, 35, 36, 39,
4 40, 44, 46,
5 54, 55,
6 60, 65, 66,
7 71, 71, 76, 77, 79,
8 88, 89,
9 90, 92,
Đít lotto ngày 18/08/2018
0 30, 40, 60, 90,
1 71, 71,
2 92,
3 23, 33,
4 14, 44, 54,
5 35, 55, 65,
6 36, 46, 66, 76,
7 27, 77,
8 88,
9 09, 19, 39, 79, 89,
Kết quả xổ số ngày 19/08/2018
    Đặc biệt 11219
    Giải nhất
41453
    Giải nhì
06491
76098
    Giải ba
24551
58984
52666
67104
14093
16634
    Giải tư
5246
6871
9737
7119
    Giải năm
0499
2059
0139
8152
1503
7221
    Giải sáu
201
965
907
    Giải bảy
65
63
19
91
Đầu lotto ngày 19/08/2018
0 01, 03, 04, 07,
1 19, 19, 19,
2 21,
3 34, 37, 39,
4 46,
5 51, 52, 53, 59,
6 63, 65, 65, 66,
7 71,
8 84,
9 91, 91, 93, 98, 99,
Đít lotto ngày 19/08/2018
0
1 01, 21, 51, 71, 91, 91,
2 52,
3 03, 53, 63, 93,
4 04, 34, 84,
5 65, 65,
6 46, 66,
7 07, 37,
8 98,
9 19, 19, 19, 39, 59, 99,
Kết quả xổ số ngày 20/08/2018
    Đặc biệt 93757
    Giải nhất
35604
    Giải nhì
61096
44364
    Giải ba
99354
59281
60959
15259
08892
25279
    Giải tư
8876
8887
5165
6469
    Giải năm
5485
6159
5596
3190
3158
6451
    Giải sáu
703
387
858
    Giải bảy
78
83
95
53
Đầu lotto ngày 20/08/2018
0 03, 04,
1
2
3
4
5 51, 53, 54, 57, 58, 58, 59, 59, 59,
6 64, 65, 69,
7 76, 78, 79,
8 81, 83, 85, 87, 87,
9 90, 92, 95, 96, 96,
Đít lotto ngày 20/08/2018
0 90,
1 51, 81,
2 92,
3 03, 53, 83,
4 04, 54, 64,
5 65, 85, 95,
6 76, 96, 96,
7 57, 87, 87,
8 58, 58, 78,
9 59, 59, 59, 69, 79,
Kết quả xổ số ngày 21/08/2018
    Đặc biệt 92056
    Giải nhất
38670
    Giải nhì
79011
93194
    Giải ba
32880
33677
82474
91971
86071
86620
    Giải tư
5372
7570
2368
1723
    Giải năm
8031
8660
3475
1179
3756
3319
    Giải sáu
998
865
755
    Giải bảy
44
49
76
26
Đầu lotto ngày 21/08/2018
0
1 11, 19,
2 20, 23, 26,
3 31,
4 44, 49,
5 55, 56, 56,
6 60, 65, 68,
7 70, 70, 71, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79,
8 80,
9 94, 98,
Đít lotto ngày 21/08/2018
0 20, 60, 70, 70, 80,
1 11, 31, 71, 71,
2 72,
3 23,
4 44, 74, 94,
5 55, 65, 75,
6 26, 56, 56, 76,
7 77,
8 68, 98,
9 19, 49, 79,
*