banner ads

Dự Đoán Kết Quả xổ số miền Bắc

  • Images

    TRANG DỰ ĐOÁN

  • Edit

    SỐ NUÔI 2 NGÀY

  • Edit

    THỐNG KÊ BẠC NHỚ

  • DỊCH VỤ iVIP


Lotto cặp nuôi 3 ngày

Nội dung:
- Số vốn yêu cầu: Giả sử mức lãi đặt ra là 500k/ngày thì số vốn an toàn của bạn phải là 6500k. (Tùy theo mức lãi các bạn đặt ra mà chuẩn bị số vốn cho phù hợp)
- Phương pháp vào tiền: Ngày 1: 1x, ngày 2: 3x, ngày 3: 10x.
Giả sử với số vốn như ở trên thì ta vào tiền như sau: Ngày 1: Mỗi con 10đ, ngày 2: Mỗi con 30đ, ngày 3: Mỗi con 100đ. Khi ra 1 con thì ta vào nuôi cặp khác.
- Phương pháp bắt số: Đây là cách chơi theo kiểu phục kích, đợi cặp nào có nhiều dấu hiệu nổ và kết hợp nhiều phương pháp với nhau để chọn ra số nuôi.

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 25/07 - 27/07

Bạn cần đăng ký THÀNH VIÊN VIP để có thể tham khảo được dự đoán hôm nay của ketquaplus
Số đẹp ngày hôm nay chỉ dành cho VIP. Tìm hiểu thêm

Đăng nhập

Đăng ký

Xem phương pháp khác Đăng ký nhận tin nhắn dự đoán

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 22/07 - 24/07

22/07: Ngày 1: 39 93

23/07: Ngày 2: 37 73

24/07: Ngày 3: 37 73

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 19/07 - 21/07

19/07: Ngày 1: 03.30

20/07: Ngày 2: 00.55

21/07: Ngày 3: 68.86

(Ăn 86 ngày 3 - 21/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 17/07 - 19/07

17/07: Ngày 1: 04 40

18/07: Ngày 2: 04 40 

(Ăn 40 ngày 2 - 18/07) 

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 16/07 - 18/07

16/07: Ngày 1: 78 87

(Ăn 87 ngày 1 - 16/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 13/07 - 15/07

13/07: Ngày 1: 25;52

14/07: Ngày 2: 25;52

15/07: Ngày 3: 04;40

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 11/07 - 13/07

11/07: Ngày 1: 33.88

12/07: Ngày 2: 47 74

(Ăn 47 ngày 2 - 12/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 10/07 - 12/07

10/07: Ngày 1: 59 95

(Ăn 59 ngày 1 - 10/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 09/07 - 11/07

09/07: Ngày 1: 19 91

(Ăn 91 ngày 1 - 09/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 06/07 - 08/07

06/07: Ngày 1: 37 73

07/07: Ngày 2: 37 73

08/07: Ngày 3: 27 72

(Ăn 72 ngày 3 - 08/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 04/07 - 06/07

04/07: Ngày 1: 36 63

05/07: Ngày 2: 36 63

(Ăn 63  ngày 2 - 05/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 03/07 - 05/07

03/07: Ngày 1: 26 62

(Ăn 26 ngày 1 - 03/07)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 30/06 - 02/07

30/06: Ngày 1: 56 65

01/07: Ngày 2: 56 65

02/07: Ngày 3: 08 80

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 28/06 - 30/06

28/06: Ngày 1: 47 74

29/06: Ngày 2: 47 74

(Ăn 47 ngày 2 - 29/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 27/06 - 29/06

27/06: Ngày 1: 06 60

(Ăn 60 ngày 1 - 27/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 25/06 - 27/06

25/06: Ngày 1: 09 90

26/06: Ngày 2: 09 90

(Ăn 09 ngày 2 09 - 26/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 24/06 - 26/06

24/06: Ngày 1: 38 83

(Ăn 38 ngày 1 - 24/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 22/06 - 24/06

22/06: Ngày 1: 18 81

23/06: Ngày 2: 18 81

(Ăn 81 ngày 2 - 23/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 21/06 - 23/06

21/06: Ngày 1: 38 83

(Ăn 83 ngày 1 - 21/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 19/06 - 21/06

19/06: Ngày 1: 13 31

20/06: Ngày 2: 69 96

(Ăn 69 ngày 2 - 20/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 17/06 - 19/06

17/06: Ngày 1: 05.50

18/06: Ngày 2: 58.85

(Ăn 85 ngày 2 - 18/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 14/06 - 16/06

14/06: Ngày 1: 06.60

15/06: Ngày 2: 06.60

16/06: Ngày 3: 89.98

(Ăn 89 ngày 3 - 16/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 12/06 - 14/06

12/06: Ngày 1: 89.98

13/06: Ngày 2: 89.98

(Ăn 89.89.98 ngày 2 - 13/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 10/06 - 12/06

10/06: Ngày 1: 24 42

11/06: Ngày 2: 13.31

(Ăn 31 ngày 2 - 11/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 07/06 - 09/06

07/06: Ngày 1: 38.83

08/06: Ngày 2: 38.83

09/06: Ngày 3: 38.83

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 06/06 - 08/06

06/06: Ngày 1: 68.86

(Ăn 68 ngày 1 - 06/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 05/06 - 11/06

05/06: Ngày 1: 24.42

(Ăn 24 ngày 1 - 05/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 04/06 - 06/06

04/06: Ngày 1: 56.65

(Ăn 56 ngày 1 - 04/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 03/06 - 05/06

03/06: Ngày 1: 68.86

(Ăn 86.86 ngày 1 - 03/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 31/05 - 02/06

31/05: Ngày 1: 26.62

01/06: Ngày 2: 26;62

02/06: Ngày 3: 37.73

(Ăn 73 ngày 3 - 02/06)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 28/05 - 30/05

28/05: Ngày 1: 78.87

29/05: Ngày 2: 78.87

30/05: Ngày 3: 29.53

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 25/05 - 27/05

25/05: NGày 1: 15;51

26/05: Ngày 2: 48.84

27/05: Ngày 3: 77.52

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 24/05 - 26/05

24/05: Ngày 1: 38.83

(Ăn 38.83 ngày 1 - 24/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 21/05 - 23/05

21/05: Ngày 1: 23;32

22/05: Ngày 2: 23;32

23/05: Ngày 3: 23;32

(Ăn 23 ngày 3 - 23/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 19/05 - 21/05

19/05: Ngày 1: 45.54

20/05: Ngày 2: 45.54

(Ăn 54 ngày 2 - 20/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 18/05 - 20/05

18/05: Ngày 1: 58.85

(Ăn 85 ngày 1 - 18/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 16/05 - 18/05

16/05: Ngày 1: 49.94

17/05: Ngày 2: 49.94

(Ăn 49 ngày  2 - 17/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 15/05 - 17/05

15/05: Ngày 1: 01.10

(Ăn 01 ngày 1 - 15/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 14/05 - 16/05

14/05: Ngày 1: 04.40

(Ăn 04 ngày 1 - 14/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 13/05 - 15/05

13/05: Ngày 1: 06 60

(Ăn 60 ngày 1 - 13/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 10/05 - 12/05

10/05: Ngày 1: 78.87

11/05: Ngày 2: 68;86

12/05: Ngày 3: 68;86

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 09/05 - 11/05

09/05: Ngày 1: 16.61

 (Ăn 16 ngày 1 - 09/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 08/05 - 10/05

08/05: Ngày 1: 23 32

(Ăn 32 ngày 1 - 08/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 06/05 - 08/05

06/04: Ngày 1: 07.70

07/04: Ngày 2: 58;85

(Ăn 85 ngày 2 - 07/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 03/05 - 05/05

03/05: Ngày 1: 48;84

04/05: Ngày 2: 48;84

05/05: Ngày 3: 49;94

Ai chưa chơi thì bắt đầu vào 49;94 khung 2 ngày, ai vào tiền rồi thì dự phòng vốn chơi thêm ngày 4 cho cặp 49;94.

(Ăn 49.94 ngày 3 - 05/05)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 30/04 - 02/05

30/04: Ngày 1: 48;84

01/05: Ngày 2: 27;72

02/05: NGày 3: 27;72

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 29/04 - 01/05

29/04: Ngày 1: 28.82

(Ăn 28 ngày 1 - 29/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 27/04 - 29/04

27/04: Ngày 1: 38;83

28/04: Ngày 2: 38;83

(Ăn 83 ngày 2 - 28/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 25/04 - 27/04

25/04: Ngày 1: 16.61

26/04: Ngày 2: 16.61

(Ăn 16,61,61,61 ngày 2 - 26/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 22/04 - 24/04

22/04: Ngày 1: 09.90

23/04: Ngày 2: 09.90 

24/04: NGày 3: 23;32

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 21/04 - 23/04

21/04: Ngày 1: 14.41

(Ăn 41 ngày 1 - 21/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 19/04 - 21/04

19/04: Ngày 1: 24;42

20/04: Ngày 2: 24;21

(Ăn 21 ngày 2 - 20/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 16/04 - 18/04

16/04: Ngày 1: 89.98

17/04: Ngày 2: 89.98

18/04: Ngày 3: 26.62 (89.98 kém nên ketquaplus đổi sang nuôi 26.62 ngày 3. Chơi bằng tiền ngày 3)

(Ăn 62 ngày 3 - 18/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 13/04 - 15/04

13/04: Ngày 1: 46.64

14/04: Ngày 2: 45;54

15/04: Ngày 3: 45;54

(Ăn 45,45,54 ngày 3 - 15/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 11/04 - 13/04

11/04: Ngày 1: 69.96

12/04: Ngày 2: 27.72

(Ăn 27;27 ngày - 12/04)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 10/04 - 12/04

10/03: Ngày 1: 02.03

(Ăn 03 ngày 1 - 10/03)

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 09/04 - 11/04

09/04: Ngày 1: 16;61

(Ăn 16 ngày 1 - 09/04)

Lotto cặp nuôi từ 06/04 - 08/04

06/04: Ngày 1: 13.31

07/04: NGày 2: 37.73

08/04: Ngày 3: 16;61

Lotto cặp nuôi từ 05/04 - 07/04

05/04: Ngày 1: 24.42

(Ăn 42 ngày 1 - 05/04)

Lotto cặp nuôi từ 04/04 - 06/04

04/04: Ngày 1: 01.10

(Ăn 01 ngày 1 - 04/04)

Lotto cặp nuôi từ 03/04 - 05/04

03/04: Ngày 1: 47;74

(Ăn 74 ngày 1 - 03/04)

Lotto cặp nuôi từ 31/03 - 02/04

31/03: NGày 1: 11.66

01/04: Ngày 2:  11.66

02/04: Ngày 3: Bỏ 11.66, thay bằng 57;75 chơi bằng tiền ngày 3.

Lotto cặp nuôi từ 28/03 - 30/03

28/03: Ngày 1: 17.48

29/03: Ngày 2: 17.48

30/03: Ngày 3: 17.48

(Ăn 48 ngày 3 - 30/03)

Lotto cặp nuôi từ 25/03 - 27/03

25/03: Ngày 1: 16;61

26/03: Ngày 2: 16;61

27/03: Ngày 3: 16.61

(Ăn 61 ngày 3 - 27/03)

Lotto cặp nuôi từ 24/03 - 26/03:

24/03: Ngày 1: 78.87

(Ăn 78 ngày 1 - 24/03)

Lotto cặp nuôi từ 21/03 - 23/03

21/03: Ngày 1: 37;73

22/03: Ngày 2: 15.51

23/03: Ngày 3: 15;51

Lotto cặp nuôi từ 20/03 - 22/03:

20/03: Ngày 1: 47.74

(Ăn 74 ngày 1 - 20/03)

Lotto cặp nuôi từ 19/03 - 21/03:

19/03: Ngày 1: 38.83

(Ăn 38 ngày 1 - 19/03)

Lotto cặp nuôi từ 17/03 - 19/03:

17/03: Ngày 1: 59.95

18/03: Ngày 2: 06.60

(Ăn 60 ngày 2 - 18/03)

Lotto cặp nuôi từ 15/03 - 17/03:

15/03: Ngày 1: 03;30

16/03: Ngày 2: 03.30

(Ăn 03.03 ngày 2 - 16/03)

Lotto cặp nuôi từ 14/03 - 16/03:

14/03: Ngày 1: 38.83

(Ăn 38;83 ngày 1 - 14/03)

Lotto cặp nuôi từ 13/03 - 15/03:

13/03: Ngày 1: 48.84

(Ăn 84 ngày 1 - 13/03)

Lotto cặp nuôi từ 11/03 - 13/03:

11/03: Ngày 1: 78.87

12/03: Ngày 2: 45.54 (bỏ 78,87 chơi 45;54 bằng tiền ngày 2)

(Ăn 54 ngày 2 - 12/03)

Lotto cặp nuôi từ 09/03 - 11/03:

09/03: NGày 1: 06;60

10/03: NGày 2: 47;74 (bỏ 06;60 vào tiền 47;74 ngày 2)

(Ăn 74 ngày 2 - 10/03)

Lotto cặp nuôi từ 06/03 - 08/03

06/03: Ngày 1: 24.42

07/03: Ngày 2: 24.42

08/03: Ngày 3: 33.88 (Bỏ 24;42 chơi 33;88 bằng tiền ngày 3)

Lotto cặp nuôi từ 03/03 - 05/03

03/03: Ngày 1: 16;62

04/03: NGày 2: 16.62

05/03: Ngày 3: 16.62

(Ăn 16 ngày 3 - 05/03)

Lotto cặp nuôi từ 02/03 - 04/03

02/03: Ngày 1: 37;73

(Ăn 37;73 ngày 1 - 02/03)

Lotto cặp nuôi từ 01/03 - 03/03

01/03: Ngày 1:64.59

(Ăn 64 ngày 1 - 01/03) 

Lotto cặp nuôi từ 25/02 - 27/02

25/02: Ngày 1: 23.32

26/02: Ngày 2: 23.32

27/02: Ngày 3: 11.66 (Bỏ 23;32, vào 11.66 bằng tiền ngày 3)

Lotto cặp nuôi từ 22/02 - 24/02

22/02: Ngày 1: 59.95

23/02: Ngày 2: 24;26 (Bỏ 59;95)

24/02: Ngày 3: 24;42 (bỏ 26 thay bằng 42, chơi bằng tiền ngày 3)

Lotto cặp nuôi từ 19/02 - 21/02

19/02: Ngày 1: 26.62

20/02: NGày 2: 26;62

21/02: Ngày 3: 15.51 (bỏ 26;62 thay bằng 15;51)

(Ăn 15 ngày 3  - 21/02)

Lotto cặp nuôi từ 18/02 - 20/02

18/02: Ngày 1: 59.95

(Ăn 59 ngày 1 - 18/02)

Lotto cặp nuôi từ 17/02 - 19/02

17/02: Ngày 1: 37;73

(Ăn 73.73 ngày 1 - 17/02)

Lotto cặp nuôi từ 16/02 - 18/02

16/02: NGày 1: 78;87

(Ăn 78.78 ngày 1 - 16/02)

Lotto cặp nuôi từ 14/02 - 16/02

14/02: Ngày 1: 15.51

15/02: Ngày 2: 15.51

(Ăn 15;51 ngày 2 - 15/02)

Lotto cặp nuôi từ 11/02 - 13/02

11/02: Ngày 1: 78.87

12/02: Ngày 2: 78.87

13/02: NGày 2: 26.62 (Chơi bằng tiền ngày 2) , bỏ 78;87 vì vượt phương pháp

(chu kì này chấp nhận thua, ai đã từng chơi 78.87 thì chơi 26;62 bằng tiền ngày 2 và dự phòng vốn ngày 3 để kéo lại phần nào vốn. Ai chưa chơi thì vào 26;62 ngày 1)

(Đẳng cấp thể hiện ở việc ăn 26.26.62 ngày 13/02)

Lotto cặp nuôi từ 09/02 - 11/02

09/02: Ngày 1: 38.83

10/02: Ngày 2: 38.83

(Ăn 83 ngày 2 - 10/02)

Lotto cặp nuôi từ 08/02 - 10/02

08/02: NGày 1: 26.62

(Ăn 26 ngày 1 - 08/02)

Lotto cặp nuôi từ 05/02 - 07/02

05/02: Ngày 1: 28;82

06/02: Ngày 2: 28.82

07/02: Ngày 3: 78.87 (bỏ 28;82)

(Ăn 87 ngày 3)

Lotto cặp nuôi từ 27/01 - 28/01

27/01: Ngày 1: 18;81

28/01: Ngày 2: 18;81

(Chu kì ngày chơi 2 ngày, ăn hay ko thì cũng nghỉ tết)

Lotto cặp nuôi từ 26/01 - 28/01

26/01: Ngày 1: 05.50

(Ăn 50 ngày 1)

Lotto cặp nuôi từ 25/01 - 27/01

25/01: Ngày 1: 26;62

(Ăn 62 ngày 1)

Lotto cặp nuôi từ 24/01 - 26/01

24/01: Ngày 1: 36.63

(Ăn 36 ngày 1)

Lotto cặp nuôi từ 23/01 - 25/01

23/01: Ngày 1: 03.30

(Ăn 30 ngày 1)

Lotto cặp nuôi từ 20/01 - 22/01

20/01 Ngày 1: 29;92

21/01 Ngày 2: 29;92

22/01: Ngày 3: 56.65 (bỏ 29.92)

(Ăn 56 ngày 3 - Đau tim nhỉ ^^!)

Lotto cặp nuôi từ 18/01 - 20/01

18/01: Ngày 1: 68.86

19/01: NGày 2: 68;86

( Ăn 3 nháy 68.86.86 ngày 2 )

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 15/01 - 17/01

15/01: NGày 1: 46.64

16/01: Ngày 2:  46.64

17/01: Ngày 3: 46.64 (Tất tay)

Cặp lotto nuôi từ 14/01 - 16/01

14/01: Ngày 1: 78.87

(Ăn 78.87 ngày 1)

Cặp lotto nuôi từ 13/01 - 15/01

13/01: Ngày 1: 67.76

(Ăn 67 ngày 1 )

Cặp lotto nuôi từ 12/01 - 14/01

12/01: NGày 1: 22,32

(Ăn 32 ngày 1)