banner ads

Dự Đoán Kết Quả xổ số miền Bắc

  • Images

    TRANG DỰ ĐOÁN

  • Edit

    SỐ NUÔI 2 NGÀY

  • Edit

    TIN NHẮN DỰ ĐOÁN

  • DỊCH VỤ iVIP


Dự đoán hằng ngày

Đây là các dự đoán xổ số, thống kê và phân tích về kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày của các chuyên gia ketquaplus. Rất mong các dự đoán kết quả này này sẽ giúp các bạn tham khảo để đưa ra được dự đoán của riêng mình một cách hiệu quả. Lưu ý hiện tại website mới chỉ có dự đoán kết quả xổ số miền Bắc, trong tương lai ketquaplus sẽ cập nhật thêm cả xổ số miền Nam và xổ số miền Trung.

Dự đoán hàng ngày 21/09/2014

Hôm nay không có cặp số đẹp nào để đánh trong ngày, nên anh em chủ động chuyển hướng sang phương pháp khác. 

- Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 12 khung 

Lotto cặp nuôi 3 ngày đã tiếp tục  ăn thông đến khung thứ 5 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 20/09/2014

 Cụ thể với số vốn 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau: 

 Cặp số đẹp hàng ngày Cách vào tiền
 04 25 điểm (đánh chính)
 92 10 điểm (đánh lót)
 ( Để hiệu quả nhất, bạn chơi cả 2 số chính - lót và vào điểm theo hướng dẫn ) 

 

--> Anh em chú ý:

- Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 10 khung 

Lotto cặp nuôi 3 ngày đã tiếp tục  ăn thông đến khung thứ 4 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 19/09/2014

 Cụ thể với số vốn 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau: 

 Cặp số đẹp hàng ngày Cách vào tiền
                06 (Ăn 06) 25 điểm (đánh chính)
61 10 điểm (đánh lót)
 ( Để hiệu quả nhất, bạn chơi cả 2 số chính - lót và vào điểm theo hướng dẫn ) 

 

--> Anh em chú ý:

- Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 10 khung 

- Lotto cặp nuôi 3 ngày đã tiếp tục  ăn thông đến khung thứ 4 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay


Dự đoán hàng ngày 18/09/2014

   Thông báo:   

- Dự đoán hàng ngày đang trong dây đen nên tạm nghỉ mấy ngày.

- Anh em chú ý là:

 Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm hiện tại  đã ăn thông 10 khung 

--> Đặc biệt là cặp chơi của khung thứ 10 này có: 48 về 2 nháy

 

- Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày và 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

 

Dự đoán hàng ngày 12/09/2014

   Thông báo:   

- Dự đoán hàng ngày đang trong dây đen nên tạm nghỉ mấy ngày.

- Anh em chú ý là:

1. Lotto cặp nuôi 2 ngày đến thời điểm này  đã ăn thông 7 khung 

2. Còn Lotto cặp nuôi 3 ngày  đã ăn thông 6 khung 

 

Nếu chưa biết đến lotto nuôi 2 ngày, 3 ngày thì mời anh em tham khảo ở link bên dưới:  

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

 

Dự đoán hàng ngày 08/09/2014

   Thông báo:   

- Dự đoán hàng ngày đang trong dây đen nên tạm nghỉ mấy ngày.

- Anh em nên chuyển hướng sang ngay phương pháp cặp nuôi 2 ngày và 3 ngày  đều đang ăn thông 4 khung 

 Anh em tham khảo ở link bên dưới: 

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

 

 

 

Dự đoán hàng ngày 07/09/2014

   Thông báo:   

- Dự đoán hàng ngày đang trong dây đen nên tạm nghỉ.

- Anh em nên chuyển hướng sang phương pháp cặp nuôi 2 ngày và 3 ngày  đã đang ăn thông 2 khung 

- Vào ngay đường dẫn ở dưới để chiến thắng đi anh em : 

Lotto cặp nuôi 2 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/27-lotto-cap-nuoi-2-ngay

Lotto cặp nuôi 3 ngày: http://ketquaplus.com/thong-ke-vip/14-lotto-cap-nuoi-3-ngay

Dự đoán hàng ngày 06/09/2014

Số đẹp trong ngày: 

- 28

- 52 

- 72 


Chú ý:

 - Nếu bạn chơi theo số đẹp hàng ngày thì bạn hãy xác định tâm lý thất bại. Đây là nơi dành cho cao thủ hẳn, hoặc dành cho các bạn muốn tìm cảm giác bán nhà.

- Chúng tôi khuyến khích bạn chơi "cặp lotto nuôi 2 ngày" và "cặp lotto nuôi 3 ngày", rủi ro của bạn sẽ giảm đi đáng kể.

- Trường hợp vẫn liều lĩnh thì bạn cũng nên biết: Cả 3 số trên đều được chọn lọc từ 5050 cặp số dựa trên rất nhiều phương pháp thống kê của ketquaplus, nên xác suất là tương tự nhau. Tuy nhiên bạn nên chọn 1 trong 3 số để chơi.

Dự đoán hàng ngày 05/09/2014

Số đẹp trong ngày: 

- 68

- 31 (Ăn 31: 2 nháy)

- 85 


Chú ý:

 - Nếu bạn chơi theo số đẹp hàng ngày thì bạn hãy xác định tâm lý thất bại. Đây là nơi dành cho cao thủ hẳn, hoặc dành cho các bạn muốn tìm cảm giác bán nhà.

- Chúng tôi khuyến khích bạn chơi "cặp lotto nuôi 2 ngày" và "cặp lotto nuôi 3 ngày", rủi ro của bạn sẽ giảm đi đáng kể.

- Trường hợp vẫn liều lĩnh thì bạn cũng nên biết: Cả 3 số trên đều được chọn lọc từ 5050 cặp số dựa trên rất nhiều phương pháp thống kê của ketquaplus, nên xác suất là tương tự nhau. Tuy nhiên bạn nên chọn 1 trong 3 số để chơi.

Dự đoán hàng ngày 04/09/2014

Số đẹp trong ngày: 

- 04 (Ăn 04)

- 18 

- 71  (Ăn 71)


Chú ý:

 - Nếu bạn chơi theo số đẹp hàng ngày thì bạn hãy xác định tâm lý thất bại. Đây là nơi dành cho cao thủ hẳn, hoặc dành cho các bạn muốn tìm cảm giác bán nhà.

- Chúng tôi khuyến khích bạn chơi "cặp lotto nuôi 2 ngày" và "cặp lotto nuôi 3 ngày", rủi ro của bạn sẽ giảm đi đáng kể.

- Trường hợp vẫn liều lĩnh thì bạn cũng nên biết: Cả 3 số trên đều được chọn lọc từ 5050 cặp số dựa trên rất nhiều phương pháp thống kê của ketquaplus, nên xác suất là tương tự nhau. Tuy nhiên bạn nên chọn 1 trong 3 số để chơi.

Các phương pháp hiệu quả khác