5

Bạc nhớ theo nháy

Phương pháp bạc nhớ theo nháy là cách chọn bạc nhớ dựa trên sự kiện "bộ số ra nhiều nháy". Ví dụ 00 về 2 nháy.
Ta xét trong quá khứ (VD: 1 năm),00 về 2 nháy về bao nhiêu lần, mỗi lần đó, những số nào thường hay về.
Tìm hiểu kĩ hơn về phương pháp bạc nhớ

Với thống kê bạc nhớ theo nháy, khoảng thời gian hợp lý để thống kê là 1 năm

Bộ số 53
Danh sách cặp số về theo bạc nhớ
Chúng tôi hiện đang triển khai chương trình Trọn gói: Chỉ với 100,000đ mỗi tháng, bạn sẽ đươc biết dự đoán của chuyên gia trên website và nhận tin nhắn tổng kết những cặp đẹp nhất của thông kê mỗi ngày
*