5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 4 ngày được tạo với 2 vị trí 3-6-4 và 4-2-4 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 22/05/2018
    Đặc biệt 81330
    Giải nhất
19024
    Giải nhì
18124
78679
    Giải ba
43885
06760
25314
51693
25372
87564
    Giải tư
6334
8572
7030
7216
    Giải năm
3208
2109
9436
5665
7552
7991
    Giải sáu
911
773
211
    Giải bảy
71
60
76
72
Đầu lotto ngày 22/05/2018
0 08, 09,
1 11, 11, 14, 16,
2 24, 24,
3 30, 30, 34, 36,
4
5 52,
6 60, 60, 64, 65,
7 71, 72, 72, 72, 73, 76, 79,
8 85,
9 91, 93,
Đít lotto ngày 22/05/2018
0 30, 30, 60, 60,
1 11, 11, 71, 91,
2 52, 72, 72, 72,
3 73, 93,
4 14, 24, 24, 34, 64,
5 65, 85,
6 16, 36, 76,
7
8 08,
9 09, 79,
Kết quả xổ số ngày 23/05/2018
    Đặc biệt 37544
    Giải nhất
86683
    Giải nhì
89324
68549
    Giải ba
08603
29724
08391
34033
25487
53176
    Giải tư
3567
9251
2471
6977
    Giải năm
3916
0472
3873
9966
9940
5142
    Giải sáu
672
222
661
    Giải bảy
82
17
99
94
Đầu lotto ngày 23/05/2018
0 03,
1 16, 17,
2 22, 24, 24,
3 33,
4 40, 42, 44, 49,
5 51,
6 61, 66, 67,
7 71, 72, 72, 73, 76, 77,
8 82, 83, 87,
9 91, 94, 99,
Đít lotto ngày 23/05/2018
0 40,
1 51, 61, 71, 91,
2 22, 42, 72, 72, 82,
3 03, 33, 73, 83,
4 24, 24, 44, 94,
5
6 16, 66, 76,
7 17, 67, 77, 87,
8
9 49, 99,
Kết quả xổ số ngày 24/05/2018
    Đặc biệt 42876
    Giải nhất
19449
    Giải nhì
26883
48018
    Giải ba
95699
48052
93001
58938
02285
66341
    Giải tư
1565
5482
8448
0774
    Giải năm
8791
8042
0992
3709
9431
0546
    Giải sáu
327
146
876
    Giải bảy
53
43
54
52
Đầu lotto ngày 24/05/2018
0 01, 09,
1 18,
2 27,
3 31, 38,
4 41, 42, 43, 46, 46, 48, 49,
5 52, 52, 53, 54,
6 65,
7 74, 76, 76,
8 82, 83, 85,
9 91, 92, 99,
Đít lotto ngày 24/05/2018
0
1 01, 31, 41, 91,
2 42, 52, 52, 82, 92,
3 43, 53, 83,
4 54, 74,
5 65, 85,
6 46, 46, 76, 76,
7 27,
8 18, 38, 48,
9 09, 49, 99,
Kết quả xổ số ngày 25/05/2018
    Đặc biệt 89936
    Giải nhất
92694
    Giải nhì
62170
63572
    Giải ba
51396
67295
81548
78652
23679
58275
    Giải tư
5337
5944
8805
1944
    Giải năm
9721
6739
3545
3059
6456
8621
    Giải sáu
435
048
344
    Giải bảy
55
29
84
11
Đầu lotto ngày 25/05/2018
0 05,
1 11,
2 21, 21, 29,
3 35, 36, 37, 39,
4 44, 44, 44, 45, 48, 48,
5 52, 55, 56, 59,
6
7 70, 72, 75, 79,
8 84,
9 94, 95, 96,
Đít lotto ngày 25/05/2018
0 70,
1 11, 21, 21,
2 52, 72,
3
4 44, 44, 44, 84, 94,
5 05, 35, 45, 55, 75, 95,
6 36, 56, 96,
7 37,
8 48, 48,
9 29, 39, 59, 79,
*