5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 5 ngày được tạo với 2 vị trí 1-1-4 và 3-4-2 .
Quay về danh sách cầu
Kết quả xổ số ngày 17/06/2018
    Đặc biệt 83564
    Giải nhất
01838
    Giải nhì
44635
90054
    Giải ba
95808
31304
68664
87891
15561
80316
    Giải tư
5047
9059
6878
1197
    Giải năm
0836
7639
6640
3987
4988
0340
    Giải sáu
487
673
002
    Giải bảy
83
39
06
81
Đầu lotto ngày 17/06/2018
0 02, 04, 06, 08,
1 16,
2
3 35, 36, 38, 39, 39,
4 40, 40, 47,
5 54, 59,
6 61, 64, 64,
7 73, 78,
8 81, 83, 87, 87, 88,
9 91, 97,
Đít lotto ngày 17/06/2018
0 40, 40,
1 61, 81, 91,
2 02,
3 73, 83,
4 04, 54, 64, 64,
5 35,
6 06, 16, 36,
7 47, 87, 87, 97,
8 08, 38, 78, 88,
9 39, 39, 59,
Kết quả xổ số ngày 18/06/2018
    Đặc biệt 86133
    Giải nhất
56697
    Giải nhì
41104
06349
    Giải ba
28749
27284
04137
37947
41001
78224
    Giải tư
1780
7596
4593
5824
    Giải năm
1391
2673
8181
7399
3851
4870
    Giải sáu
501
069
440
    Giải bảy
34
88
53
68
Đầu lotto ngày 18/06/2018
0 01, 01, 04,
1
2 24, 24,
3 33, 34, 37,
4 40, 47, 49, 49,
5 51, 53,
6 68, 69,
7 70, 73,
8 80, 81, 84, 88,
9 91, 93, 96, 97, 99,
Đít lotto ngày 18/06/2018
0 40, 70, 80,
1 01, 01, 51, 81, 91,
2
3 33, 53, 73, 93,
4 04, 24, 24, 34, 84,
5
6 96,
7 37, 47, 97,
8 68, 88,
9 49, 49, 69, 99,
Kết quả xổ số ngày 19/06/2018
    Đặc biệt 15489
    Giải nhất
86695
    Giải nhì
68207
67905
    Giải ba
00096
67004
18355
81739
29737
15954
    Giải tư
3858
9099
1147
6636
    Giải năm
2890
3280
8190
5703
1251
7168
    Giải sáu
509
244
565
    Giải bảy
71
41
66
27
Đầu lotto ngày 19/06/2018
0 03, 04, 05, 07, 09,
1
2 27,
3 36, 37, 39,
4 41, 44, 47,
5 51, 54, 55, 58,
6 65, 66, 68,
7 71,
8 80, 89,
9 90, 90, 95, 96, 99,
Đít lotto ngày 19/06/2018
0 80, 90, 90,
1 41, 51, 71,
2
3 03,
4 04, 44, 54,
5 05, 55, 65, 95,
6 36, 66, 96,
7 07, 27, 37, 47,
8 58, 68,
9 09, 39, 89, 99,
Kết quả xổ số ngày 20/06/2018
    Đặc biệt 81615
    Giải nhất
64598
    Giải nhì
77577
15569
    Giải ba
42049
65582
12321
81482
87368
25578
    Giải tư
5363
4650
7013
1617
    Giải năm
5039
2768
7517
1953
5007
9911
    Giải sáu
470
150
961
    Giải bảy
58
78
45
84
Đầu lotto ngày 20/06/2018
0 07,
1 11, 13, 15, 17, 17,
2 21,
3 39,
4 45, 49,
5 50, 50, 53, 58,
6 61, 63, 68, 68, 69,
7 70, 77, 78, 78,
8 82, 82, 84,
9 98,
Đít lotto ngày 20/06/2018
0 50, 50, 70,
1 11, 21, 61,
2 82, 82,
3 13, 53, 63,
4 84,
5 15, 45,
6
7 07, 17, 17, 77,
8 58, 68, 68, 78, 78, 98,
9 39, 49, 69,
Kết quả xổ số ngày 21/06/2018
    Đặc biệt 57997
    Giải nhất
17000
    Giải nhì
68636
22107
    Giải ba
49826
32658
76478
62499
94156
09477
    Giải tư
3063
1872
2760
1652
    Giải năm
0985
0061
4296
2820
4586
5378
    Giải sáu
773
386
403
    Giải bảy
72
46
68
56
Đầu lotto ngày 21/06/2018
0 00, 03, 07,
1
2 20, 26,
3 36,
4 46,
5 52, 56, 56, 58,
6 60, 61, 63, 68,
7 72, 72, 73, 77, 78, 78,
8 85, 86, 86,
9 96, 97, 99,
Đít lotto ngày 21/06/2018
0 00, 20, 60,
1 61,
2 52, 72, 72,
3 03, 63, 73,
4
5 85,
6 26, 36, 46, 56, 56, 86, 86, 96,
7 07, 77, 97,
8 58, 68, 78, 78,
9 99,
*