5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 7 ngày được tạo với 2 vị trí 0-1-2 và 3-2-1 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 15/09/2018
    Đặc biệt 59077
    Giải nhất
60870
    Giải nhì
44532
40380
    Giải ba
46807
12001
03419
30123
62780
94445
    Giải tư
3932
8318
9210
4290
    Giải năm
8393
3883
1102
2656
4860
8068
    Giải sáu
888
948
794
    Giải bảy
37
17
59
78
Đầu lotto ngày 15/09/2018
0 01, 02, 07,
1 10, 17, 18, 19,
2 23,
3 32, 32, 37,
4 45, 48,
5 56, 59,
6 60, 68,
7 70, 77, 78,
8 80, 80, 83, 88,
9 90, 93, 94,
Đít lotto ngày 15/09/2018
0 10, 60, 70, 80, 80, 90,
1 01,
2 02, 32, 32,
3 23, 83, 93,
4 94,
5 45,
6 56,
7 07, 17, 37, 77,
8 18, 48, 68, 78, 88,
9 19, 59,
Kết quả xổ số ngày 16/09/2018
    Đặc biệt 32963
    Giải nhất
57442
    Giải nhì
22529
01533
    Giải ba
34923
79583
27961
68131
32927
11825
    Giải tư
2738
6215
9018
0622
    Giải năm
7387
6120
9926
5658
8499
0672
    Giải sáu
763
207
045
    Giải bảy
75
77
88
82
Đầu lotto ngày 16/09/2018
0 07,
1 15, 18,
2 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29,
3 31, 33, 38,
4 42, 45,
5 58,
6 61, 63, 63,
7 72, 75, 77,
8 82, 83, 87, 88,
9 99,
Đít lotto ngày 16/09/2018
0 20,
1 31, 61,
2 22, 42, 72, 82,
3 23, 33, 63, 63, 83,
4
5 15, 25, 45, 75,
6 26,
7 07, 27, 77, 87,
8 18, 38, 58, 88,
9 29, 99,
Kết quả xổ số ngày 17/09/2018
    Đặc biệt 93143
    Giải nhất
33294
    Giải nhì
36194
84505
    Giải ba
05854
87834
78812
97640
23718
18009
    Giải tư
8272
7889
8599
5444
    Giải năm
6743
0476
7810
6371
2971
7325
    Giải sáu
687
928
176
    Giải bảy
03
94
63
00
Đầu lotto ngày 17/09/2018
0 00, 03, 05, 09,
1 10, 12, 18,
2 25, 28,
3 34,
4 40, 43, 43, 44,
5 54,
6 63,
7 71, 71, 72, 76, 76,
8 87, 89,
9 94, 94, 94, 99,
Đít lotto ngày 17/09/2018
0 00, 10, 40,
1 71, 71,
2 12, 72,
3 03, 43, 43, 63,
4 34, 44, 54, 94, 94, 94,
5 05, 25,
6 76, 76,
7 87,
8 18, 28,
9 09, 89, 99,
Kết quả xổ số ngày 18/09/2018
    Đặc biệt 91720
    Giải nhất
46238
    Giải nhì
85437
02342
    Giải ba
96158
19088
21463
57310
53332
74117
    Giải tư
6645
5537
5400
7620
    Giải năm
9674
5497
9306
9920
5132
4091
    Giải sáu
126
655
658
    Giải bảy
34
90
96
19
Đầu lotto ngày 18/09/2018
0 00, 06,
1 10, 17, 19,
2 20, 20, 20, 26,
3 32, 32, 34, 37, 37, 38,
4 42, 45,
5 55, 58, 58,
6 63,
7 74,
8 88,
9 90, 91, 96, 97,
Đít lotto ngày 18/09/2018
0 00, 10, 20, 20, 20, 90,
1 91,
2 32, 32, 42,
3 63,
4 34, 74,
5 45, 55,
6 06, 26, 96,
7 17, 37, 37, 97,
8 38, 58, 58, 88,
9 19,
Kết quả xổ số ngày 19/09/2018
    Đặc biệt 96177
    Giải nhất
66140
    Giải nhì
94217
08508
    Giải ba
36240
17987
67583
17113
10151
85781
    Giải tư
9808
3449
4965
4217
    Giải năm
2257
5977
4953
3851
1657
1320
    Giải sáu
574
130
069
    Giải bảy
81
62
30
82
Đầu lotto ngày 19/09/2018
0 08, 08,
1 13, 17, 17,
2 20,
3 30, 30,
4 40, 40, 49,
5 51, 51, 53, 57, 57,
6 62, 65, 69,
7 74, 77, 77,
8 81, 81, 82, 83, 87,
9
Đít lotto ngày 19/09/2018
0 20, 30, 30, 40, 40,
1 51, 51, 81, 81,
2 62, 82,
3 13, 53, 83,
4 74,
5 65,
6
7 17, 17, 57, 57, 77, 77, 87,
8 08, 08,
9 49, 69,
Kết quả xổ số ngày 20/09/2018
    Đặc biệt 03096
    Giải nhất
58682
    Giải nhì
04578
29574
    Giải ba
24877
52536
80289
13331
15632
53890
    Giải tư
3136
0329
0063
5939
    Giải năm
9999
8675
0488
7855
3699
9768
    Giải sáu
128
326
981
    Giải bảy
82
36
62
41
Đầu lotto ngày 20/09/2018
0
1
2 26, 28, 29,
3 31, 32, 36, 36, 36, 39,
4 41,
5 55,
6 62, 63, 68,
7 74, 75, 77, 78,
8 81, 82, 82, 88, 89,
9 90, 96, 99, 99,
Đít lotto ngày 20/09/2018
0 90,
1 31, 41, 81,
2 32, 62, 82, 82,
3 63,
4 74,
5 55, 75,
6 26, 36, 36, 36, 96,
7 77,
8 28, 68, 78, 88,
9 29, 39, 89, 99, 99,
Kết quả xổ số ngày 21/09/2018
    Đặc biệt 31221
    Giải nhất
67255
    Giải nhì
44069
84551
    Giải ba
96767
39359
09902
17284
67390
24710
    Giải tư
0412
1704
1549
2348
    Giải năm
5252
6717
7041
5213
7569
9200
    Giải sáu
772
023
654
    Giải bảy
83
03
29
13
Đầu lotto ngày 21/09/2018
0 00, 02, 03, 04,
1 10, 12, 13, 13, 17,
2 21, 23, 29,
3
4 41, 48, 49,
5 51, 52, 54, 55, 59,
6 67, 69, 69,
7 72,
8 83, 84,
9 90,
Đít lotto ngày 21/09/2018
0 00, 10, 90,
1 21, 41, 51,
2 02, 12, 52, 72,
3 03, 13, 13, 23, 83,
4 04, 54, 84,
5 55,
6
7 17, 67,
8 48,
9 29, 49, 59, 69, 69,
*