banner ads

Dự Đoán Kết Quả xổ số miền Bắc

  • Images

    TRANG DỰ ĐOÁN

  • Edit

    SỐ NUÔI 2 NGÀY

  • Edit

    TIN NHẮN DỰ ĐOÁN

  • DỊCH VỤ iVIP


Dự đoán hằng ngày

Đây là các dự đoán xổ số, thống kê và phân tích về kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày của các chuyên gia ketquaplus. Rất mong các dự đoán kết quả này này sẽ giúp các bạn tham khảo để đưa ra được dự đoán của riêng mình một cách hiệu quả. Lưu ý hiện tại website mới chỉ có dự đoán kết quả xổ số miền Bắc, trong tương lai ketquaplus sẽ cập nhật thêm cả xổ số miền Nam và xổ số miền Trung.

Dự đoán hàng ngày 09/10/2014

Hôm nay cặp đẹp để đánh nằm ở hết lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày. 

Lotto cặp nuôi 3 ngày đang ăn liền 2 khung

Lotto cặp nuôi 2 ngày đã lấy lại phong độ. Giờ đang  ăn thông 6 khung 

 Nếu cần biết cặp số của lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em vào link:

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay 

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 07/10/2014

Cụ thể với số vốn 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau: 

 Cặp số đẹp hàng ngày Cách vào tiền
                16  (Ăn 16) 25 điểm (đánh chính)
 56 10 điểm (đánh lót)
 ( Để hiệu quả nhất, bạn chơi cả 2 số chính - lót và vào điểm theo hướng dẫn ) 

 

--> Anh em chú ý:

Lotto cặp nuôi 3 ngày trở lại rực rỡ bằng việc  ăn 2 nháy ngày hôm qua.  Khả năng sẽ ăn liên tiếp nhiều khung là rất cao.

Lotto cặp nuôi 2 ngày đã lấy lại phong độ,  đang ăn thông 4 khung 

 Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay 

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 05/10/2014

Hôm nay không có cặp đẹp nào để đánh hàng ngày. Tuy nhiên, anh em chú ý: 

Lotto cặp nuôi 3 ngày vào khung mới, khả năng  ăn ngay khung này rất cao 

Lotto cặp nuôi 2 ngày đã lấy lại phong độ. Giờ đang  ăn thông 3 khung 

 Nếu cần biết cặp số của lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em vào link:

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay 

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 04/10/2014

Cụ thể với số vốn 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau: 

 Cặp số đẹp hàng ngày Cách vào tiền
 06 25 điểm (đánh chính)
                26 (Ăn 26) 10 điểm (đánh lót)
 ( Để hiệu quả nhất, bạn chơi cả 2 số chính - lót và vào điểm theo hướng dẫn ) 

 

--> Anh em chú ý:

Lotto cặp nuôi 3 ngày đang tiếp tục  ăn thông 12 khung 

- Lotto cặp nuôi 2 ngày đã lấy lại phong độ, về liên tiếp 2 ngày, 03/10 ăn 36** 

 Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay 

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 03/10/2014

Cụ thể với số vốn 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau: 

 Cặp số đẹp hàng ngày Cách vào tiền
 48 25 điểm (đánh chính)
 86 10 điểm (đánh lót)
 ( Để hiệu quả nhất, bạn chơi cả 2 số chính - lót và vào điểm theo hướng dẫn ) 

 

--> Anh em chú ý:

Lotto cặp nuôi 3 ngày đã tiếp tục  ăn thông 12 khung 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 21/09/2014

Hôm nay không có cặp số đẹp nào để đánh trong ngày, nên anh em chủ động chuyển hướng sang phương pháp khác. 

- Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 12 khung 

Lotto cặp nuôi 3 ngày đã tiếp tục  ăn thông đến khung thứ 5 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 20/09/2014

 Cụ thể với số vốn 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau: 

 Cặp số đẹp hàng ngày Cách vào tiền
 04 25 điểm (đánh chính)
 92 10 điểm (đánh lót)
 ( Để hiệu quả nhất, bạn chơi cả 2 số chính - lót và vào điểm theo hướng dẫn ) 

 

--> Anh em chú ý:

- Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 10 khung 

Lotto cặp nuôi 3 ngày đã tiếp tục  ăn thông đến khung thứ 4 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 19/09/2014

 Cụ thể với số vốn 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau: 

 Cặp số đẹp hàng ngày Cách vào tiền
                06 (Ăn 06) 25 điểm (đánh chính)
61 10 điểm (đánh lót)
 ( Để hiệu quả nhất, bạn chơi cả 2 số chính - lót và vào điểm theo hướng dẫn ) 

 

--> Anh em chú ý:

- Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 10 khung 

- Lotto cặp nuôi 3 ngày đã tiếp tục  ăn thông đến khung thứ 4 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay


Dự đoán hàng ngày 18/09/2014

   Thông báo:   

- Dự đoán hàng ngày đang trong dây đen nên tạm nghỉ mấy ngày.

- Anh em chú ý là:

 Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 10 khung 

--> Đặc biệt là cặp chơi của khung thứ 10 này có: 48 về 2 nháy

 

- Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

 

Dự đoán hàng ngày 12/09/2014

   Thông báo:   

- Dự đoán hàng ngày đang trong dây đen nên tạm nghỉ mấy ngày.

- Anh em chú ý là:

1. Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm này  đã ăn thông 7 khung 

2. Còn Lotto cặp nuôi 3 ngày  đã ăn thông 6 khung 

 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày, 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

 

Các phương pháp hiệu quả khác