5

Soi cầu đặc biệt tổng miền bắc

Soi cầu không chỉ để bắt lotto, mà còn có thể bắt được GIẢI ĐẶC BIỆT. Soi cầu tổng bắt các vị trí ghép thành các bộ số có tổng về dài ngày.

XEM CẦU ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY THEO ĐÁNH GIÁ CỦA KETQUAPLUS 

Chọn số ngày đường cầu kéo dài. Công cụ sẽ hiện danh sách các cầu có số ngày lớn hơn hoặc bằng ngày bạn chọn.

Ngoài ra, chúng tôi đã tự mình chọn những cầu đẹp nhất trong ngày, bạn có thể tham khảo tại bài soi cầu hàng ngày

Soi cầu lotto
Chọn độ dài của cầu: 4 ngày
*